Bijgewerkt: 29 september 2023

70 % van de volwassen EU-bevolking is volledig gevaccineerd tegen corona

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
02-09-2021

Op 31 augustus 2021 heeft de EU een cruciale mijlpaal bereikt: 70 % van de volwassen bevolking is nu volledig gevaccineerd. In totaal hebben meer dan 256 miljoen volwassenen in de EU nu de volledige serie coronavaccins gekregen. Eerder dan verwacht heeft de Commissie haar doel zeven weken geleden al behaald: de lidstaten uiterlijk eind juli voldoende vaccindoses verstrekken om 70 % van de volwassen EU-bevolking volledig te kunnen vaccineren.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: 'Dat al in augustus 70 % van de volwassenen in de EU reeds volledig is gevaccineerd, is een grote prestatie. Europa plukt nu de vruchten van de EU-strategie om samen vooruitgang te boeken, en neemt het voortouw in de wereldwijde strijd tegen COVID-19. Maar de pandemie is nog niet voorbij. Er moet nog meer worden gevaccineerd. Ik roep iedereen die gevaccineerd kan worden op dat ook te doen. En we moeten ook de rest van de wereld helpen met vaccineren. Europa zal zijn partners bij deze inspanningen blijven steunen, met name de lage- en middeninkomenslanden.'Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: 'Ik ben zeer verheugd dat we ons doel hebben bereikt om 70 % van de volwassenen in de EU vóór het einde van de zomer te vaccineren. Dit is een collectieve prestatie van de EU en haar lidstaten, die laat zien wat mogelijk is door gecoördineerde en solidaire samenwerking. Onze inspanningen om de vaccinatiegraad in de hele EU verder te verhogen, zullen onafgebroken worden voortgezet. Wij zullen met name steun blijven verlenen aan de lidstaten die nog altijd met uitdagingen worden geconfronteerd. Wij moeten de immuniteitskloof dichten en de deur sluiten voor nieuwe varianten, en daarom moeten vaccinaties de virusvarianten voor blijven.'

Wereldwijde samenwerking en solidariteit. De snelle en volledige vaccinatie van alle doelgroepen — zowel in Europa als wereldwijd — is van cruciaal belang om de gevolgen van de pandemie te beheersen. De EU heeft het voortouw genomen bij de multilaterale respons. De EU heeft ongeveer de helft van de in Europa geproduceerde vaccins naar andere landen in de wereld uitgevoerd; evenveel als zij aan haar burgers heeft geleverd. Team Europa heeft bijna 3 miljard euro bijgedragen aan de Covax-faciliteit om te helpen bij het veiligstellen van ten minste 1,8 miljard doses voor 92 lage- en lagere middeninkomenslanden. Momenteel heeft Covax meer dan 200 miljoen doses geleverd aan 138 landen.

Daarnaast wil Team Europa tot eind 2021 ten minste 200 miljoen extra vaccindoses die in het kader van aankoopovereenkomsten van de EU zijn veiliggesteld, met lage- en middeninkomenslanden delen. Team Europa wil dit met name via Covax doen, als onderdeel van de gezamenlijke inspanningen van de EU.

Foto Amstelveen
(Foto Iakovos Hatzistavrou/© EU - 2019)

Stella Kyriakides (1956) EU Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid


Voorbereiding op nieuwe varianten. Gezien de dreiging van nieuwe varianten is het belangrijk dat de beschikbaarheid van voldoende vaccins, met inbegrip van aangepaste vaccins, ook in de komende jaren gewaarborgd blijft. Daarom heeft de Commissie op 20 mei een nieuw contract gesloten met BioNTech-Pfizer, dat voorziet in de levering van 1,8 miljard vaccindoses tussen het eind van dit jaar en 2023. Met hetzelfde doel heeft de Commissie ook gebruikgemaakt van de optie op 150 miljoen doses in het tweede contract met Moderna. De lidstaten hebben de mogelijkheid om doses door te verkopen of te doneren aan landen in nood buiten de EU of via de Covax-faciliteit, wat bijdraagt tot een eerlijke toegang tot vaccins over de hele wereld. Er kunnen nog andere contracten volgen. Dit is de gemeenschappelijke verzekering van de EU tegen toekomstige golven van COVID-19.

Achtergrond. Een veilig en doeltreffend vaccin is onze beste optie om het coronavirus te verslaan en terug te keren naar ons normale leven. De Europese Commissie heeft zich onvermoeibaar ingezet om voldoende vaccins te bemachtigen en die met anderen te kunnen delen. De Europese Commissie heeft tot nu toe 4,6 miljard doses van diverse COVID-19-vaccins besteld, en blijft onderhandelen over extra leveringen. Ook werkt de Commissie samen met de sector om de capaciteit voor de productie van vaccins op te voeren. Tegelijkertijd gaat haar aandacht ook naar de nieuwe varianten, waartegen snel en op grote schaal doeltreffende vaccins moeten worden ontwikkeld. De HERA Incubator helpt deze dreiging het hoofd te bieden.

Meer informatie: Veilige vaccins voor Europa Vaccinatie tegen COVID-19 in de EU: vragen en antwoorden Wereldwijde respons op het coronavirus EU-vaccinstrategieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.