Bijgewerkt: 15 april 2021

12.500 woningen in 2019 door gebouw-transformatie in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
29-10-2020

In 2019 zijn 12.500 woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels in Nederland. Bijna de helft van de woningen is gerealiseerd in voormalige kantoorgebouwen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De 12.500 nieuwe woningen die door transformatie van bestaande gebouwen zijn ontstaan, vormen bijna 13 % van alle woningen die in 2019 aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Nieuwbouw blijft nog altijd de belangrijkste factor voor groei van de woningvoorraad, in 2019 waren dat 71.500 woningen. Het aantal transformaties in 2019 was vrijwel gelijk aan het aantal transformaties in 2018. In 2018 was het aantal transformaties 12.200.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

Top 10 gemeenten, aantal gecreëerde woningen door transformatie in 2019


Bijna helft woningen in voormalige kantoorpanden. Bijna de helft van alle woningen uit transformaties is gerealiseerd in voormalige kantoorgebouwen. In 2019 ging dat om 5.700 nieuwe woningen; 46 % van alle transformaties. Een kwart van de transformaties is in voormalige winkels of maatschappelijk vastgoed, zoals ziekenhuizen, kerken of schoolgebouwen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het verlaten kantoorcomplex van KPMG in Amstelveen wordt omgevormd naar 58 luxe koopwoningen The Mayor. De prijzen variëren vanaf 445.000-tot 1.7 miljoen euro. De foto is op 24 oktober 2020 gemaakt


Over het algemeen zijn woningen uit transformaties klein. In 2019 heeft 45 % een oppervlakte van 15 tot 50 m² en 28 % een oppervlakte van 50 tot 75 m². Woningen die door transformatie aan de woningvoorraad zijn toegevoegd zijn vaak huurwoningen. Van het totaal aantal woningtransformaties in 2018 was 84 % een huurwoning. De meeste huurwoningen zijn in het bezit van verhuurders anders dan woningcorporaties, zoals bedrijven of institutionele beleggers.

Rotterdam is koploper bij transformatie. In Rotterdam is in 2019 het grootste aantal woningen ontstaan door transformatie. Het betrof 1.905 woningen voortgekomen uit hergebruik van bestaande panden zoals kantoren. Dat is 37 % van alle woningen die in 2019 aan de Rotterdamse woningvoorraad werden toegevoegd. Amsterdam en Den Haag staan respectievelijk op de tweede en derde plek; in Amsterdam zijn 1.320 woningen door transformatie gerealiseerd, in Den Haag waren dat er 875. In Amsterdam is 17 % van alle toegevoegde woningen aan de woningvoorraad ontstaan door transformatie, in Den Haag is dat 23 %. Van 10 gemeenten met de hoogste aantallen transformatiewoningen werd In Capelle aan den IJssel relatief gezien de meeste woningen toegevoegd door transformatie: driekwart was afkomstig uit transformatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.