Bijgewerkt: 15 juli 2024

76ste Indië-herdenking bij het monument in het Broersepark van Amstelveen

Nieuws ->

Bron: Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-I
06-08-2021

Het Bestuur van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië te Amstelveen nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse herdenking bij het Indië-Monument in het Broersepark aan de Molenweg te Amstelveen op zaterdag 14 augustus 2021.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Aan de vooravond van de Nationale Herdenking in Den Haag herdenken wij jaarlijks op 14 augustus bij dit monument in Amstelveen alle Gevallenen en Slachtoffers van die oorlog en haar nasleep.

Ook worden de duizenden militairen die door de Nederlandse Regering naar Indië waren gezonden daarbij betrokken en zij die voor de Nederlandse zaak en voor het welzijn van de Nederlands-Indische Gemeenschap hun leven hebben gegeven. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Aanmelden dit jaar is wel noodzakelijk.

Deze herdenking wordt georganiseerd in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders en met medewerking van de Gemeente Amstelveen en het Ministerie van Defensie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Een zeer fraai kunstwerk is het Indië Monument, dat in 1994 in het Broersepark werd geplaatst is het werk van beeldend kunstenaar Ella van der Veen. Het werd onthuld op 8 december 1994 door de heer R. Boekholt (Brigade Generaal B.D. en tevens voorz. Stichting Herdenking 15 augustus 1945), de heer mr P.J.H. Jonkman (secr. gen. van het permanente Hof van Arbitage), de heer P. van den Heuvel ( wethouder Cultuur van de gemeente Amstelveen), mevrouw J. Stolk (auteur, vertegenwoordiger van de tweede generatie) en mevrouw E.P.A. Thomson (voorz. Stichting Indië Monument Amstelveen). Het monument bestaat uit twee halve cirkels. Links staan profielen van de mensen in de kampen met daaronder een spiegel. Rechts staan de overlevenden uit de kampen en zien zichzelf terug in de spiegel


PROGRAMMA

U wordt vriendelijk verzocht uiterlijk om 19.10 uur uw plaats in te nemen. Graag vragen wij uw aandacht voor de speciale maatregelen vermeld op de achterzijde van deze uitnodiging.

De stemmige muziek wordt verzorgd door de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ onder leiding van kapitein L. Hoekstra.

9.15 uur •        Intreden Bondsbanierwacht van de Bond van Wapenbroeders  • Welkomstwoord van de heer J.C.E.M. Bouwens, voorzitter Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië

  • Toespraak door de heer T.R. Poppens, burgemeester gemeente Amstelveen Toespraak door luitenant-kolonel J. Verwoerd, algemeen voorzitter Bondsbestuur van de Bond van Wapenbroeders

  • Toespraak door de heer A.W. Schram, eerbetoon aan zijn vader en alle andere krijgsgevangenen in Japan

  • Indische Onze Vader

  • In stilte en staand, voorafgegaan door het signaal taptoe, gedenken wij gedurende twee minuten de Gevallenen en Slachtoffers uit deze periode. Aansluitend wordt, begeleid door de fanfare, het 1ste en 6de couplet van het Wilhelmus gezongen

  • •          Uittreden Bondsbanierwacht

  • •          Kranslegging

  • •          Defilé langs het Indië-Monument

  • •          Einde herdenkingsbijeenkomst (20.30 uur)


Iedereen wordt vriendelijk verzocht de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen en de geldende RIVM richtlijnen ter plekke na te leven. Na afloop zal er een informeel samenzijn zijn in het Broersepark.

Vooraf aanmelden. Bij de herdenking dit jaar is iedereen welkom, maar u dient zich wel vooraf aan te melden per e-mail: info@indieherdenkingamstelveen.nl  of per telefoon 020 647 12 12 (met vermelding van uw adres en telefoonnummer). Uw gegevens worden tot maximaal vier weken na de herdenking bewaard.
Op de dag van de herdenking zullen vanaf 18.00 uur bij de entree – op basis van de geldende RIVM richtlijnen – enkele gezondheidsvragen worden gesteld. Bij (lichte) gezondheidsklachten verzoeken wij u vriendelijk om thuis te blijven en  daar de gevallenen en slachtoffers te gedenken.

Placering. De stoelen staan onderling op 1,5 meter afstand rond het monument en zijn niet te verplaatsen. Alleen voor de sprekers en de kransleggers zullen de stoelen op naam zijn gereserveerd. Voor alle anderen is er vrije placering.

Kranslegging. Indien u namens een organisatie een krans of bloemstuk wilt leggen, verzoeken wij u om ons dat vóór 7 augustus 2021 per e-mail te laten weten onder vermelding van de naam van uw organisatie, de namen van uw (een/twee) vertegenwoordigers en telefoonnummer. Voor u worden twee stoelen gereserveerd en uw krans wordt tijdens de plechtigheid afgekondigd. Kransen s.v.p. afgeven tussen 17.00 - 19.00 uur, rechts van het monument.

Indien u – mede gegeven de huidige omstandigheden – terughoudend bent om te komen, maar toch graag bloemen wilt leggen bij het monument, dan kunt u een donatie aan onze overmaken en zal er een gezamenlijke bloemenkrans worden gelegd. Vermeld u bij uw donatie dan ‘bijdrage gezamenlijke krans’. Op deze manier willen wij iedereen de mogelijkheid bieden om te gedenken.

Regen. In verband met het zicht van de mensen achter u, gelieve bij slecht weer regenkleding te gebruiken in plaats van paraplu’s.

Routebeschrijving. Openbaar vervoer: bus 174, 186 (halte Molenweg). Auto: Parkeren op parkeerplaats nabij KLM Hoofdkantoor, Amsterdamseweg 55, gelegen t/o Parkweg. Wandel naar parkingang Molenweg (tussen nr. 17 en 19).

Donatie.
Aan het organiseren van deze herdenking zijn kosten verbonden. De Stichting is daarvoor afhankelijk van giften. Uw gift is voor u fiscaal aftrekbaar, omdat de Stichting  erkend is als goed doel en de ANBI-status  verleend is. Ook kunt u tot in de verre toekomst bijdragen aan het levend houden van de herinnering en aan het voortzetten van deze herdenkingen door het werk van de Stichting middels een notariële schenking bij leven of overlijden te steunen. Uw gift zal  zeer op prijs worden gesteld: IBAN: NL77 ABNA 0441 9303 01 t.n.v. St. Herd. Gevallenen, Amstelveen

Website. Bezoek onze website voor plattegrond,  historische informatie, nalezen speeches,  interview beeldhouwer en voor gesprekken  met Tweede Wereldoorlog slachtoffers uit  Nederlands-Indië: https://indieherdenkingamstelveen.nl Adres: Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië Postbus 77848, 1070 LK Amsterdam info@indieherdenkingamstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.