Bijgewerkt: 14 juli 2024

15 jaar Ontmoetingsgroepen dementerenden van Vita welzijn en advies

Nieuws -> Informatief

Bron: Vita welzijn en advies
29-04-2014

Ter ere van het 3de Lustrum van de Ontmoetingsgroepen voor vergeetachtigen en hun verzorgers lieten 75 (ex)deelnemers en (ex)mantelzorgers zich een welverzorgde lunch goed smaken in Wijksteunpunt Middenhof van Vita welzijn en advies in Amstelveen op 16 april 2014. Er heerste een bijzonder feestelijke sfeer; men was niet alleen blij elkaar weer te zien, maar ook onder de indruk van het grote verband van verbondenheid.

Een mantelzorger nam het woord en gaf aan, dat vormen van dagbesteding, - zoals de ontmoetingsgroep – hen de mogelijkheid geven ‘zichzelf te kunnen zijn’. Een deelnemer sprak eerder op de dag al de wens uit, dat de Ontmoetingsgroepen nog maar lang mogen bestaan. Ook het team van vrijwilligers werd in de bloemetjes gezet. Hun bijdragen – variërend van het bereiden van verrukkelijke salades tot het samen doen van bewegingsactiviteiten – zijn immers van onschatbare waarde.

Foto Amstelveen
(Foto Vita Welzijn - 2014)

Het publiek volgt aandachtig de miniconferentie


Een deel van de mensen nam deze saamhorige ervaring ‘s middags mee naar de miniconferentie met als thema Ik & Wij – dementie in persoonlijk en maatschappelijk perspectief. Onder het gehoor van zo’n 50 mensen waren ook vrijwilligers (o.a. van Stichting Alzheimer Nederland), hulpverleners uit de Ketenzorg Dementie en andere betrokkenen.

Vertegenwoordigers van bijna alle vormen van dagbesteding (dagverzorging/dagbehandeling Klaasje Zevenster Brentano, dagbesteding Amstelring, Amsteltuin, Odensehuis Amstelveen, Ontmoetingsgroepen Uithoorn en Amstelveen) en een casemanager hielden een pitch over het belang van goede zorg bij dementie gekoppeld aan een eigen ervaring. Een mantelzorger kreeg het laatste woord en onderstreepte de gezamenlijke ondersteuning van elkaar!

Foto Amstelveen
(Foto Vita Welzijn - 2014)

De deelnemers wachten op de lunch in Wijksteunpunt Middenhof


Vervolgens hield Jasper Kimenai, medewerker Belangenbehartiging en Zorgvernieuwing van Alzheimer Nederland, een boeiende presentatie. Hij opende met het nieuws, dat er landelijk 360 miljoen euro minder wordt bezuinigd in de langdurige zorg. Van deze gelden zal 250 miljoen euro worden uitgetrokken voor dagactiviteiten in de zorg. In één adem voegde de spreker aan dit bericht toe er voor te pleiten, dat dit bedrag ook daadwerkelijk ten goede komen aan, waar het voor bestemd is. Zijn pleidooi betrof niet alleen het behoud, of zo nodig uitbreiding van de dagactiviteiten, maar ook een bewuste inrichting van de dementievriendelijke gemeente.

Foto Amstelveen
(Foto Vita Welzijn - 2014)

De tentoonstelling 'Onze Silhouetten'


Tot slot kwam er onder leiding van Dion de Leuw, directeur van Vita welzijn en advies, een interessante discussie op gang. De gesprekken werden voortgezet tijdens de afsluitende borrel en krijgen ongetwijfeld bij andere gelegenheden een vervolg.

De deelnemers, het team en de invalpoule van de Ontmoetingsgroepen Amstelveen hebben zich letterlijk geprofileerd door middel van de tentoonstelling ‘Onze Silhouetten’. Menigeen zochten bij de groot uitgesneden silhouetten naar de bijbehorende profielen van de aanwezigen. Ter gelegenheid van dit Lustrum hebben de deelnemers kunstwerken gemaakt, die zijn afgebeeld op een verjaardagskalender. Deze werd uitgedeeld aan iedereen die bij de lunch was en de miniconferentie bijwoonde. De tentoonstelling en de verjaardagskalender illustreerden op een mooie wijze het thema van de dag: ‘Ik & Wij’.


Into D'mentia heeft een dementie-simulator ontwikkeld, waarin gezonde mensen kunnen ervaren, hoe het voelt om met dementie te leven

Gedurende de hele dag was het een komen en gaan van mensen; zij brachten een bezoek aan de dementiesimulator van Into D’mentia. Bijna 20 mensen werden teleurgesteld, omdat de simulator al was volgeboekt. Maar een kleine 40 bezoekers hebben even mogen ervaren, hoe het is om de ziekte van dementie te hebben. Voor de een was deze ervaring moeilijk te bevatten, of confronterend en voor een ander herkennend, of inzicht gevend. Al met al was het een dag vol van levendige compassie rondom alle mensen die te maken hebben met dementie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.