Bijgewerkt: 27 februari 2024

Kunstwerken in Amstelveen door
de ogen van Mieke Haver - 2022

Foto's -> Bovenkerk -> Kunst door de
ogen van Mieke Haver


Kunstwerken in Amstelveen doorde ogen van Mieke Haver
(Bron KBO Bovenkerk Aalsmeer - 2022)

Mieke Haver op de omslag van het boekje

Op vrijdagmiddag 4 maart 2022 om 15 uur vond er in de Huiskamer op het Raadhuis van Amstelveen een bijzondere bijeenkomst plaats. Wethouder Herbert Raat van Kunst en Cultuur zou het eerste exemplaar van het boekje ‘Kunstwerken in Amstelveen’ uitreiken aan vrijwilligster Mieke Haver.

Er kwam een 20-tal mensen naar de ‘Huiskamer’ van het Raadhuis en iedereen zat gezellig met elkaar te keuvelen onder het genot van een kopje thee of koffie en een heerlijk gebakje. Ook Frans Rosenberg, van de voormalige boekhandel Rosenberg die heel wat boekjes over Bovenkerk publiceerde, was overgekomen uit Terschelling.

Gerard Miltenburg, de vicevoorzitter van KBO Bovenkerk Aalsmeer (*), heette iedereen welkom en zei het volgende:
'De meesten van u weten waarom wij hier aanwezig zijn. De bedoeling was dat deze bijeenkomst voor minimaal één persoon een verrassing zou zijn, namelijk Mieke Haver. Mieke is vandaag jarig. Van harte Mieke, met je 87e verjaardag. Voor de KBO was deze verjaardag een mooie aanleiding om haar te verrassen met een cadeautje. Wij hebben Herbert Raat, wethouder van o.a. Kunst en Cultuur in Amstelveen, bereid gevonden om dit cadeau aan haar uit te reiken. Maar wat is er gebeurd. Afgelopen nacht is Mieke ziek geworden. Er is medische hulp ingeroepen en in de loop van vandaag, ook deze middag, is aanvullend medisch onderzoek nodig. Gelukkig is de situatie niet levensbedreigend maar welk ernstig genoeg om het onmogelijk te maken om Mieke hierheen te laten komen. We hadden samen met de familie een plannetje opgezet om Mieke hierheen te lokken en dan aan haar het cadeau te laten uitreiken. Maar dat plan is helaas in duigen gevallen. In overleg met de familie hebben we besloten deze bijeenkomst toch te laten doorgaan. Gelukkig zijn enkele familieleden en vrienden van Mieke hier aanwezig. Eén van haar kinderen zal de honneurs waarnemen bij de officiële uitreiking. Kleindochter Julie is zo aardig om filmopnamen te maken zodat Mieke toch op een later moment nog kan meegenieten van deze feestelijke dag.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Gerard Miltenburg van KBO Bovenkerk/Aalsmeer in gesprek met Hugo van de Kooij van Stichting Amstelidee, Frans Rosenberg eigenaar van de website Bovenkerk in oude aanzichten en ontwerpster Sonja de Kwant in de Huiskamer van het raadhuis

Wie is Mieke eigenlijk? Velen van u kennen haar, maar een aantal ook niet. Mieke heeft een leven lang heel veel vrijwilligerswerk verzet. Om een paar voorbeelden te noemen: hulp aan Roemenië, de Kledingbank, sjoelen op de Kastanjelaan en Vrouwen voor Vrede. En niet te vergeten de KBO. Eerst samen met haar geliefde Gé. Na zijn overlijden heeft zij zich als bestuurslid ingezet. Zij is ook al heel lang de drijvende kracht achter de Kom Bij Ons, het ledenblad van de KBO. Ontelbare verhalen heeft zij voor dit blad geschreven over van alles en nog wat, variërend van de vogeltjes in haar tuin tot het onrecht in de wereld waar wat aan gedaan moet worden. Het afgelopen anderhalf jaar heeft zij een serie van 14 verhalen gewijd aan de kunst in de buitenruimte van Amstelveen. En met die verhalen zijn wij aan de slag gegaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Gerard Miltenburg van KBO Bovenkerk/Aalsmeer vertelt over het ontstaan van het boekje

'Allereerst zijn wij op zoek gegaan naar sponsoren die een financiële bijdrage wilden leveren om iets moois te doen met deze verhalen. Wij zijn de gemeente Amstelveen, de Stichting Amstelidee en de  KBO dankbaar voor hun financiële bijdragen waarmee zij dit project mogelijk hebben gemaakt. Ook dank aan Amstelveenweb.com voor de mooie foto’s die zij belangeloos beschikbaar heeft gesteld.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

In de Huiskamer van het raadhuis volgen de genodigden de presentatie van het boekje
'Met deze steun konden wij aan de slag om van de 14 verhalen van Mieke over de kunst in de wijken van Amstelveen een mooi document te maken. Om al iets te verklappen van het cadeau dat de wethouder straks gaat overhandigen, Mieke krijgt een boekje van eigen deeg. Zij heeft zelf met haar verhalen de grondstoffen geleverd, anderen hebben voor de kers op de taart gezorgd. De opzet en vormgeving van het boekje is op een werkelijk fantastische manier verzorgd door Sonja de Kwant. Met haar creativiteit en vakmanschap is zij erin geslaagd de verhalen extra glans te geven. Sonja, als dank voor jouw geweldige werk wil ik je graag deze bloemen en cadeaubon overhandigen’.' En aldus geschiedde.

