Bijgewerkt: 2 december 2023

8 woningen aan de Middeldorpstraat in Amstelveen worden gesloopt

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijkswaterstaat SAA
26-08-2016

Rijkwaterstaat SAA informeert de buurtbewoners in het Oude-Dorp met een brief over de sloop van de huizen aan de Middeldorpstraat 22-36 in Amstelveen:

Geachte heer/mevrouw,

Om plaats te maken voor de bredere A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht moeten op enkele locaties langs het traject huizen en andere gebouwen verdwijnen*. Rijkswaterstaat heeft in 2009/2010 acht voormalige huurwoningen aan de Middeldorpstraat in Amstelveen aangekocht. Deze worden binnenkort gesloopt. Het betreft de woningen aan de Middeldorpstraat 22-36 in Amstelveen. Deze huizen zijn de afgelopen 7 jaar bewoond geweest op basis van een tijdelijk huurcontract, in het kader van de Leegstandswet. De vergunning hiervoor kon eenmalig worden verlengd tot september 2016. Verdere verlenging van de vergunning is wettelijk niet meer mogelijk. Daarom is per 31 augustus 2016 de huur van deze woningen opgezegd en komen ze leeg te staan.Leegstand en slopen van woningen. Leegstand van woningen is een steeds groter maatschappelijk probleem geworden. Het zorgt voor verpaupering in wijken. Bovendien brengt het in bepaalde situaties criminaliteit en illegale praktijken met zich mee, wat een afnemend gevoel van veiligheid veroorzaakt. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten deze woningen nu al te slopen en niet onbewoond te laten tot de start van de verbreding van de A9 in 2019. De sloopwerkzaamheden, die ongeveer 3 weken zullen duren, starten op 1 september 2016. Het sloopterrein wordt door bouwhekken afgeschermd voor de omgeving. Bij het slopen wordt gewerkt met geluid gedempte machines om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Tijdelijk bouwterrein voor werkzaamheden A9. Vanaf 2019 wordt het gebied in gebruik genomen als tijdelijk bouwterrein voor de werkzaamheden aan de overkapping van de A9 bij het Oude Dorp. De plek zal tot die tijd echter niet braak liggen. Het sloopterrein wordt na afloop van de sloopwerkzaamheden geëgaliseerd, geprofileerd en afgedekt met een laag grond van 20 cm. Dit wordt ingezaaid met gras. De bouwhekken blijven na de sloop nog 8 weken staan om het ingezaaide gras voldoende te laten groeien.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen n.a.v. deze brief? Dan kunt u deze e-mailen naar: a9badhoevedorp-holendrecht@rws.nl

*Door Rijkswaterstaat zijn inmiddels bedrijven en woningen aangekocht aan de Burgemeester A. Colijnweg, Dorpsstraat, Middeldorpstraat, Smedemanstraat, Smedemanplein, Amsterdamseweg en de Schipholdijk in Amstelveen. Deze panden zijn niet tijdelijk verhuurd op basis van de Leegstandswet. De tijdelijke (anti-kraak) huurders kunnen tot 31 december 2018 van deze bedrijven en woningen gebruik maken. Deze aangekochte panden worden in 2019 gesloopt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.