Bijgewerkt: 25 mei 2024

40 miljoen euro voor het verbeteren van de leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws -> Informatief

Bron: Metropoolregio Amsterdam
11-02-2024

De rijksoverheid stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het geld is door het kabinet beschikbaar gesteld via de zogenoemde Regio Deals. Rijk en regio werken daarmee samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin. De helft van de bijdrage is voor projecten in Amsterdam Zuidoost, de andere helft voor de MRA West.

Bij het sluiten van een Regio Deal komen regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering.

Binnen de MRA zijn er grote verschillen in ‘brede welvaart’. Met veel van de 2,6 miljoen inwoners van de regio gaat het goed, maar tegelijkertijd leven veel inwoners in ongezonde en kwetsbare omstandigheden. De regio is uit balans.

MRA West. Vooral op het gebied van milieukwaliteit, gezondheid, inkomen en woontevredenheid blijft de MRA West achter op andere regio’s. De problemen versterken elkaar in negatieve zin: een persoon met een laag inkomen ervaart eerder stress en eenzaamheid, woont in een wijk met minder groen en voorzieningen, ervaart meer milieuproblemen en heeft minder mogelijkheden om in het groen te ontspannen en anderen te ontmoeten. In de MRA West speelt dit vooral in wijken van de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Zandvoort. In het voorstel voor een Regio Deal is een aanpak gepresenteerd die de brede welvaart van huidige en toekomstige generaties verbetert.Amsterdam Zuidoost. Amsterdam Zuidoost is een stadsdeel met meer dan 170 nationaliteiten en een relatief jonge bevolking. De komende jaren wordt een forse groei verwacht van het aantal inwoners. Hier is sprake van een opeenstapeling van achterstanden, van schooluitval en werkloosheid tot gezondheidsproblemen en gevoelens van onveiligheid. Om de achterstandspositie te verkleinen, is een aanpak voor de lange termijn uitgewerkt.

Vijfde en zesde ronde Regio Deals. In totaal zijn in deze vijfde ronde van de Regio Deals 22 aanvragen gehonoreerd voor ruim € 387 miljoen. De 22 geselecteerde voorstellen vormen een mix tussen plattelandsgebieden, stedelijke omgeving, Caribisch Nederland en regio’s aan de grens. De voorstellen worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals, in de vorm van convenanten. De zesde ronde van de Regio Deals volgt naar verwachting later dit jaar.

MRA? De Metropoolregio Amsterdam (MRA), in het Engels Amsterdam Metropolitan Area (AMA), is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam, en is ook de naam van het grondgebied waarop de samenwerking betrekking heeft. Dit is het grondgebied van de 30 gemeenten, die samen een deel van het grondgebied van de twee provincies vormen: het zuiden van Noord-Holland en de gemeenten Almere en Lelystad in Flevoland. De regio heeft zo’n 2,5 miljoen inwoners.

De Metropoolregio Amsterdam strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. Het bereik van de Randstad is niet nauwkeurig gedefinieerd, maar de Metropoolregio Amsterdam kan worden omschreven als een ruime opvatting van de noordvleugel van de Randstad zonder de regio Alkmaar, inclusief Almere en Lelystad, maar exclusief de stad Utrecht en eventuele andere delen van de provincie Utrecht die tot de Randstad gerekend worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.