Bijgewerkt: 30 november 2021

2 miljard euro extra krediet voor het midden- en kleinbedrijf

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
08-04-2015

Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken gaan 2 miljard euro extra in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) investeren in komende drie jaar. Om dit mogelijk te maken, richt de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) vandaag twee investeringsfondsen op. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) ondersteunt het private initiatief van institutionele beleggers en stelt garanties beschikbaar.

“Met de oprichting van de eerste twee fondsen zet de NLII een belangrijke stap om de Nederlandse economie structureel te versterken. Ondernemers kunnen hierdoor eerder de benodigde financiering aantrekken om te investeren in nieuwe producten en dienstverlening. Dat leidt tot banen en hogere economische groei,” aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken. Namens het kabinet nam hij het initiatief om gesprekken aan te gaan met institutionele beleggers, wat leidde tot de oprichting van de NLII.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Henk Kamp, (VVD) Minister van Economische Zaken


Fondsen voor groei

Om investeringen in de Nederlandse economie mogelijk te maken, richt de NLII vandaag een Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en een Bedrijfsleningen Fonds (BLF) op. Met het ALF kunnen mkb-ondernemers, die een beperkter eigen vermogen hebben, toch leningen tussen de 150.000 euro en 5 miljoen euro aantrekken. Met het BLF kunnen banken leningen van 10 miljoen tot maximaal 25 miljoen euro verstrekken aan bedrijven, ook als banken al een relatief groot aandeel in een bedrijf, of in een sector hebben. Institutionele beleggers investeren 800 miljoen euro in deze fondsen en daarmee wordt er door samenwerking met banken 2 miljard aan extra kredietverlening mogelijk.

Zonder de fondsen van de NLII is het voor institutionele beleggers minder aantrekkelijk om in het mkb te investeren. De NLII zorgt voor een brug tussen institutionele beleggers, die op grote schaal investeren, en de kredietbehoefte van individuele ondernemers. Onder meer Aegon, Nationale-Nederlanden en de Pensioenfondsen PGB, Metaal & Techniek en investeren in de fondsen.

De garantstelling die EZ beschikbaar heeft voor het Achtergestelde Leningenfonds maakt onderdeel uit van het aanvullend actieplan mkb-financiering. Hiermee werkt het kabinet aan verbetering van de kredietverlening. Vanaf 2009 is er dankzij de financiële instrumenten van de overheid meer dan 9 miljard euro aan extra kredietverlening mogelijk gemaakt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS