Bijgewerkt: 13 april 2024

Cobra Museum ontvangt
50.000 euro garantiesubsidie - 2020

Foto's -> Musea -> Cobra Museum
tot 2022


Cobra Museum ontvangt 50.000 euro garantiesubsidie
(Foto Anko Stoffels - 2020)

Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur, Lillian Bóza directeur van het Cobra Museum, Stefan van Raay interim directeur met en enkele middelbare scholieren op het plein voor het museum

Bron: Gemeente Amstelveen 20-05-2020

Om ervoor te zorgen dat het Cobra Museum voor Moderne Kunst deze zomer toch nog open kan met een publiekstrekker, ontvangt het van de gemeente Amstelveen een garantiesubsidie van 50.000 euro. Als tegenprestatie krijgen alle Amstelveense scholieren een voucher, waarmee ze met twee personen gratis naar de zomertentoonstelling kunnen. Het museum is van plan om na acht weken sluiting de deuren op 1 juni 2020 weer te openen. Deze zomer stond de grote voorstelling ‘This is Surrealism’ The Boijmans Masterpieces gepland. Door gewijzigde regelgeving en voorwaarden vanuit de bruikleengever moet het Cobra Museum echter aanvullende kosten maken voor de beveiliging en verzekering. Kosten die het museum momenteel niet kan dragen. 'Om het toch al financieel kwetsbare museum de mogelijkheid te geven om deze zomer toch een publiekstrekker tentoon te stellen, geven wij hen een garantiesubsidie van 50.000 euro' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur. 'Hiermee kunnen zij een groter publiek trekken dan met enkel de eigen collectie. Dit kan de financiële tegenvallers door de gedwongen sluiting iets beperken. We vinden het belangrijk om het voorzieningenniveau op het gebied van cultuur, sport en onderwijs hoog te houden in Amstelveen. Het Cobra Museum maakt hier onderdeel van uit. Het vormt een belangrijk onderdeel van de culturele infrastructuur van onze gemeente en de regio.'

Scholierenvoucher
De garantiesubsidie stelt kunst- en cultuurliefhebbers in staat om het museum en de bekende surrealistische tentoonstelling van Boijmans te bezoeken. Voor de scholieren in Amstelveen doet het museum op verzoek van de gemeente iets extra’s. Op vertoning van hun Amstelveense scholierenkaart mogen zij gratis met een vriend(in) of familielid de tentoonstelling bezoeken. 'We vinden het belangrijk dat de jeugd van Amstelveen al op jonge leeftijd in aanraking komt met kunst en cultuur' -gaat de wethouder verder. 'De scholierenvoucher geeft hen daar de gelegenheid voor. Ik ben blij dat we samen kunnen optrekken om onze jongeren dit te kunnen bieden.'

Tentoonstellingen Cobra Museum
Naast de tentoonstelling This is Surrealism die tot 27 september duurt is van 18 juni tot en met 19 juli 2020 de Triënnale Amstelveen in Cobra te zien. Deze tentoonstelling bestaat uit werken van 25 lokale kunstenaars. Verderop in het jaar zijn nog twee tentoonstellingen gepland. Ben Cobra, waarin modeontwerper en curator Aziz Bekkaoui bijzondere mensen met een Cobra werk verbindt en Claude Cahun: Under the Skin, een kunstenaar uit het Surrealisme.

Met het verlenen van de garantiesubsidie kan een gedeelte van de aanvullende kosten gedekt worden en kan de tentoonstelling doorgang vinden. Het begrote tekort van het museum voor 2020 wordt geschat op ongeveer € 118.000,-, exclusief de gevraagde garantiesubsidie van de gemeente. Wanneer het openen van This is Surrealism niet mogelijk blijkt en er een beperkte selectie van de eigen collectie te zien is, stevent het museum af op een begroot tekort van ca. € 225.000 - € 250.000,-. Er kan geen voltarief aan toegang gevraagd worden voor een dergelijk beperkte tentoonstelling. Hierdoor verslechtert de financiële positie van het museum. Bij een beperkte tentoonstelling met werken uit eigen collectie, kan het museum haar publiek ‘verliezen’, wat niet alleen financiële gevolgen heeft voor de exploitatie van 2020, maar verder door kan werken op de exploitatie de komende jaren. Het museum richt zich met de tentoonstelling op de inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Normaliter ook op toeristen, maar dat is gezien de beperkende maatregelen uit de noodverordening nu niet mogelijk. Het museum is van waarde voor de culturele infrastructuur van Amstelveen en de MRA.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea