Bijgewerkt: 24 juli 2024

70 % van de senioren wil dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO
15-06-2019

Tweederde van de ouderen is voor het principeakkoord voor de pensioenen dat er nu ligt. Dat blijkt uit een peiling van seniorenbelangenorganisatie van Nederland ANBO onder haar leden. Van de respondenten is 20 % tegen het principeakkoord en 14 % heeft geen mening. Uit de peiling blijkt verder dat 70 % van de ouderen het goed vinden dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt en 67 % is positief over de maatregelen voor zware beroepen.

Foto Amstelveen
(Bron ANBO - 2018)

Liane den Haan algemeen directeur bij ANBO


Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: 'Naast deze peiling onder onze leden, hebben we deze week ook een bijeenkomst gehouden met leden over het principeakkoord voor pensioenen. Net als uit deze peiling, kwam ook daar naar voren dat we gemengde gevoelens hebben over het akkoord. Maar dat we – alles afwegende - toch ‘ja’ zeggen op de vraag of we voor of tegen stemmen. Een ‘nee’ betekent dat we verstrikt blijven in het huidige stelsel zonder uitzicht op enige indexering en de kans dat pensioenfondsen moeten korten op de pensioenen van miljoenen mensen. Dat kan met dit akkoord misschien worden voorkomen of beperkt.' Uit de peiling van ANBO, waar 750 mensen aan deelnamen, blijkt verder dat 70 % van de senioren het goed vindt dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. Liane den Haan:'Het principeakkoord zet daarin een stap vooruit.'

Foto Amstelveen
(Bron ANBO - 2019)

Peiling van de onderdelen van het pensioenakkoord door ANBO


Enig zicht op indexatie. Van de respondenten is 59 % positief dat er nieuwe voorwaarden in het akkoord zijn opgenomen om de pensioenen te indexeren. Den Haan: 'Het nieuwe contract biedt in elk geval enig uitzicht op indexering, waar gepensioneerden en werkenden in het huidige systeem de komende tien jaar niets hebben te verwachten. Sterker: er dreigen onomkeerbare kortingen. Maar de verschrikkelijk lage rekenrente geeft ook aarzelingen, want tegen een rekenrente van minder dan één procent valt niet op te beleggen. Het nieuwe pensioenakkoord zou een goed contract zijn met een gematigde rekenrente van 2 tot 2,5 %. Nu blijft het wat aanmodderen, waar het huidige stelsel volledig is vastgelopen.'

Ten slotte blijkt uit ANBO-peiling dat 67 % van de ouderen voorstander is van maatregelen voor mensen met een zwaar beroep en ook 67 % vindt het goed dat zzp’ers pensioen gaan opbouwen. Liane den Haan: 'We moeten beseffen dat een eisenpakket voor een nieuw pensioenakkoord geen dictaat is. Wij vinden het principeakkoord dat er nu ligt, dan ook aanvaardbaar. Maar uiteraard moeten alle betrokken partijen nog hard werken voor verdere verbetering op een aantal punten. Uiteraard de rekenrente, maar ook de invulling van de maatregelen voor zware beroepen en de positie van zzp'ers en andere groepen die te weinig pensioen opbouwen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.