Bijgewerkt: 25 juli 2024

3000 bedrijven failliet in het eerste halfjaar 2011

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
03-08-2011

In het eerste halfjaar van 2011 zijn 3 duizend bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard in Nederland - meldt het CBS. Dat is 7 procent minder dan een jaar eerder. Het aantal bedrijfsfaillissementen is in vrijwel alle branches gedaald.

Een opvallende uitzondering is de horeca: in deze bedrijfstak was het aantal faillissementen maar liefst 42 procent hoger dan in de eerste zes maanden van 2010. Deze stijging kwam vooral voor rekening van kleine restaurants en cafés, met minder dan 10 werknemers.

Faillissemente Amstelveen
(Bron CBS - 2011)

Faillissementen van bedrijven (excl. eenmanszaken) per bedrijfstak, 1e halfjaar 2011


De sterkste daling van het aantal faillissementen vond in de eerste helft van 2011 plaats in de transportsector. Hier nam het aantal bedrijven dat over de kop ging, met bijna een kwart af ten opzichte van een jaar eerder. In de industrie en de bouwnijverheid daalde het aantal bedrijfsfaillissementen met zo’n 15 procent.

Faillissement?

Faillissement, of insolventie is een juridische status van een persoon, of een organisatie die hun schulden niet kunnen terugbetalen aan de crediteuren.

Er wordt beslag gelegd op het gehele vermogen van het failliete bedrijf ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Het is, met andere woorden, een collectieve verhaalsprocedure. De taak van de curator is in beginsel het te gelde maken van het vermogen van het faillissement, waarna de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers.

Het faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank. Door de faillissementsuitspraak gaat de beschikking en het beheer over het vermogen van de schuldenaar over naar een door de rechtbank aangestelde curator.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.