Bijgewerkt: 22 september 2023

86% van ouderen heeft geen vertrouwen in koopkrachtmaatregelen kabinet

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO
17-09-2019

In de aanloop naar Prinsjesdag 2019 peilde ANBO de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland onder haar leden wat zij verwachten van de plannen die het kabinet op dinsdag 17 september 2019 presenteert. Onze leden zijn niet positief. Ruim 71% geeft aan dat ze verwachten dat hun inkomen de komende jaren daalt en 86% heeft er geen vertrouwen in dat het kabinet de juiste maatregelen neemt om de koopkracht te verbeteren.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: 'Meer dan de helft (56%) van onze leden zag het inkomen in de afgelopen vijf jaren dalen, bij 35% bleef het inkomen gelijk. En dat terwijl bijna iedereen de uitgaven in die periode zag stijgen.' Ruim 90% ervoer een stijging van de zorgkosten, bij 41% ging de huur omhoog, bijna 76% zag de energielasten toenemen en liefst 85% zag de dagelijkse boodschappen duurder worden.

Foto Amstelveen
(Bron ANBO - 2018)

Liane den Haan algemeen directeur bij ANBO


71% somber over eigen financiële toekomst. Liane den Haan: 'Wij hebben ook gevraagd naar de toekomstverwachting. Mede door de ervaringen in de afgelopen jaren, is die verwachting helaas somber.' Meer dan 70% verwacht dat hun inkomen de komende vijf jaren verder zal dalen, terwijl 77% de verwachting heeft dat hun uitgaven zullen gaan stijgen. 'Aan de pluskant er niets bij krijgen, en aan de minkant steeds meer eraf; dat gaat zo niet langer.'

Maatregelen kabinet om koopkracht te verbeteren. In de ANBO Prinsjesdag peiling vroegen we ook naar de maatregelen die het kabinet zou moeten nemen om de koopkracht van gepensioneerden –vooral de middengroep- te verbeteren. De meerderheid (bijna 42%) vindt dat het kabinet moet zorgen dat de aanvullende pensioenen weer omhoog gaan. 31% ziet de oplossing in de verhoging van de AOW en bijna 20% heeft de voorkeur voor lagere belastingen.

Op de vraag of onze leden vertrouwen hebben dat het kabinet de juiste maatregelen neemt op het gebied van koopkracht is het antwoord duidelijk: 86% heeft daar geen vertrouwen in. Liane den Haan: 'Dit is natuurlijk een ernstig signaal naar het kabinet. Het vertrouwen is weg en dat is niet vreemd natuurlijk. Ieder jaar weer komt de overheid met koopkrachtvoorspellingen die gepensioneerden in de praktijk niet in de portemonnee merken.'

Inmiddels zijn de plannen van het kabinet voor Prinsjesdag ‘gelekt’. En weer voorspelt het kabinet dat de koopkracht beter wordt, net zoals ze dat eerder aan gepensioneerden had beloofd. Een belofte die zij in 2018 in ieder geval niet hebben waargemaakt. Want het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) kwam eerder deze week met cijfers waaruit blijkt dat de koopkracht in 2018 voor gepensioneerden opnieuw was gedaald. Den Haan: 'Wij zullen bij gelegenheid van Prinsjesdag ons voorstel herhalen om de koopkracht op een andere manier te voorspellen. Nu gaan de voorspellingen uit van gemiddelden. Maar een gemiddelde gepensioneerde bestaat niet.'

Over de ANBO Prinsjesdag peiling. Deze peiling is gedaan tussen 11 en 13 september 2019. Meer dan 740 mensen vulden de enquête in. Daarvan is 71 procent man en 29 procent vrouw. Van de respondenten is 72 procent tussen de 67 en 80 jaar en 14% is 80 jaar of ouder.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.