Bijgewerkt: 13 april 2024

Noorddammerlaan
Wijziging verkeersroute - 2020

Foto's -> Bovenkerk -> Straten

NoorddammerlaanWijziging verkeersroute
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Het verkeersplan van de gemeente Amstelveen moet volgens de inwoners van de wijk Bovenkerk gewijzigd worden

Laatste nieuws staat bovenaan

Bron: Gemeente Amstelveen - 21-10-2020

Automobilisten kunnen binnenkort niet meer langs de St Urbanuskerk door Bovenkerk rijden. Er komt een bussluis voor de kerk om autoverkeer te weren dat niet in Bovenkerk hoeft te zijn. Het college van B en W heeft dinsdag 20 oktober 2020 ingestemd met dit ontwerpverkeersbesluit. 'De maatregel draagt bij aan het verkeersveiliger maken van Bovenkerk' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.Uitgebreide participatie
De maatregelen om Bovenkerk verkeersveiliger te maken kenden een uitgebreid participatietraject. Er was een draagvlakonderzoek, een enquête en goed bezochte inloopsessies. Hieruit bleek dat er een groot draagvlak is voor de knip bij de Urbanuskerk. 'Het draagvlak voor de aanvullende maatregelen bleek lager, wat leidde tot een herbeoordeling van de plannen' - legt wethouder Ellermeijer uit.

Vierlingsbeeklaan en Salamander
Naast de bussluis voor de St. Urbanuskerk is als aanvullende maatregelen overwogen om het eenrichtingsverkeer op de Vierlingsbeeklaan uit te breiden en de bus sluis aan de Salamander op te heffen. Na een extra beoordeling van de voorgenomen verkeersmaatregelen is besloten om dit niet te doen. 'We beperken ons tot de ‘hoofdmaatregel‘ om de verkeersveiligheid te verbeteren met de knip voor de Urbanuskerk. De situaties op de Vierlingsbeeklaan en Salamander blijven ongewijzigd. Wij blijven de nieuwe situatie met verkeerstellingen in Bovenkerk goed monitoren om na te gaan of aanvullende maatregelen nodig zijn' - aldus Ellermeijer

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer


Aanleiding
De route langs de St. Urbanuskerk (Noorddammerlaan - Legmeerdijk) wordt nu door autoverkeer gebruikt als doorgaande route, langs woningen en dwars door Bovenkerk. Het autoverkeer gebruikt deze route samen met fietsers en bromfietsers. De weg is smal. Het is vooral op werkdagen in de ochtend- en avondspits druk. Het is wenselijk dat woon-werkverkeer, dat geen bestemming in Bovenkerk zelf heeft, gebruik maakt van de route via de Bovenkerkerweg en de Beneluxbaan, ten zuiden van de wijk Bovenkerk. De Beneluxbaan is juist ingericht voor de afwikkeling van dit doorgaand autoverkeer.

Het gedeelte in bocht van de Noorddammerlaan tussen de bus sluis en de voetgangersoversteekplaats bij het Zwarte Pad (fiets- en wandelpad naast de Urbanuskerk) wordt heringericht. Dit gedeelte wordt verhoogd uitgevoerd. Er komt een afwijkende bestrating. Hierdoor krijgt het gebied een verblijfsuitstraling. Het ontwerpverkeersbesluit wordt op 27 oktober gepubliceerd in het Gemeenteblad. De zienswijzentermijn (zes weken) start 28 oktober 2020.
Bron: Gemeente Amstelveen - 10-10-2020

Drukke inloopavond over de verkeerssituatie in Bovenkerk

Ongeveer 100 bewoners van Bovenkerk waren woensdagavond 7 oktober 2020 naar het Noorddamcentrum gekomen voor inloopsessies over de verkeersplannen van de gemeente. Vanwege de coronamaatregelen waren zij opgedeeld in groepen van 20 om in tijdslots en op gepaste afstand toelichting te krijgen op de plannen om Bovenkerk verkeersveiliger te maken. 'Een goede informatieve bijeenkomst'- vindt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.
Een onderdeel van de plannen is een bus-sluis voor de St. Urbanuskerk om autoverkeer te weren dat niet in Bovenkerk hoeft te zijn. Daarnaast zou het eenrichtingsverkeer op de Vierlingsbeeklaan worden uitgebreid en de bus-luis aan de Salamander verdwijnen. 'De grote opkomst getuigt van een enorme betrokkenheid van de bewoners. De input van de aanwezigen heeft ook geleid tot nadere inzichten wat betreft deze plannen. Het zijn goede inzichten die we graag meenemen. We gaan het voorgenomen besluit her-beoordelen ' -zegt wethouder Ellermeijer. De gemeente zal de plannen daarom nader bestuderen en waar mogelijk aanpassen.

Dit heeft tot gevolg dat de besluitvorming wordt opgeschoven. Aanvankelijk zou het College van B en W 13 oktober het ontwerpverkeersbesluit vaststellen. Dat wordt nu uitgesteld en daarmee ook de aanvangsdatum voor bewoners om een zienswijze in te dienen. Het college van B en W zal op waarschijnlijk op 20 oktober 2020 een besluit nemen over een het ontwerpverkeersbesluit. Het ontwerpverkeersbesluit zal dan op 27 oktober gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. De zienswijzentermijn (zes weken) start dan 28 oktober 2020.

Het oorspronkelijke plan van de gemeente:
'De route Noordammerlaan-Legmeerdijk wordt gebruikt als doorgaande route en fungeert als alternatieve route voor de Bovenkerkerweg-Beneluxlaan. Het aantal verkeersbewegingen in combinatie met het smalle wegprofiel zorgt voor verkeersonveiligheid. In de afgelopen periode hebben wij verschillende goede bewonersbijeenkomsten met u gehad en is een draagvlakonderzoek onder de bewoners en ondernemers uitgevoerd. Op basis daarvan is de keuze gemaakt om een knip (bus-sluis) aan te brengen ter hoogte van de Sint Urbanuskerk. 

Om als gevolg van deze knip ongewenst sluipverkeer te voorkomen stellen wij voor om in de aangrenzende woonstraten aanvullende maatregelen te treffen. Het voorstel is om in (gedeelten van) de Noordammerweg, de Pastoor J.W. Brouwerslaan, de Bosboom Toussaintlaan en de Pieter Langendijklaan éénrichtingsverkeer in te stellen, met uitzondering van (brom-)fietsers. Op de schetstekening kunt u zien waar en in welke richting het éénrichtingsverkeer ingesteld wordt. Uiteraard moet uw wijk voor bewoners, ondernemers en hulpdiensten goed bereikbaar blijven.'

Klik hier voor andere foto's in de categorie Bovenkerk