Bijgewerkt: 13 april 2024

8ste Amstelveen Triënnale
geopend - 2020

Foto's -> Musea -> Cobra Museum
tot 2022


8ste Amstelveen Triënnale  geopend
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Lillian Bóza in gesprek met Piet van den Heuvel voormalig VVD-wethouder Cultuur, de bedenker van de cultuurstrip in het Stadshart van Amstelveen en de Triënnale

Bron: Cobra Museum / Amstelveenweb.com

In tijden van de coronacrisis is het openen van een nieuwe tentoonstelling anders dan anders. Op donderdag 18 juni 2020 werd de 8ste Amstelveen Triënnale geopend in het Cobra Museum door Piet van den Heuvel, initiatiefnemer van de Triënnale en Lillian Bóza, directeur van het Cobra Museum. Vanwege de 1,5m afstand was er een beperkt aantal genodigden, maar er was wel geregeld dat iedereen online de opening kon volgen via een livestream op de website van het Cobra Museum.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het gebouw van het Cobra Museum in Amstelveen


Sinds 1998 wordt de Amstelveen Triënnale onder auspiciën van het Cobra Museum voor Moderne Kunst georganiseerd. Deze 8ste editie is een samenwerking tussen het Cobra Museum, Museum JAN en Platform C-Amstelveen, waarbij het Cobra Museum dit jaar als enige tentoonstellingslocatie dient.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Ramaz Goiati: 'Horizontal-vertikal' (2016-2019)
Nederlandse aarde (grond), purschuim isolatiemateriaal, touw, MDF, hout, spiegel, 520 x 380 x 280 cm. Goiati maakte recent een aantal serie installaties, waarin hij de sierlijke letters uit het Georgische alfabet verwerkt. Hiermee grijpt hij terug op zijn Georgische roots en probeert hij de cultuur van zijn geboorteland samen te brengen met Nederland


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Herman Pijnaker: 'Milieu varken' (2020)
Hout, 75 x 40 x 35 cm. Herman schildert en experimenteert met diverse materialen, zoals hout, gips, ijzer, glas en giethars. Doordat hij zich mede laat leiden door de materialen zelf, worden de eindresultaten gekenmerkt door een uiteenlopende vormentaal en stijl

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De zaal in het Cobra Museum is gereed voor de opening. De stoelen zijn precies op 1,5 meter afstand neergezet, zoals de coronamaatregel vereist


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Lillian Bóza, directeur van het Cobra Museum en Hilde de Bruijn, hoofdconservator bekijken vooraf de tentoonstelling en maken met deze en gene een praatje


De Triënnale heeft als doel om kunstenaars uit Amstelveen een professioneel podium te bieden en om het publiek inzicht te geven in de stand van zaken van de lokale kunstproductie en de wijze, waarop Amstelveense kunstenaars reageren op de ontwikkelingen in de wereld van nu. De meeste deelnemende kunstenaars waren aanwezig tijdens de opening, zoals Dirk Annokkeé, Joep Backhuijs, Sharon van den Berg, Hans Fransen, Ramaz Goiati, Inbar Hasson, Brigitte Hertz, Jeltje van Houten, Mali Klein, Peter Mazereeuw, Anne-Marie van Meel, Jet Naftaniel-Joël, Ingeborg Oderwald, Herman Pijnaker, Piet Reekers, Stephanie Rhode, Thom van Rijckevorsel, Norman Roemer, Ulric Roldanus, Tamar Rozenblat, Tamar Shilo, Jan Verschoor, Annette van Waaijen en Robbert Weide.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Ulric Roldanus: 'Burgers van Dhaka' (2020)
Brons, hout, olieverf brons, hout, olieverf. De zes arbeiders uit de havens van Dhaka in Bangladesh, die daar het plaatmateriaal van afgedankte schepen handmatig wegdragen voor 'recycling'


Sommige kunstenaars kozen ervoor om een raadselachtige of poëtische wereld tevoorschijn te toveren, anderen tonen betrokkenheid bij de klimaatproblematiek, of lieten zich inspireren door reizen, het thema familie of in het verlengde hiervan het thema thuis. Weer anderen vestigden de aandacht op alledaagse objecten of situaties die we zo makkelijk over het hoofd zien, of reflecteren op grote thema’s als tijd en herinnering.

