Bijgewerkt: 20 juli 2024

7,4 miljard euro opgehaald voor universele toegang tot vaccins

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
05-05-2020

Op 4 mei 2020 heeft de Europese Commissie € 7,4 miljard (8 miljard dollar) opgehaald aan toezeggingen van donors uit de hele wereld, tijdens de donorconferentie over de wereldwijde coronarespons. Dit omvat ook € 1,4 miljard van de Europese Commissie zelf. Daarmee is het initiële streefcijfer van € 7,5 miljard bijna gehaald en maken we een goede start met de wereldwijde donormarathon, die vandaag begint. Het doel is om veel geld op te halen om te zorgen voor gezamenlijke ontwikkeling en universele toepassing van diagnosemiddelen, behandelingen en vaccins tegen het coronavirus.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: 'De wereld heeft vandaag blijk gegeven van buitengewone eenheid voor het algemeen belang. Regeringen en mondiale gezondheidsorganisaties bundelen hun krachten tegen het coronavirus. Met deze inzet zijn we goed op weg naar de ontwikkeling, productie en uitrol van een vaccin voor iedereen. Maar dat is nog maar het begin. We moeten onze inspanningen volhouden en klaar staan om meer te doen. De donormarathon gaat verder. Na de regeringen is het nu de beurt aan het maatschappelijk middenveld en mensen overal ter wereld om zich aan te sluiten bij deze alliantie van hoop en vastberadenheid.'

Foto Amstelveen
(Foto Etienne Ansotte/EU - 2020)

Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie


De donorconferentie werd georganiseerd door de Europese Unie, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië (toekomstig voorzitter van de G20), Japan, het Koninkrijk Saudi-Arabië (huidig voorzitter van de G20), Noorwegen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het initiatief volgt op de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en een groep gezondheidsactoren tot mondiale samenwerking om sneller essentiële gezondheidstechnologieën in de strijd tegen het coronavirus te ontwikkelen en te produceren en te zorgen voor rechtvaardige wereldwijde toegang. De wereldwijde coronarespons omvat drie partnerschappen, voor testen, behandelingen en preventie, alsmede versterking van de gezondheidszorgstelsels.

De donormarathon. Dit is een buitengewone prestatie, maar ook de start van een proces om nog meer middelen op te halen. Het initiële streefcijfer van € 7,5 miljard zal niet genoeg zijn om gezondheidstechnologieën tegen het coronavirus wereldwijd te kunnen verspreiden, want voor de productie, aankoop en distributie is aanzienlijk meer nodig. De Europese Commissie wil ertoe bijdragen de doelstellingen van de wereldwijde coronarespons te bereiken en zegt € 1 miljard toe aan subsidies, plus € 400 miljoen aan garanties voor leningen, via herprioritering van Horizon 2020 (€ 1 miljard), rescEU (€ 80 miljoen), het instrument voor noodhulp (€ 150 miljoen) en externe instrumenten (€ 170 miljoen).

Er wordt € 100 miljoen uitgetrokken voor de coalitie voor innovatie en paraatheid voor epidemieën (CEPI) en € 158 miljoen voor de Wereldgezondheidsorganisatie. Door de EU gefinancierde oproepen tot het indienen van voorstellen en de daaruit voortvloeiende projecten in het kader van Horizon 2020 zullen worden afgestemd op de doelstellingen van de drie partnerschappen en de data zullen openlijk toegankelijk zijn. Financiering in het kader van rescEU zal gaan naar de aankoop, opslag en distributie van vaccins, geneesmiddelen en diagnosemiddelen.Donoren worden uitgenodigd toezeggingen voor de wereldwijde coronarespons te blijven indienen. Ze kunnen kiezen aan welke prioriteit ze geld willen geven: testmateriaal, behandelingen of preventie. Ook kan worden gedoneerd voor de horizontale component van de wereldwijde respons, waarmee gezondheidszorgstelsels in de wereld worden geholpen bij de aanpak van het coronavirus. De Commissie zal binnenkort bekendmaken hoe het vandaag ingezamelde bedrag zal worden verdeeld over vaccins, geneesmiddelen, diagnosemiddelen en de versterking van de gezondheidszorgstelsels in verband met COVID-19.

Een samenwerkingskader om de mondiale inspanningen te coördineren. Universele en betaalbare toegang tot instrumenten voor de bestrijding van COVID-19 (Access to COVID-19 Tools, kortweg ACT) was de belangrijkste doelstelling van oproep tot actie van 24 april van de mondiale gezondheidspartners. Hiervoor is aanzienlijke financiering nodig, evenals een solide samenwerkingsstructuur, met een duidelijke doelstelling om ervoor te zorgen dat het geschonken geld goed wordt besteed en om versnippering van de inspanningen te voorkomen.

Op basis van besprekingen met publieke en private partners en met non-profitorganisaties doet de Europese Commissie een voorstel voor een samenwerkingsplatform voor het mechanisme van de ACT Accelerator in het kader van de wereldwijde coronarespons. Dit platform is ontworpen als een coördinerende structuur voor de aansturing van en het toezicht op de vorderingen die wereldwijd worden geboekt bij de ontwikkeling van en universele toegang tot vaccins, geneesmiddelen en diagnosemiddelen, alsmede bij de versterking van de gezondheidszorgstelsels die nodig is om aan deze drie prioriteiten te voldoen.

Dit samenwerkingsplatform zal worden opgericht voor een beperkte periode (van twee jaar, die kan worden verlengd) en voortbouwen op bestaande organisaties, zonder nieuwe structuren te creëren. De Europese Commissie wil partners samenbrengen, zoals de WHO, de Bill & Melinda Gates Foundation, de Wellcome Trust en enkele van de organiserende landen, evenals erkende mondiale gezondheidsactoren zoals de CEPI, de vaccin-alliantie GAVI, het Wereldfonds of UNITAID.

De kern van het samenwerkingskader zou worden gevormd door drie partnerschappen die gebaseerd zijn op elk van de drie prioriteiten. De partnerschappen omvatten de industrie, onderzoeksinstellingen, stichtingen, regelgevende instanties en internationale organisaties, en richten zich op hele waardeketen: van onderzoek tot productie en uitrol. De drie partnerschappen zouden zo autonoom mogelijk moeten opereren, met een horizontale tak die zich richt op de capaciteit van de gezondheidszorgstelsels en het delen van kennis en gegevens.

De Commissie registreert en inventariseert de toezeggingen tot eind mei, maar ontvangt zelf geen betalingen. De middelen gaan rechtstreeks naar de begunstigden. De begunstigden beslissen echter niet alleen over het gebruik van de donatie, maar overleggen met de leden van het partnerschap. De bedoeling is dat alle nieuwe vaccins, diagnosemiddelen en behandelingen tegen het coronavirus wereldwijd beschikbaar worden gesteld tegen een betaalbare prijs, ongeacht waar zij werden ontwikkeld.

Volgende stappen. Bij de wereldwijde respons moeten ook het maatschappelijk middenveld en de mondiale gemeenschap van burgers worden betrokken. Daarom werkt de Europese Commissie samen met ngo's zoals Global Citizen en andere partners. Op 4 juni 2020 organiseert de vaccin-alliantie GAVI een wereldtop over vaccins om aanvullende middelen op te halen , zodat de volgende generatie kan worden beschermd met vaccins. Aangezien de wereld afhankelijk is van de GAVI om vaccinatie overal ter wereld beschikbaar te maken, is het welslagen van deze top van cruciaal belang voor het succes van de wereldwijde coronarespons.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.