Bijgewerkt: 18 april 2021

72% wil of gaat eerder stoppen dan AOW-gerechtigde leeftijd

Nieuws -> Informatief

Bron: Nibud/Wijzer in geldzaken
08-11-2018

Driekwart (76%) van de werkende Nederlanders heeft één of meerdere maatregelen genomen om na pensionering te kunnen blijven leven zoals nu. Meestal gaat het om sparen via een spaarrekening of deposito, of vermogen opbouwen via de eigen woning/aflossen van de hypotheek- meldt de Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Naast de maatregelen die mensen nu al nemen, heeft de helft van de mensen de intentie om minder uitgaven te hebben tegen de tijd dat zij met pensioen gaan. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Pensioenmonitor 2018 van Wijzer in geldzaken. Het onderzoek is gedaan onder 1.000 mensen uit de Nederlandse beroepsbevolking tussen de 21 en 66 jaar in het kader van de Pensioen3daagse 2018 van 6 t/m 8 november.

Meerderheid beroepsbevolking wil eerder stoppen met werken dan AOW-leeftijd. Ondanks veelvuldige aandacht in de politiek en media, is de AOW-leeftijd voor veel mensen nog steeds hoger dan verwacht. Een meerderheid geeft dan ook aan dat zij graag eerder willen stoppen met werken dan de AOW-leeftijd. Toch verwacht 57% van de mensen die eerder willen stoppen, pas op de AOW-leeftijd te stoppen. Een ruime meerderheid wil in de jaren voor de AOW-leeftijd minder gaan werken. Om dit mogelijk te maken, worden vooral maatregelen getroffen als sparen en extra aflossen op de hypotheek. De helft van de mensen die eerder wil stoppen, heeft hiervoor nog geen maatregelen getroffen. Eén op de vijf mensen wil juist langer doorwerken dan de AOW-leeftijd.Werknemers proberen fit te blijven om langer door te kunnen werken. Om langer door te kunnen blijven werken tot de verhoogde AOW-leeftijd, wordt ‘zo lang mogelijk fit blijven’ als belangrijkste maatregel gezien. Men probeert dit te bereiken door gezonder te (gaan) leven (84%). Daarnaast wordt gedacht aan werkgerelateerde maatregelen zoals bijscholen (55%) en minder uren werken (59%). Veranderen van werkgever, functie of vak wordt minder vaak overwogen.

Werkplezier geeft veel ondernemers energie om langer door te werken. Ondernemers hebben meer het gevoel dat zij kennis hebben van pensioenen dan de overige beroepsbevolking. Zij zeggen vaker te weten hoe pensioenen geregeld zijn, goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om meer pensioen op te bouwen en te weten hoeveel inkomen zij na hun pensioen nodig hebben. Ondernemers hebben vaker nagedacht over hun inkomsten en/of uitgaven na pensionering dan de overige beroepsbevolking en maken relatief vaak gebruik van een financieel adviseur als informatiebron over hun pensioen. Ondernemers geven vaker aan dan mensen in loondienst dat zij langer willen doorwerken dan de AOW-leeftijd (42% vs. 17% van de mensen in loondienst), veelal vanwege het werkplezier.

Pensioenkennis enigszins toegenomen ten opzichte van 2016. Vergeleken met de Pensioenmonitor 2016 zeggen meer mensen te weten hoe pensioenen in Nederland geregeld zijn (30% ten opzichte van 26% in 2016) en of hun eigen pensioen dit jaar wordt geïndexeerd of verlaagd. Zij hebben iets vaker nagedacht over hun inkomsten en/of uitgaven na pensionering (65% in 2018 ten opzichte van 60% in 2016). Wijzer in geldzaken onderschrijft deze positieve trend en ziet dat steeds meer mensen op de website actief op zoek zijn naar informatie over hun pensioen. Zo is de tool ‘Dit kun jij doen voor jouw pensioen’ al meer dan 350.000 keer ingevuld. De AOW-tool , waarmee je je persoonlijke AOW-leeftijd kunt berekenen, is al meer dan 2 miljoen keer ingevuld.

Over de Pensioen3daagse 2018. Op 6, 7 en 8 november vindt de achtste editie plaats van de Pensioen3daagse, een initiatief van platform Wijzer in geldzaken. Tijdens deze drie dagen kunnen consumenten zich op allerlei manieren (laten) informeren over hun eigen pensioen. De Pensioen3daagse omvat onder meer pensioenspreekuren en voorlichting op de werkvloer door middel van presentaties en pensioenlunches. Verzekeraars, banken en financieel adviseurs stellen hun kantoren open voor pensioenvragen of organiseren webinars.

Organisaties die deelnemen aan de Pensioen3daagse zijn onder andere: de AFM, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, Mijnpensioenoverzicht.nl, Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, De Nederlandsche Bank, Nibud, diverse banken, pensioenfondsen en -verzekeraars, vakbonden, onderwijsinstellingen, pensioenadviseurs en veel werkgevers. Bekijk op de website een overzicht van diverse activiteiten tijdens de Pensioen3daagse. 

Over Wijzer in geldzaken. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform.

Lees ook: Minder werken voorafgaand aan pensioen (pdf 12 pagina’s) de whitepaper van Dirk-Jan Plate onafhankelijke specialist van Pensioenlogica. (whitepaper= een gezaghebbend rapport of gids die de lezers beknopt informeert over een complexe kwestie en de filosofie van de uitgevende instelling over de kwestie presenteert. Het is bedoeld om lezers te helpen een probleem te begrijpen, een probleem op te lossen of een beslissing te nemen)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.