Bijgewerkt: 27 september 2023

64 % van de 65-75-plussers in Nederland is online actief

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
30-12-2017

Ouderen maken steeds vaker gebruik van sociale media. Vooral onder 65- tot 75-jarigen heeft het sociale-mediagebruik de laatste jaren een vlucht genomen. In 2017 zei 64 procent van de ondervraagden in deze leeftijdscategorie actief te zijn geweest op sociale media in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek. Vijf jaar eerder was dat nog 24 procent. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over online activiteiten van Nederlanders.

Ook het sociale-mediagebruik van 75-plussers is gegroeid, vooral in 2017. Toen gaf 35 procent aan gebruik te hebben gemaakt van sociale media, in 2016 was dat nog 22 procent en in 2012 nog maar 5 procent. In de jongste leeftijdsgroepen maakt vrijwel iedereen gebruik van sociale media. Van alle Nederlanders van 12 jaar, of ouder samen is dat 85 procent.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Gebruik sociale netwerken ouderen tussen 2012-2017. Inmiddels gebruikt 34 % van de 65- tot 75-jarigen sociale netwerken, zoals Facebook.Inmiddels gebruikt 34 procent van de 65- tot 75-jarigen sociale netwerken, zoals Facebook. Dat was vijf jaar eerder nog 12 procent. Bij de oudste leeftijdsgroep (75 plus) nam het aandeel dat actief is op sociale netwerken toe van 2 procent in 2012 tot 17,3 procent in 2017. Gemiddeld was 63 procent van de Nederlanders van 12 jaar, of ouder in de drie maanden voor het onderzoek actief op sociale netwerken.

Steeds meer oudere internetgebruikers gaan ook buitenshuis online: 61 procent van de 65- tot 75-jarige internetgebruikers en 33 procent van de 75-plussers deed dat in 2017. Vijf jaar eerder was dat nog achtereenvolgens 16 en 4 procent. Iets meer dan de helft van 65- tot 75-jarigen gebruikte daarvoor de mobiele telefoon, of smartphone. Onder ouderen van 75 jaar en ouder lag dat met iets meer dan 20 procent lager. Na de mobiele telefoon of smartphone is de tablet met 32 procent (65 tot 75 jaar) en 19 procent (75+) het populairst voor het internetgebruik. In totaal maakt ruim 82 procent van alle Nederlanders van 12 jaar, of ouder gebruik van mobiel internet.

65-plussers lezen graag een krant online. Van de 65- tot 75-jarigen zegt 75 procent het internet te gebruiken voor het zoeken van informatie over goederen en diensten, gevolgd door het ‘zoeken naar informatie over gezondheid’(60 procent) en het lezen van de krant (58 procent). Mensen van 75 jaar en ouder laten dezelfde voorkeur zien maar in deze leeftijdscategorie liggen die percentages met 46 procent (informatie over goederen en diensten), 37 procent (informatie over gezondheid) en 34 procent (kranten) iets lager.

'Al vindt ruim de helft van de 65-plussers het moeilijk om bij te blijven met de technologische ontwikkelingen, verreweg de meeste 65-plussers - maar liefst 87 procent - vindt zichzelf niet te oud om nieuwe technologieën te leren' -meldde ouderenbond ANBO in oktober 2017. Redenen die men aangeeft om niet actiever te worden online zijn, dat men liever in het echte leven contacten onderhoudt, dat het teveel tijd kost of men zichzelf al actief genoeg vindt. De top-5 van online activiteiten onder 65-plussers is als volgt: 1. Informatie opzoeken (93 procent), 2. Internetbankieren (88 procent), 3. Nieuwsbrieven lezen (79 procent), 4. Reis/route plannen (77 procent), 5. Winkelen (75 procent).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

75+ers demonstreren hun iPad-kennis in het kantoorgebouw van de Rabobank Amstel en Vecht in Amstelveen op 29 oktober 2012. Omdat de iPad's eerst een wifi netwerk connectie moesten hebben om op het internet te kunnen komen, kwam het eerste probleem in zicht van de kersverse tabletgebruikersTabletzorg. Hoewel er in de onderzoeken van CBS en ANBO/Google niet over werd geschreven, is de rol van de tablets van Apple en Android in de ouderenzorg heel belangrijk geworden en steeds meer zorgcentra gebruiken de tablets om ouderen uit hun isolement te halen. Het grote voordeel van de tablets is dat met weinig, of geen technische kennis van de computertechnologie ouderen toch met de buitenwereld kunnen communiceren. Voor veel ouderen is het gebruik van een PC, of laptop eigenlijk een te zwaar middel, vooral omdat veel ouderen het toetsenbord niet aan durven te raken uit angst iets verkeerd te doen, om over computeronderhoud niet eens te spreken. De meest gebruikte applicaties zijn e-mail, Skype en rondkijken op het internet met een browser en spelletjes.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.