Bijgewerkt: 3 juni 2023

Amstelveen maakt handleiding
voor monumenteigenaren - 2007

Foto's -> Monumenten -> Algemeen
Handleiding Monument


Amstelveen maakt handleidingvoor monumenteigenaren
(Foto Anko Stoffels - 2020)

Riki Timmermans fiscaal juriste met wethouder Herbert Raat en Otto Over oud-notaris bij hun monumentale woonhuis aan de Amstelzijde 46-48 in Amstelveen

Bron: Gemeente Amstelven 01-12-2021

Alle eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in de gemeente Amstelveen ontvangen deze week de brochure 'Handleiding voor monumenteigenaren' in de brievenbus. Hierin staat een heleboel praktische informatie, bijvoorbeeld over vergunningsvrije en vergunningsplichtige werkzaamheden aan een monument. Maar ook over subsidiemogelijkheden voor onderhoud en restauratie.

Met de brochure wil de gemeente meer duidelijkheid verschaffen in de omgang met monumenten, zodat het zorgen voor een monument wordt ervaren als iets om trots op te zijn. 'Het belang van het behoud van ons lokale erfgoed wordt steeds breder onderkend en daar zijn we ontzettend blij mee. De monumenten maken Amstelveen onmiskenbaar tot het Amstelveen dat wij kennen, met haar eigen ontstaansgeschiedenis en haar eigen identiteit. Het duurzaam behoud van dat erfgoed is van groot belang. Als eigenaar van een monument, heb je een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de gemeente in je bezit. Ik wil alle monumenteigenaren daarom hartelijk bedanken voor hun goede zorgen voor ons cultureel erfgoed' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Monumenten.

‘Laat monumenten niet lopen’
Als gevolg van de door de gemeenteraad ingediende motie ‘Laat monumenten niet lopen’ is in 2019 het Meldpunt Monumenten opgericht. Inwoners konden zelf suggesties doen voor gebouwen of objecten die nooit verloren mochten gaan en een belangrijk onderdeel vormen van de lokale historie. Naar aanleiding hiervan zijn sindsdien maar liefst veertien gemeentelijke monumenten aangewezen. Ook deze nieuwe monumenteigenaren informeert de gemeente graag zo goed mogelijk over de omgang met deze waardevolle stukjes van Amstelveen.
Meer informatie over monumenten is online te vinden via www.amstelveen.nl/ervaaramstelveen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Monumenten