Bijgewerkt: 8 augustus 2022

80 inwoners van Nederland zijn verdronken in 2021

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
25-07-2022

In 2021 zijn 80 inwoners van Nederland verdronken in open water, of in of om het huis. Dat waren er 27 minder dan een jaar eerder. Het aantal verdrinkingen is naar verhouding hoger onder migranten en hun hier geboren kinderen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers over doodsoorzaken.

De 80 inwoners zijn omgekomen door accidentele verdrinkingen. In de afgelopen tien jaar vond 73 % van dit soort verdrinkingen plaats in open water: een sloot, rivier, kanaal, gracht, recreatieplas, meer, vijver of in de zee. 21 % van de verdrinkingen gebeurde in en om het huis.

Sinds jaren 50 grootste afname verdrinkingen onder jonge kinderen. Sinds 1950 is het aantal accidentele verdrinkingen fors gedaald, vooral onder kinderen jonger dan 10 jaar. Sinds de jaren 80 is de daling van het aantal accidentele verdrinkingen minder sterk. De afgelopen decennia was het aantal accidentele verdrinkingen het hoogst onder mensen van 60 jaar en ouder.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2022)

Verdrinkingen naar oorzaak tussen 2012 en 2021


Meer verdrinkingen onder niet in Nederland geboren kinderen. Voor zowel migranten als hun kinderen ligt het aantal verdrinkingen naar verhouding hoger dan voor mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat geldt vooral voor degenen met een niet-Europese achtergrond. Onder niet-Europese migranten jonger dan 20 jaar, was het risico op verdrinking 9 tot 10 keer groter dan onder jongeren die in Nederland zijn geboren.

Maar ook bij kinderen van niet-Europese migranten jonger dan 10 jaar, die zelf in Nederland zijn geboren maar hun ouders niet, is het verdrinkingsrisico groter dan onder kinderen met een Nederlandse herkomst. Vergeleken met leeftijdgenoten van Nederlandse herkomst is vooral bij 20-plussers met een niet-Europese herkomst het risico op verdrinking groter, maar dat verschil is wel kleiner dan bij jongeren. Bij migranten met een Europese herkomst zijn de verschillen over het algemeen ook klein. Binnen die groep is het verdrinkingsrisico alleen voor 20- tot 40-jarigen groter.

Ook verdrinkingen door zelfdoding of vervoersongeval. Naast accidentele verdrinkingen komen jaarlijks ook mensen door verdrinking om het leven als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval of zelfdoding. In 2021 kwamen naast de 80 accidentele verdrinkingsdoden ook 38 mensen door verdrinking om het leven in het verkeer, en verdronken 86 mensen door zelfdoding. Het aantal suïcides door verdrinking is gedurende de afgelopen tien jaar licht gedaald, bij verdrinkingen in het verkeer is dit stabiel gebleven. Bij alle verdrinkingsoorzaken zijn meer mannelijke dan vrouwelijke slachtoffers, en ook zestigplussers zijn oververtegenwoordigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.