Bijgewerkt: 1 oktober 2022

151 voorstellen om de kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
21-07-2015

151 voorstellen om de kwaliteit van Nederlandse verpleeghuizen te verbeteren, zijn door cliëntenraden en zorgverleners positief beoordeeld. De zorglocaties achter deze voorstellen krijgen van het ministerie van VWS de ruimte om verder te werken aan goede zorg door de ogen van de cliënt en het schrappen van administratieve rompslomp. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) riep op tot het insturen van de voorstellen in het kader van zijn plan ‘Waardigheid en Trots', om de kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren.

In totaal hebben de voorstellen betrekking op zo'n 670 locaties. In ‘Waardigheid en Trots’ was nog uitgegaan van 200 locaties. Van Rijn: 'Wanneer vertegenwoordigers van cliënten en professionals mij vertellen, hoe de verpleeghuiszorg beter kan, spat het enthousiasme ervan af. "Geef ons de ruimte!", hoor ik dan. "En schrap alle formulieren die niets zeggen over wat de wensen van een cliënt zijn". Dat is dus nu de weg die we inslaan, ik verwacht er erg veel van.' De voortgang van de voorstellen is te volgen op www.langdurigezorg.nl .

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Martin van Rijn (PvdA), staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Jeroen Brandes, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen tijdens het bezoek in het woonzorgcentrum Huis aan de Poel in Amstelveen op 3 maart 2014


Beoordeling plannen door cliëntenraden

De voorstellen van de instellingen zijn beoordeeld door leden van cliëntenraden, professionals in de zorg en medewerkers van de leden van de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Ze zijn geselecteerd, omdat ze bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, gezien door de ogen van de cliënt, of vanwege voorstellen voor het wegnemen van regels die niets toevoegen. Uiteindelijk hebben de 151 betrekking op ruim 670 locaties, aanzienlijk meer dan de 200 locaties die waren verwacht. Dit resultaat tekent wat Van Rijn betreft hoe groot de ambitie van de zorgsector is.

Waardigheid en trots

Van Rijn presenteerde op 11 februari 2015 zijn plan 'Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen' (pdf 21 pagina’s) als startpunt om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Speerpunten daarbij waren kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie. VWS heeft de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg ingesteld om samen met de sector te werken aan deze visie voor de verpleeghuiszorg. Naast het ministerie bestaat deze Taskforce uit NPCF, LOC, V&VN, Verenso, ActiZ, BTN, ZN, het Zorginstituut en de IGZ.

Hervorming langdurige zorg

De hervorming van de langdurige zorg is er op gericht de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid van de bij de langdurige zorg te versterken en te verbeteren. Dat doen we door de bij de ondersteuning thuis meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden en versterking van de wijkverpleging. Maar ook door bij de instellingszorg meer rekening te houden met de specifieke zorgvraag per cliënt en niet alleen te ‘zorgen voor’, maar ook te ‘zorgen samen' met familie en vrienden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.