Bijgewerkt: 27 februari 2024

ODIN 100 jaar - 2011

Foto's -> Sport -> Sporthal-school

ODIN 100 jaar
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Het bord van Turnvereniging O.D.I.N. (Ons Doel Is Nuttig) aan de Ouderkerkerlaan 14.

De Amstelveense Turnvereniging Odin vierde op zaterdagmiddag 28 mei 2011 haar 100ste verjaardag in de Emergohal met twee geweldige turnshows. ODIN is één van de oudste sportverenigingen van Amstelveen. Het initiatief tot het oprichten van de turnvereniging ODIN, Ons Doel Is Nuttig, werd genomen in 1911 door de heer G. J. Aaftink, die als cavalerist in het leger kennis had gemaakt met de gymnastiek.

Odin Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Het clubhuis van ODIN aan de Ouderkerkerlaan 14. Door ODIN wordt hier gymnastiekonderwijs gegeven in de gymzaal van de voormalige Christelijke ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) school


Uit de militaire dienst teruggekeerd bracht hij enkele jongelui bijeen om gezamenlijk de gymnastiek te beoefenen. Begonnen werd met een 20-tal mannelijke leden, die oefenden in een lokaal van de Openbare Lagere School in de Dorpsstraat achter de N. H. Kerk. Het eerste bestuur bestond uit de heren dr. Oolgaard Snijder, W. Fernie, L. H. Boer, G. J. Aaftink, C. A. de Boer en L. Koudijs.

Odin Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 1967)

Optocht van turnvereniging ODIN in 1967 langs de Molenweg. De optocht werd gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de meisjes- en damesafdeling van de vereniging. Vooraan in de stoet loopt C. A. de Boer met het vaandel van de turnvereniging


De eerste technische leider van de vereniging was de heer H. Westrik, die in het dagelijkse leven beheerder was van het café 'De Uitkijk', dat recht tegenover de Kalfjeslaan gevestigd was. De heer Westrik steunde de vereniging op welhaast filantropische wijze. Hij zorgde voor het aanschaffen van een paard, een rekstok en een brug.

De eerste uitvoering werd gegeven in de zaal van het café 'Het Dorstige Hert' van de familie Werkhoven in de Dorpsstraat. De uitvoering had meer het karakter van een propaganda avond om steun en leden voor de vereniging te vinden. De zaal bleek echter niet geschikt te zijn voor het geven van gymnastiekuitvoeringen. In het jaar 1913 kwam een grote nieuwe zaal van café ˈDe Uitkijkˈ gereed en daar werd toen verder gewerkt.

Arie Colijn
Burgemeester Colijn van Nieuwer-Amstel zag in de bouw van de turnzaal voor ODIN een mogelijkheid tot bezuinigen. Kort voordat de raad van Nieuwer-Amstel had ingestemd met de bouw van die hal, waren gelden toegezegd voor de bouw van een christelijke ULO aan de Ouderkerkerlaan met een gymnastiekzaal.

Colijn voorzag een probleem: omdat iedereen gelijk is, zou hij de openbare school geen gymlokaal kunnen weigeren als die school daar om zou vragen. Eén gymlokaal, berekende Colijn, was een stuk goedkoper. Het ULO- bestuur werd daarom gevraagd af te zien van een gymlokaal en gebruik te maken van het lokaal van ODIN. Men stemde daarmee in.

De raad ging daarna akkoord met een bedrag van 20.000 gulden voor de bouw van de ODIN-turnzaal en 3.000 gulden voor de inrichting. Maar niet dan, nadat het raadslid Bromet de garantie was gegeven, dat het lokaal niet zou worden gebruikt voor 'gebeurtenissen die aanstoot zouden kunnen geven. ' Als voorbeeld van een 'gebeurtenis' gaf Bromet: dansen.

Op 16 september 1925 werd het gemeentelijke turngebouw aan de Ouderkerkerlaan in gebruik genomen. Hoe enthousiast ODIN was, blijkt uit de marmeren gedenkplaat die ODIN in de gang van dat Turngebouw liet aanbrengen.

Het turngebouw aan de Ouderkerkerlaan gold in die dagen als één van de modernste zalen in Nederland, met twee kleedkamers, elk met een badkamer en douche inrichting. Het turngebouw wordt nog steeds door ODIN gebruikt. Inmiddels heeft het wel een aantal grondige renovaties ondergaan. Het huidige clubhuis is op de binnenplaats achter het gebouw gevestigd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Sport