Bijgewerkt: 25 juni 2024

80 leerlingen gaan naar het KKC, of HWC

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Weekblad
25-04-2013

Ongeveer 80 leerlingen die voor komend schooljaar niet konden worden ingeloot op het Amstelveen College, gaan naar het Keizer Karel College, of het Hermann Wesselink College. Dat is in onderling overleg tussen de scholen bepaald.

Het Amstelveen College had graag meer lokalen gekregen om alle aangemelde leerlingen te huisvesten, maar onderwijswethouder Herbert Raat wil de school geen extra lokalen geven, omdat de grote aanwas volgens hem een tijdelijk verschijnsel is. Nieuwe lokalen zouden daardoor over enkele jaren weer overbodig zijn.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat (VVD), wethouder Onderwijs tijdens de raadsvergadering op 24 april 2013


Dankzij de nieuwbouw is het Amstelveen College momenteel zeer in trek. „Vorig jaar had het KKC ongeveer 80 aanmeldingen teveel," zegt Raat. „Toen zijn niet-ingelote leerlingen bij het Amstelveen College geplaatst. Gelukkig zijn alle betrokken scholen in Amstelveen van goede kwaliteit."

Op donderdag 25 april 2013 is er een regionaal overleg van wethouders en scholen van de gemeenten in Amstelland, waarin besproken wordt hoe beter kan worden ingespeeld op tendensen in het onderwijs. „Beter dan afwachten, tot je ermee te maken krijgt," aldus Raat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.