Bijgewerkt: 19 april 2024

Boekhandel Rosenberg - 1932

Foto's -> Bovenkerk -> Bedrijven-Winkels

Boekhandel Rosenberg
(Bron: Bovenkerk in oude ansichten)

Links was de woning van koster Zaal en rechts de woning van J.Mens. Daarnaast is de winkel van Andries Winter.

De bron in deze rubriek met de titel - Bovenkerk in oude ansichten - twee delen, is door Dhr F. Rosenberg jr uitgegeven en wordt met toestemming gebruikt. Amstelveenweb.com is dhr Frans Rosenberg hiervoor zeer erkentelijk. Dankzij de boekjes die hij heeft uitgegeven en de toestemming voor plaatsing op de website, kan iedereen nu ook digitaal meemijmeren over Bovenkerk in vroegere tijden. Zie ook de website van Frans Rosenberg: Website Bovenkerk met veel kijkmateriaal

Tekst bij de foto: R.K. Boekhandel Rosenberg aan de Noordammerlaan 120. Men kon er ook tabak en sigaren kopen. De boekhandel was eigendom van de familie Rosenberg tot 1996 (grootvader, zoon en kleinzoon). Na de verkoop openden zij "boekhandel Rosenberg" in het winkelcentrum Westwijkplein. Deze is in 2001 verkocht. Kleinzoon Rosenberg verhuisde naar Terschelling, alwaar hij weer een Boekhandel Rosenberg inrichtte.

Winkelpui Rosenberg
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

De winkelpui van Boekhandel Rosenberg
De foto is genomen in de oorlog. In de rechter etalage zijn de barsten in de ruit nog te zien,
die zijn ontstaan bij het bombardement van het St. Urbanuspark op 14 mei 1940

Bovenkerk is een dorp binnen de gemeentegrens van Amstelveen. Vroeger lag Bovenkerk aan het Legmeer. Vanaf de vijftiende eeuw wordt de naam al genoemd. Dat Legmeer werd aan de noordzijde afgedamd door de Noorddam, later vervangen door Noorddammerbrug, in de hoek waar nu de St. Urbanuskerk staat. Aan de oostkant van de Noorddam, die vroeger trouwens Schinkel werd genoemd, lag de Hand naar Leiden en naar het zuiden lag het buurtschap Legmeer. Later werden deze gehuchten samen Bovenkerk genoemd. Tot de jaren 1920 bestond de bebouwing van Bovenkerk hoofdzakelijk uit lintbebouwing. In 1922 werd met de bouw van het St. Urbanuspark, langs de Noorddammerweg, begonnen. Later, na de oorlog, kwamen er zo’n driehonderd woningen bij ten zuiden van de Noorddammerlaan, ook wel ‘Tom Poes Dorp’ genoemd. In de beginjaren van 1960 kwamen er nog eens tweehonderd woningen bij ten oosten van de Luwte, nu Legmeerdijk. De laatste uitbreiding op ‘Bovenkerks grondgebied’(!) wordt Westwijk genoemd. Bovenkerk is altijd een aparte gemeenschap gebleven en dat is vooral te merken aan het culturele leven dat bloeiend te noemen is. Dit alles speelt zich voornamelijk af in het Noorddamcentrum.

Dat Bovenkerk vroeger een echt dorp was, valt op door het eigen taalgebruik dat soms nog te horen is:
de werft - het erf
de halft - de helft
op het lest - op het laatst
een kluggie op - een helling op
rietzoddes - eilanden begroeid met riet
een natzeik hebben - natte voeten hebben
roempie trappen - over pas bevroren sloten lopen
knuit - de steekvliegjes die een zomeravond kunnen verpesten.

Ook is Bovenkerk te herkennen aan benamingen die sommige plaatsen nog hebben zoals:
het Zwarte Pad - ingang van het bos bij de kerk
de Noord - de kleine Noorddijk
de Steiger - water in de bocht bij de kerk
de Kippebrug - brug in het Zwarte Pad
de Belt terrein - waar de Mariaschool stond (heden een appartementencomplex)
de Noorddam - de toren van de St. Urbanus
de Martelaarsgracht - vroeger het begin van de Noorddammerweg
de Vlooienpijp - Noorddammerweg, een stuk verder tot het Urbanuspark
de Luwte - Legmeerdijk van de kerk tot het Schinkeldijkje
het Witte Hek - bij de hoek Noorddammerweg – Noorddammerlaan
de Nieuwbouw - alles wat na de oorlog is bijgebouwd.

Tekst is een deel van de Inleiding ‘Bovenkerk in Oude Ansichten, deel 1’
geschreven door F. Rosenberg jr. te Amstelveen maart 1991


Klik hier voor andere foto's in de categorie Bovenkerk