Bijgewerkt: 19 mei 2024

363.000 valse eurobankbiljetten ontdekt in 2017

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Centrale Bank
26-01-2018

In de tweede helft van 2017 zijn zo'n 363.000 valse eurobankbiljetten uit omloop genomen, een toename van 9,7% vergeleken met de eerste helft van 2017 en 2,8% meer dan in de tweede helft van 2016- meldt de Europese Centrale Bank. De kans een vervalsing in handen te krijgen is zeer klein. Het aantal vervalsingen blijft zeer gering ten opzichte van het aantal echte bankbiljetten in omloop, dat sinds deze werden ingevoerd gestaag en in een sneller tempo dan de bbp-groei is toegenomen. In 2017, bijvoorbeeld, stegen het aantal en de waarde van de eurobankbiljetten in omloop met respectievelijk rond 5,9% en 4,0%. Er zijn nu meer dan 21 miljard eurobankbiljetten in omloop, met een totale waarde van meer dan € 1,1 biljoen. Gedurende de tweede helft van 2017 werden: de biljetten van € 20 en € 50 wederom het vaakst vervalst. Samen maakten deze rond 85% van de vervalsingen uit; de meeste vervalsingen (97,8%) aangetroffen in landen van het eurogebied. Ongeveer 1,7% werd aangetroffen in EU-lidstaten buiten het eurogebied en 0,5% in andere delen van de wereld.

Foto Amstelveen
(Bron DNB - 2014)

Voor en achterzijde van het 10 euro bankbiljet


Controleer uw bankbiljetten! Al vanaf de invoering van de eerste serie eurobankbiljetten raadt het Eurosysteem – d.w.z. de ECB en de 19 nationale centrale banken van het eurogebied – iedereen aan om alert te zijn bij het in ontvangst nemen van bankbiljetten. U kunt uw bankbiljetten controleren door gebruik te maken van de eenvoudige 'voel, kijk en kantel'-methode die wordt beschreven in het 'De €uro'-onderdeel van de ECB-website en op de websites van de nationale centrale banken. Als u een verdacht bankbiljet in handen krijgt, vergelijkt u het dan onmiddellijk met een biljet, waarvan u weet dat het echt is. Als uw vermoeden wordt bevestigd, neemt u dan contact op met de politie, of (afhankelijk van de nationale praktijk) uw nationale centrale bank, of uw eigen bank. Het Eurosysteem ondersteunt politie en justitie in hun strijd tegen valsemunterij.

Via verschillende vormen van communicatie helpt het Eurosysteem het publiek om echte en valse biljetten van elkaar te onderscheiden, en het helpt professionele geldverwerkers om hun bankbiljettensorteer- en -verwerkingsmachines op betrouwbare wijze vervalsingen te laten herkennen en aan de circulatie te onttrekken. Het Eurosysteem heeft de taak de integriteit van de eurobankbiljetten te waarborgen en de bankbiljettentechnologie steeds te verbeteren. De tweede serie bankbiljetten – de Europa-serie – is nóg veiliger en helpt het vertrouwen van het grote publiek in de munteenheid te handhaven.

Het Eurosysteem is voornemens in de eerste helft van 2019 de nieuwe biljetten van € 100 en € 200, de laatste twee coupures van de Europa-serie, gelijktijdig uit te geven. Het Eurosysteem zal een campagne voeren om het publiek en professionele contantgeldverwerkers te informeren over de invoering van deze nieuwe bankbiljetten, die beide enkele nieuwe echtheidskenmerken zullen hebben. Het Eurosysteem blijft fabrikanten van bankbiljettenapparatuur en overige leveranciers ondersteunen bij het aanpassen van hun machines en detectieapparaten aan de nieuwe bankbiljetten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.