Bijgewerkt: 27 september 2022

120 mensen dood door moord, of doodslag in 2015

Nieuws ->

Bron: CBS
29-07-2016

In Nederland kwamen in 2015 120 mensen om het leven door moord, of doodslag: 77 mannen en 43 vrouwen. Dit is het laagste aantal in 20 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS. Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar zijn vermoord, werd omgebracht door de partner, of een ex. Bij vermoorde mannen was een kennis, of vriend vaak de dader. Onder mannen van Antilliaanse herkomst ligt het risico om slachtoffer te worden van moord veertien keer hoger dan onder autochtone mannen.Gemiddeld kwamen er in 2015 elke week iets meer dan twee mensen om door moord of doodslag. Sinds het begin van de registratie in 1996 is het aantal vermoorde mensen in Nederland niet zo laag geweest. Vorig jaar kwamen 77 mannen om het leven door moord, of doodslag. Dit zijn er 36 minder dan in 2014. Het aantal vermoorde vrouwen lag in 2015 met 43 slachtoffers iets hoger na een forse daling in 2014. De meeste mannen die tussen 2011 en 2015 zijn vermoord, waren tussen de 20 en 50 jaar. Onder de vermoorde vrouwen vielen er ook relatief veel slachtoffers onder 60-plussers.

Bij zeven op de tien mannen die tussen 2011 en 2015 zijn vermoord was een dader in beeld. Deze (vermoedelijke) dader was in 32 procent van de gevallen een vriend, of kennis van het slachtoffer. Bij 13 procent ging het om een afrekening in het criminele circuit en in net zo veel gevallen kenden de dader en het slachtoffer elkaar niet. Ruim één op de tien vermoorde mannen, of jongens is door zijn vader, of moeder om het leven gebracht. Mannen werden meestal omgebracht met een vuur- of steekwapen en vooral in eigen huis, of op straat (beide 30 procent).

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2016)

Slachtoffers van moord en doodslag naar leeftijd, 2011-2015


Meer dan de helft van de vermoorde vrouwen is (vermoedelijk) omgebracht door de partner, of een ex. Huiselijke omstandigheden (zoals een echtelijke ruzie), of jaloezie van de dader waren hier de meest voorkomende motieven om vrouwen van het leven te beroven. In bijna drie kwart van de gevallen gebeurde dit in de woning van het slachtoffer. Verwondingen met een steekwapen en wurging waren de meest voorkomende doodsoorzaken bij moord op vrouwen.

Antillianen en Arubanen relatief vaker slachtoffer van moord, of doodslag. Relatief gezien overlijden er meer mensen van allochtone herkomst door moord, of doodslag dan autochtonen. Bij mannen van niet-westerse afkomst ligt het moordcijfer ruim vijf keer hoger dan bij autochtonen. Onder mannen van Antilliaanse herkomst is het risico slachtoffer te worden veertien keer hoger dan onder autochtone mannen.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2016)

Slachtoffers van moord en doodslag in de 25 grootste gemeenten, 2011-2015


Bij vrouwen van niet-westerse herkomst ligt het risico om slachtoffer te worden van moord of doodslag 2,8 keer hoger dan bij autochtone vrouwen. Ook bij vrouwen is het risico om vermoord te worden het hoogst bij vrouwen van Antilliaanse en Arubaanse afkomst. Dit ligt zes keer hoger dan onder autochtone vrouwen. Bijna 90 procent van de mensen die in de afgelopen vijf jaar in Nederland zijn vermoord, was officieel inwoner van Nederland. Bij mannen was 83 procent een inwoner van Nederland en bij vrouwen 95 procent. De helft van de mannelijke slachtoffers die in Nederland woonden, was van allochtone herkomst. Bij vrouwen was dit bij vier op de tien slachtoffers het geval.

Meeste moorden in Amsterdam en Rotterdam. De meeste moorden in 2015 werden in de twee grootste steden van Nederland gepleegd: 13 in Amsterdam (waarbij 12 slachtoffers in Amsterdam woonden en een in een nabijgelegen gemeente) en 12 in Rotterdam (waarbij zeven slachtoffers in Rotterdam woonden en vijf in het buitenland). Relatief gezien waren in de afgelopen vijf jaar 2,3 op de 100 duizend mensen in Amsterdam slachtoffer van moord of doodslag. Ook in Rotterdam lag dit cijfer met 2,0 beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van 0,9.

In Europa behoort Nederland tot de landen, waar relatief de minste moorden worden gepleegd. In Zwitserland en Oostenrijk is het moordcijfer het laagst. Het moordcijfer van België ligt 2,5 keer hoger dan dat van Nederland. Rusland staat in Europa op de eerste plek met 9,5 moorden per 100 duizend inwoners, gevolgd door Bulgarije met 3,6 per 100 duizend inwoners. Wereldwijd worden in Japan relatief de minste moorden gepleegd. In Midden-Amerika ligt het moordcijfer beduidend hoger. Koploper is Honduras, met een moordcijfer van 85 per 100 duizend inwoners. Dit is 120 maal hoger dan in Nederland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.