Bijgewerkt: 2 oktober 2022

4 miljoen Nederlanders gebruiken overheidsvoorzieningen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
24-04-2016

Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens (ongeveer 4 miljoen) maakte in 2013 gebruik van één, of meer overheidsvoorzieningen, of regelingen. Bij bijna 40 procent van alle huishoudens gaat het om inkomensondersteunende regelingen. Een kwart maakte gebruik van regelingen in het kader van arbeidsparticipatie. Dat blijkt uit de zogenoemde ‘Stapelingsmonitor’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stapelingsmonitor biedt overheid en gemeenten inzicht in de stapeling van effecten van 47 overheidsmaatregelen. De monitor geeft antwoord op de vraag, hoeveel huishoudens te maken krijgen met eventuele beleidswijzigingen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs. Om een overzicht te krijgen van het aantal regelingen, of voorzieningen, dat de Nederlandse huishoudens afnemen, zijn de regelingen geclusterd rond vijf groepen of thema’s; Welzijn en Zorg, Inkomensondersteuning, Arbeidsparticipatie, Onderwijs en Jeugdzorg.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2016)

De stapelingsmonitor van het CBS


Regeling inkomenssteun gebruikt door grootste groep huishoudens. Bijna 40 procent van de huishoudens had in 2013 een regeling op het gebied van Inkomensondersteuning. Het gaat om bijna 3 miljoen huishoudens. Hieronder vallen regelingen als de Bijzondere bijstand en de Ziektewet, maar ook de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Aftrek bijzondere ziektekosten. Van de Nederlandse huishoudens maakte een kwart (bijna 2 miljoen) gebruik van een voorziening in het kader van Arbeidsparticipatie (o.a. WAO, WIA en Wajong). Bijna één op de zeven huishoudens ontving een regeling op het gebied van Welzijn en Zorg. Ongeveer 4 procent van de huishoudens maakte gebruik van een regeling in het kader van Jeugdzorg. Iets meer dan 2 procent had een onderwijsondersteunende voorziening.

In gemeenten met 50 tot 100 duizend inwoners is het percentage huishoudens, dat in 2013 een regeling afnam, het hoogst. Ruim de helft (54 procent) van de huishoudens in deze gemeenten kreeg één, of meerdere voorzieningen. De gemeente met het hoogste percentage afnemers ligt in het zuidoosten van de provincie Groningen. In Oude Pekela gaat het om bijna twee derde van de huishoudens. De gemeente met het laagste percentage is Wageningen (34 procent). Drenthe is de provincie met het hoogste percentage huishoudens (58 procent), dat gebruik maakte van één, of meerdere overheidsregelingen. In de provincie Utrecht was het percentage afnemers (47 procent) het laagst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.