Bijgewerkt: 4 december 2021

4 miljoen euro extra beschikbaar voor palliatieve terminale zorg

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
07-03-2018

Het kabinet stelt vanaf dit jaar 4 miljoen euro extra beschikbaar voor palliatieve terminale zorg. Dit is nodig, omdat verschillende hospices in de financiële problemen kwamen de laatste jaren door de toenemende vraag naar palliatieve zorg. De 4 miljoen euro extra wordt beschikbaar gesteld via de subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg. De subsidie wordt gebruikt voor het inzetten van vrijwilligers bij de palliatieve zorg thuis, in hospices en in verpleeghuizen. Voor de meeste hospices betekent de subsidie een belangrijke inkomstenbron, naast eigen bijdragen van cliënten en giften van derden. De verhoging van het budget wordt gefinancierd vanuit de extra impuls voor palliatieve zorg die in het regeerakkoord is opgenomen. Hospices en de andere organisaties die vrijwilligers inzetten voor palliatieve zorg kunnen nog dit jaar van de extra subsidie gebruik maken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het Joods Hospice Immanuel werd op 15 mei 2007 geopend aan de Amstelveenseweg 665 in Amsterdam. Een hospice is een huis, waar mensen die terminaal ziek zijn de laatste periode van hun leven kunnen verblijven. Immanuel, ook wel Emmanuel of Imanu'el (Hebreeuws עִמָּנוּאֵל 'God [is] met ons' bestaat uit twee Hebreeuwse woorden: אֵל (’El, wat betekent 'God') en עִמָּנוּ (Immānū, wat betekent 'met ons'). Het is een in de Bijbel voorkomende (jongens)naam, genoemd in het Oude Testament


De ophoging is nodig, omdat het gebruik van de subsidieregeling sinds 2013 fors is toegenomen. De tarieven per cliënt daalden daardoor aanzienlijk. Diverse hospices kwamen daardoor in financiële problemen. Een eerdere ophoging met 2 miljoen euro bij het verlengen van de regeling per 1 januari 2017 bleek onvoldoende om de gestage daling sinds 2013 te compenseren.

Sinds 2017 wordt het budget al jaarlijks opgehoogd met 3% om de verwachte stijging van het aantal sterfgevallen (1,5% per jaar tot 2040) en meer inzet van vrijwilligers (1,5% per jaar) te compenseren. De verwachting is dat deze eenmalige extra structurele ophoging voor de komende jaren genoeg is, zodat de hospices hun belangrijke zorg kunnen blijven leveren. Palliatieve zorg is een multidisciplinaire benadering van gespecialiseerde medische en verpleegkundige zorg voor mensen met levensbeperkende ziekten. Het richt zich op het verlichten van de symptomen, pijn, fysieke stress en mentale stress van een terminale
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.