Bijgewerkt: 19 mei 2024

Het Dorstige Hert-Darma-
't Hert-Hert 64 - 1928

Foto's -> Gebouwen -> Restaurants en Catering

Het Dorstige Hert-Darma-'t Hert-Hert 64
(Bron: Ach Lieve Tijd - Amstelveen)

Het Dorstige Hert in de Dorpsstraat rond 1928
In de Dorpsstraat waren diverse herbergen

De Herberg
Het huis ten Zuiden van de Bouwensteeg ging in 1567 in eigendom over aan een smid, Gijsbrecht Heijnricsz. geheten. Hij kocht ook het er naast gelegen perceel. In 1595 werden deze beide percelen eigendom van Herman de Haen, brouwer in Delft. Dit zou er op kunnen wijzen, dat er toen al een herberg in was gevestigd, maar zeker is dat niet. Wel is zeker, dat Cornelis Pietersz. Pijl, toen hij dit complex in 1641 kocht, er een herberg in hield, die in 1689 de naam draagt van 'de Vergulde Wagen', waarin een herbergier fungeerde die de toepasselijke naam van Schoonbier droeg. De herberg bestond, zo is te vinden in een akte uit 1616, al voor 1641, die nog was terug te vinden in de Criminele Vonnisboeken (Regionaal Archief Leiden) in 2002 onder de naam: 'herberge van de gulde wagen ter nieuwer Amstel'

Ook hier blijkt weer de begerigheid waarmede de schouten van de ambachten zich van de herbergen meester maakten, die voor hen een lucratieve bijverdienste vormden. In 1697 werd de schout eigenaar, maar misschien beantwoordde de zaak niet geheel aan zijn verwachtingen, want in 1703 deed hij het geval met ongeveer 500 gulden winst voor ƒ 1.600,- aan zijn zetbaas, de al genoemde Schoonbier, over. Ook deze bleef niet lang eigenaar, want reeds het volgende jaar verkocht hij alles met 300 gulden verlies. De achteruitgang van zaken was vermoedelijk aan ziekte te "wijten, want kort daarop is Schoonbier overleden. Tussen 1704 en 1714 wisselde de herberg nog driemaal van eigenaar, resp. voor ƒ 1.550,-, ƒ 1.000,- en ƒ 1.300,-, voor welke som Qaes Pauw in 1714 eigenaar werd. Hij legde er een kolfbaan bij aan, die blijkbaar het rendement zo verhoogde, dat hij kans zag in 1726 de zaak voor ƒ 5.300,- te verkopen. Sinds hij eigenaar geworden was gaf hij de herberg de naam van 'De Pauw', een naam die deze herberg sedert is blijven dragen. Hij maakte er ook de hoogste prijs voor, want de erfgenamen van de nieuwe koper ontvingen er slechts ruim ƒ 2.800,- voor terug.

't Dorstige Hert
De zaak liep echter nog verder terug en bracht bij verkoop in 1758 slechts ruim ƒ 1.000,- op, een prijs die in 1783 weer tot ƒ 2.150,- steeg. Vermoedelijk is dit het perceel, waar later het café 'Het Dorstige Hert' in gevestigd was. Tussen dit huis en het huis op de hoek van de Ouderkerkerlaan bevond zich nog één woonhuis, dat in 1598 al bestond, maar waarvan verder niets te vermelden valt.

Dorstige Hert Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2022)

Een fraai tegeltableau van een drinkend hert, ingemetseld in de muur van het voormalige restaurant
"Het Dorstige Hert" in de Dorpsstraat


Dorstige Hert Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2022)

Het Dorstige Hert in de Dorpsstraat
Onder de boog van de gevel is een tegeltableau gemetseld


Dorstige Hert Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2002)

Het restaurant 't Dorstige Hert in de Dorpsstraat zoals het was in 2002


Dorstige Hert Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2002)

Vergunningsbord aan de gevel van Het Dorstige Hert, met betrekking tot de vergunning voor zaalverhuur
Ondanks het feit dat er reeds diverse andere eigenaars zijn geweest,
is dit prachtige bord behouden gebleven


Dorstige Hert Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

De gevel van het Dorstige Hert voor de grote verbouwing

Darma - Japans restaurant
In het gebouw was gedurende een aantal jaar een Japans restaurant gevestigd, genaamd Daruma. Men sprak over een pareltje in Amstelveen. Een toko waar men 'authentiek Japans met bijbehorende service' kan verwachten. De inrichting was 'eenvoudig, met privé eetkamers, welke door een gordijntje van het restaurant worden afgeschermd.

Brasserie 't Hert
Begin 2010 werd het Japanse restaurant omgetoverd tot een trendy brasserie, met de toepasselijke naam Brasserie ’t Hert. Het was stijlvol ingericht en een echte aanwinst voor Amstelveen! Helaas is dat verleden tijd en is men sinds ongeveer 2020 binnen al bezig, maar wat het gaat worden is onbekend.

Het Hert Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het gebouw van de brasserie 't Hert in de Dorpsstraat in 2010, maar dat
dat anno 2022 nog steeds is gesloten


Het Hert Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan Verschoor (l), directeur van het Museum Jan van der Togt in gesprek met Tim Groeneweg
voormalig eigenaar van Brasserie 't Hert


Het Hert Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De sfeervol ingerichte zaal van Brasserie 't Hert, helaas verleden tijd

Hert 64
Jarenlang leek er niks te gebeuren in 't Hert, maar in 2022 begon met toch met een verbouwing. Er leek geen einde aan te komen, maar eindelijk opende eigenaar Rogier Hesterman in februari 2024 werden de deuren geopend van Hert 64. Het is een Tapasrestaurant en pas vanaf 18.00 uur geopend. De naam Hert 64 verwijst naar het huisnummer.

Het Hert Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2024)

Het Dorstige Hert kreeg in februari 2024 weer een nieuwe naam: Hert 64 -


Het Hert Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2024)


Het Hert Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2024)


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen