Bijgewerkt: 13 april 2024

66% van de Nederlanders denkt niet, dat de crisis voorbij is

Nieuws -> Informatief

Bron: NIBUD
30-05-2014

34% van de Nederlanders denkt, dat de crisis voorbij is. Dit zijn vooral hoger opgeleide mannen met een bovenmodaal inkomen die goed kunnen rondkomen. 20% van hen merkt in zijn dagelijkse leven, dat het beter gaat met de economie. Het overgrote deel van de Nederlanders denkt niet, dat de crisis voorbij is en merkt daar ook niets van in de dagelijkse praktijk. Een op de vijf Nederlanders vindt zelfs, dat het slechter gaat.

Dit blijkt uit onderzoek van Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) naar de beleving van de crisis op de uitgaven van Nederlanders, dat het Nibud heeft uitgevoerd met behulp van creditmanagementorganisatie GGN. In het Nibud-rapport 'De crisis voorbij' blijkt verder, dat bijna 65% van de Nederlanders het afgelopen jaar heeft bezuinigd en 67% dit ook komend jaar zal doen.

Bezuinigingsdrift blijft bestaan

Een meerderheid van de Nederlanders (66%) denkt niet, dat de crisis voorbij is. Twee derde blijft het komende jaar bezuinigen. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan 2013; toen gaf 70% van de Nederlanders aan te bezuinigen. Alle inkomensgroepen bezuinigen, ook opvallend veel mensen die zeggen goed te kunnen rondkomen. Ruim de helft van de Nederlanders (52%) geeft aan bepaalde uitgaven te hebben uitgesteld. Uitstellen van uitgaven is een vorm van bezuinigen die men pas in een verder gevorderd stadium toepast. Eerst zal men zoeken naar een goedkopere variant van datgene wat men wil hebben. Als het geld er echt niet is, wordt de koop uitgesteld.

Meest genoemde bezuinigingspostenb

-Uitgaan

-Kleding

-Luxe artikelen

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Het overgrote deel van de Nederlanders denkt niet, dat de crisis voorbij is en merkt daar ook niets van in de dagelijkse praktijk


Nederlander verwacht als eerste zijn woning op te knappen

Bijna 30% van de Nederlanders verwacht dit jaar meer te gaan uitgeven dan vorig jaar. En 44% van hen verwacht dat te doen, omdat ze denken, dat de economie aantrekt. Aan iedereen die heeft bezuinigd is gevraagd, of ze van plan zijn weer geld uit te gaan geven dit jaar. Weinigen zijn dit echt van plan, slechts 20%.

Een positieve uitschieter ziet het Nibud bij mensen die hebben bezuinigd op het opknappen, of verbouwen van de woning. Van hen zegt 30% daar weer meer geld aan te willen uitgeven. Met name de hogere inkomens gaan dat doen. Ook voor de meeste andere uitgavenposten blijken vooral de hogere inkomens, de hoger opgeleide mannen en diegenen die goed kunnen rondkomen van plan meer geld uit te gaan geven.

Top 3 van posten, waaraan men verwacht weer geld aan uit te geven:

-Woning opknappen/verbouwen

-Kleding

-Vakantie

Helft bezuinigt op vakantie

52% van de Nederlanders heeft bezuinigd op vakantie. Hierbij ziet het Nibud een duidelijk verschil tussen lage inkomens en hoge inkomens: 69% tegen 36% bezuinigt hier op. Nagenoeg alle huishoudens die niet kunnen rondkomen, bezuinigen op de vakantie. Maar ook nog ruim 30% van de mensen die wel goed kunnen rondkomen doen dit. Maar liefst de helft van de Nederlanders wil dit jaar minder uitgeven aan vakantie dan vorig jaar. En een kwart van de Nederlanders is van plan meer geld aan vakantie te besteden.

Portemonnee op slot

Het Nibud ziet, dat de Nederlander zijn portemonnee nog goed op slot houdt. Voor hen is de crisis nog niet voorbij. Begrijpelijk in deze tijd van hoge werkloosheid en onzekere economie. Het Nibud concludeerde eerder dit jaar al, dat gezinnen met kinderen die rond moeten komen van het minimum, iedere maand geld tekort komen om alle rekeningen te kunnen voldoen ('Gezinnen op bijstandsniveau komen structureel geld tekort' 17 maart 2014). Ook in dit onderzoek ziet het Nibud terug, dat de lage inkomens veel moeite hebben met rondkomen. Bezuinigen lijkt voorlopig voor velen nog noodzaak.

Achtergronden bij dit onderzoek

Voor het Nibud-onderzoek 'De crisis voorbij' is het Nibud aangesloten bij het onderzoek van  GGN 'Zo betaalt Nederland'. Het Nibud heeft extra vragen laten meelopen. De dataverzameling heeft plaats gevonden tussen 29 maart en 6 april 2014. Ruim 3300 respondenten van StemPunt-panel van Motivaction hebben de vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 tot 70 jaar. Het rapport 'Zo betaalt Nederland' van GGN verschijnt begin juni 2014. Download het onderzoeksrapport: Peiling: De crisis voorbij (pdf) Lees meer over besparenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.