‘Om de lezers te prikkelen om geïnspireerd door de verhalen van Mieke de kunst in de wijken van Amstelveen ook echt te gaan bezichtigen leek het ons leuk in het boekje een paar wandelroutes op te nemen die langs diverse van de door Mieke beschreven kunstwerken leiden. Ruud Koppendraaier is erin geslaagd twee heel mooie kunstroutes samen te stellen. Een centrumroute van ca. 6 kilometer en een kunstroute Zuid van 10 kilometer door de wijken Oude Dorp, Keizer Karelpark en Groenelaan. De centrumroute begint en eindigt bij het Cobra Museum, en de route Zuid begint en eindigt bij Museum JAN. Deze twee musea hebben trouwens ook op een mooie manier meegewerkt aan het boekje. In een advertentie prijzen zij de nieuwe exposities aan die binnenkort in hun musea starten. Op vertoon van dit boekje kunnen mensen met z’n tweeën voor de prijs van één genieten van deze exposities. Maar terug naar de kunstroutes. Op beide routes komt u meer dan 20 kunstwerken tegen. Ik heb beide route zelf gelopen en ik kan u verzekeren dat het zeer de moeite waard is. U geniet niet alleen van de mooie kunstwerken maar u komt ook op hele mooie plekjes van Amstelveen. Een aanrader dus. Ruud, ik wil jou hartelijk bedanken voor de precisie en doortastendheid waarmee je, gesteund door je vrouw Ellen, deze prachtige routes hebt samengesteld. Ze zijn een aanwinst voor het boekje. Ook jou wil ik als dank graag bloemen en een cadeaubon overhandigen’. Zij waren beiden verrast met het (bloemen)cadeau.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur tijdens zijn toespraak

‘Met het gevaar af de wethouder het gras voor de voeten weg te maaien wil ik toch nog iets vertellen over de bestemming van het boekje over de Kunstwerken in Amstelveen. Want niet alleen Mieke krijgt een exemplaar van het boekje. Met de ontvangen financiële bijdragen hebben wij bij Drukkerij Pim Van Zwieten 2.000 exemplaren van het boekje kunnen laten drukken. Deze boekjes bieden wij gratis aan, niet alleen aan alle aanwezigen hier, maar ook aan o.a. de ouderen die lid zijn van de KBO, klanten van Kledingbank Amstelland en Voedselbank, bezoekers van de wijkcentra, Werkplein en WMO-loket. Op deze manier kunnen veel Amstelveners genieten van de verhalen en de kunst in Amstelveen’.

Tot slot gaf Gerard Miltenburg het woord aan wethouder Raat die het voorwoord in het boekje schreef hetgeen overeenkwam met zijn woorden deze middag over de kunstwerken in Amstelveen. Zo vertelde hij  dat Amstelveen veel kunstwerken in de openbare ruimte. Naast een permanente beeldenroute door het Keizer Karelpark en het heeft Oude Dorp, zijn er bijna 90 beelden verspreid door de gemeente te vinden.

'Kunst op een laagdrempelige manier zichtbaar en bereikbaar maken, is dan ook één van de belangrijkste speerpunten van ons cultuurbeleid dat de naam draagt ‘De stad als podium’. Dit jaar gaan we alle buitenkunst voorzien van een plaquette met meer achtergrondinformatie. Naast de naam van de kunstenaar, de titel van het kunstwerk en het jaartal staat in het kort achtergrondinformatie vermeld die relevant is voor het desbetreffende kunstwerk. Hierdoor kunnen we de kunstkennis van Amstelveners op een laagdrempelige manier vergroten. Als gemeente zijn we zeer verheugd om te merken dat de Amstelveners de buitenkunst zo waarderen. Het is geweldig om te zien dat Mieke Haver met zoveel enthousiasme er een column aan heeft besteed en hij vindt het prachtige achtergrondverhalen. Zo komen de beelden tot leven bij de lezers en worden ze uitgenodigd om ze te gaan bekijken. De columns hebben het verdiend om gebundeld te worden in een boekje. Hij sloot af met ‘Ik kan de twee wandelingen die u in het boekje kunt vinden van harte aanbevelen. De centrumroute start en eindigt bij het Cobra Museum en de route Zuid start en eindigt bij Museum JAN. En wanneer u op een van deze punten bent, kan ik een bezoekje aan deze musea ook ten zeerste aanraden. Wellicht kom ik u op een van de routes nog tegen.'
Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Herbert Raat wethouder Kunst en Cultuur neemt het boekje 'Kunstwerken in Amstelveen door de ogen van Mieke Haver' in ontvangst en geeft het door aan Julia van der Velden, de kleindochter van mevrouw Haver

Het was dus intens jammer dat Mieke Haver hier niet bij kon zijn, maar nadat de wethouder een boekje van Gerard Miltenburg had ontvangen, kon hij dit èn een extra mooie uitgave voor Mieke, aan haar kleindochter Julia van der Velden overhandigen. Zij zou na deze bijeenkomst meteen naar haar oma gaan en over de middag vertellen. Zo kwam er een einde aan deze middag en nam iedereen weer afscheid van elkaar. De redactie van Amstelveenweb.com wenst mevrouw Haver een spoedig herstel toe!Boekje Kunstwerken in Amstelveen, door de ogen van Mieke Haver
De beschrijvingen van de wandelroutes en de plattegronden die in dit boekje zijn opgenomen, zijn ook terug te vinden op de website Ervaar Amstelveen  èn op de website Bovenkerk in Oude Ansichten van Frans Rosenberg.
(*)De Katholieke Bond van Ouderen afdeling Bovenkerk - Aalsmeer (KBO)

Klik hier voor andere foto's in de categorie Bovenkerk