Bijgewerkt: 29 september 2023

20 miljoen euro naar fonds voor herstel fundering woningen

Nieuws ->

Bron: Rijksoverheid
06-07-2016

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds kan huiseigenaren uitkomst bieden met een lening bij noodzakelijk herstel van de fundering van hun woning. Streven is het fonds op 1 januari 2017 van start te laten gaan. Dat schrijft minister Blok in een brief op 7 juli 2016 aan de Tweede Kamer.

Het Rijk stelt als voorwaarde bij de inrichting van het fonds, dat ook andere betrokken partijen een bijdrage leveren. Dat zijn banken, gemeenten en het Waarborgfonds Eigen Woningen. Doel is te komen tot een bedrag van 100 miljoen, waarmee 2000 funderingsleningen kunnen worden verstrekt. Met het fonds wil minister Blok een oplossing bieden voor het probleem, dat noodzakelijk funderingsherstel nu uitblijft, omdat één (of meer) van de huiseigenaren in een blok de financiering niet rond krijgt.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Stef Blok (VVD) minister voor Wonen en Rijksdienst


De rijksbijdrage aan het fonds is eenmalig en bedoeld als eigen vermogen om het fonds een solide basis te geven. De 20 miljoen euro komt uit het niet benutte budget, dat beschikbaar kwam met het energieakkoord voor energiebesparende maatregelen door vve’s. Op deze manier komt minister Blok ook tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer (motie De Vries).

De komende maanden wordt verder gewerkt aan de op- en inrichting van het fonds inclusief het aanwijzen van een beheerder. Om toekomstige problematiek te voorkomen wordt ook ingezet op het ontwikkelen en introduceren van preventieve maatregelen, zoals goede grondwaterstanden en monitoring en goede voorlichting aan mogelijke kopers en financiers. Inmiddels is een handleiding beschikbaar voor gemeenten hoe ze funderingsproblematiek aan kunnen pakken en wat er bij komt kijken. De ervaring is opgedaan bij het voorspoedig lopende project ‘Goed gefundeerd’ in Rotterdam. (http://www.kcaf.nl/hulpmiddel-voor-gemeenten )

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2016)

Verrotte heipalen in de fundering van een woning in Amstelveen. De oxidatie van de houten paalfundering is de oorzaak van de verzakking van de huizen aan de Amsterdamseweg


Aantasting van houten paalfunderingen

Uit onderzoek door Deltares in 2012 bleek, dat er op landelijk niveau risico’s op aantasting van houten paalfunderingen bestaan bij ongeveer 400.000 woningen. Daarnaast verwacht Deltares risico’s bij ondiep gefundeerde woningen, ook wel op ‘woningen op staal’ genoemd. Mede gezien de voorspelde effecten van klimaatverandering voor wateroverlast en -onderlast, is het van belang, dat gemeenten zich op dit thema oriënteren en bezien, of en hoe deze problematiek zich voordoet en hoe dat kan, of moet worden aangepakt.

Paalrot is een benaming voor een schimmelaantasting door droogstand van houten funderingen. Houten funderingen zijn oorspronkelijk gebouwd op 10-50 cm onder de van nature laagst voorkomende grondwaterstand. Het hoogste punt van het funderingshout werd door de gemeenten vastgelegd in de bouwvergunning, of proefheistaat ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil NAP. Door allerlei oorzaken is de laagste grondwaterstand dermate gedaald, dat het bovenste deel van de houten fundering boven het grondwater uitsteekt, daardoor droog komt te staan en vervolgens wegrot.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.