Bijgewerkt: 22 september 2023

15 historische films van defensie online

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
29-08-2011

De 15 bijzondere films uit de periode 1940 - 1975 op www.defensie.nl/nimh blijken populair te zijn. Het beeldmateriaal uit het audiovisuele archief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag is 23 augustus 2011 online gezet. Binnen een week werden de films meer dan 30.000 keer bekeken. Met name 'Soldaat in Suriname' (1974) blijkt een topper.

artillerie Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen-2002)

Soldaten van het 8ste Bataljon Luchtdoel Artillerie - 14de afdeling, op het land van boer Broekhuizen in Bovenkerk, Amstelveen in 1939


Het gaat niet alleen om instructie- en wervingsfilms, maar ook om journaals uit die periode. Van bijna 900 archieffilms waren de eerste 2 tot 3 minuten al op de site van het NIMH te zien. Een van de opmerkelijkste, nu geplaatste rolprenten is 'Dit is de Karel Doorman' uit 1962, waarin het leven op vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman wordt getoond.

 Er is te zien hoe vliegtuigen en helikopters van de Marine Luchtvaartdienst landen en opstijgen en de vliegers zich voorbereiden. Ook de vele facetten van het leven aan boord zijn in de film vastgelegd.

Meer films

Een tweede bijzondere film is 'Soldaat in Suriname' uit 1974, die ooit dienstplichtigen enthousiast moest maken voor het vervullen van hun diensttijd in Suriname. De bijna 3 kwartier durende voorlichtingsfilm geeft een beeld van de opleiding en werkzaamheden van de Nederlandse militairen in Suriname, maar ook van de ontspanningsmogelijkheden in het land. Lees meer: Historisch filmarchief NIMH digitaal ontsloten

Films bekijken

'Bombs over Europe' (1940), een algemeen journaal over het eerste oorlogsjaar;

'De ondergang van de 8-compagnie' (1945), een instructiefilm die dienstplichtigen te zien kregen;

'Den Vaderlant ghetrouwe' (1945), een film over de jaren voor de oorlog en het eerste oorlogsjaar;

'Brigade flitsen Korps Mariniers' (1946/1947), een journaal over deMariniersbrigade op Java in 1946;

'Het wapen der Genie' (1947), een voorlichtingsfilm over het werk van degenie in Nederlands-Indië;

'Gesneuveld voor de vrijheid' (1949), een film over de werkzaamheden van de Bergings- en identificatie dienst, die de stoffelijke resten van gesneuvelde militairen repatrieert;

'Een dag in het noodgebied' (1953), een reportage over de Watersnoodramp in 1953;

'Luchtvaartshow Ypenburg 1955' (1955), een korte impressie van het in 1955 gehouden publieksevenement op de vliegbasis Ypenburg;

'Vliegbasis paraat' (1957), een wervingsfilm van de Koninklijke Luchtmacht over het reilen en zeilen van een vliegbasis;

'Kijken. Luisteren, doorgeven' (1958), een luchtmachtfilm over de luchtwachtdienst die in de jaren vijftig letterlijk het Nederlandse luchtruim in de gaten hield;

'Improvisatie en berging te velde' (1961), een landmachtfilm, waarin te zien is op welke verschillende manieren een vastgeraakt voertuig weer vlot kan worden getrokken;

'Dit is de Karel Doorman' (1962), een voorlichtingsfilm over het leven op vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman;

'Kies zee' (1954), een film over het leven aan boord van Hr. Ms. De Zeven Provinciën;

'De Koninklijke Landmacht' (1966); een voorlichtingsfilm uit het midden van de jaren '60 over de taken van de landmacht;

'Soldaat in Suriname' (1974), deze voorlichtingsfilm geeft een volledig beeld van de opleiding en werkzaamheden van de Nederlandse militairen in Suriname,

Al eerder werden volledig op de site gezet:

'Marinegebeurtenissen 1968 2de halfjaar', een journaal over onder andere de uitdienstelling van de Zuiderkruis en de bezoeken van Smaldeel V in Gibraltar en Marokko.

'Mijnen leggen in rivieren', een instructiefilm uit 1963 over aanvoeren en leggen van mijnen .

'Dpl in BRD', een film van en half uur uit 1988 over het vervullen van de dienstplicht in de toenmalige Bondsrepubliek Duitsland.

'De Gravendienst 1974', een film van ruim een half uur over het werk van de Bergings- en Identificatiedienst.

'Nog een en een meur' (1981), een film over de werkzaamheden van de Nederlandse militairen in Libanon.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.