Van de tentoonstelling is een gratis mee te nemen boekje samengesteld, waarin het voorwoord is geschreven door Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur. Hier zijn voorwoord:
‘Beste kunstliefhebbers, De stad als podium gebruiken. Dat is de uitdaging die wij Amstelveense kunstenaars bieden en waar we hen de kans toe willen geven in onze nieuwe Cultuuragenda 2020-2024. De Triënnale sluit daar mooi bij aan. Hier bieden het Cobra Museum, Museum JAN en Platform C een professioneel podium aan beeldend kunstenaars die wonen en/of werken in Amstelveen. Dit jaar krijgt het publiek in het Cobra Museum een dwarsdoorsnede te zien van het talent dat onze gemeente rijk is.

Een prachtig initiatief van mijn voorganger Piet van den Heuvel en alweer de achtste editie van deze driejaarlijkse tentoonstelling. Dit jaar zijn 25 kunstenaars geselecteerd uit 62 inzendingen. De werken variëren van schilderijen en sculpturen tot installaties, fotografie en video werken. Een jury bestaande uit Hilde de Bruijn (hoofdconservator Cobra Museum), Madeleine Heijligers (directeur Platform C-Amstelveen) en Tomas Hillebrand (conservator Museum JAN) heeft deze prachtige selectie gemaakt. Ik wil hen dan ook danken voor de inzet. Laat u verrassen door het lokale talent. Veel plezier tijdens de 8e Triënnale in Amstelveen!'

De inloop voor de opening was vanaf 16.30 uur en de tentoonstelling was ruim opgezet en prachtig ingedeeld. Bij een klein podium stonden ongeveer 20 stoelen netjes op anderhalve meter afstand van elkaar en ook er om heen waren stippen op de vloer geplakt om aan te geven wat de juiste afstand tot elkaar moest zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Inbar Hasson: 'Yes we can' (2019)
Gemengde techniek en collage. Voor de serie Planted (Beplant), waar de werken White Flag en 'Yes we can' (We kunnen het wel) onderdeel van uitmaken, heeft Hasson schilderijen die zij in het verleden heeft gemaakt hergebruikt


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Brigitte Hertz: 'Sub 2' (2018)
Foto op plexiglas. Brigitte Hertz bewerkt zelfgemaakte foto’s van allerlei soorten objecten tot fotomontages. In de serie Subs, waarvan hier de werken Sub 2 en Sub 3 te zien zijn, onderzoekt ze hoe ze met afgedankte en verroeste objecten een nieuwe ‘onwerkelijke werkelijkheid’ kan creëren. Water is een terugkerend element in deze werken


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Lillian Bóza start met de opening van de 8ste Amstelveen Triënnale voor de collage van Inbar Hasson: 'White Flag' (2020)
gemengde techniek en collage


Rond 17.00 uur nam Lillian Bóza, directeur van het Cobra Museum het woord, dat u geheel kunt volgen in de video die hier wordt weergegeven. Zij zei onder meer:
'Digitaal bloeien mooie kunstinitiatieven op, van (thuisgemaakte) toneel, muziek en quarantaine kunst tot rondleidingen door musea. Maar hoe fraai de digitale beelden ook zijn, kunstuitingen in het echt beleven blijft toch de meest intense ervaring. Juist daarom ben ik zo blij dat, ondanks de coronaperikelen, wij voor u de deuren weer hebben kunnen openen voor onder andere de 8ste Amstelveen Triënnale 2020.' Lillian Bóza benoemde de vruchtbare samenwerking tussen de gemeente Amstelveen, het Cobra Museum voor Moderne Kunst, Museum JAN en Platform C. Zij vertelde dat meer dan 60 kunstenaars hun werk instuurden en uiteindelijk 25 kunstenaars werden geselecteerd die thans in het Cobra Museum zijn te zien. Lillian Bóza meldde dat de jury onder meer lette op professionaliteit, eigenheid, ontwikkeling en de wijze, waarop vorm en inhoud bijeen komen. Het uitgangspunt daarbij was de wens om de rijkdom aan lokale kunstpraktijken, in al hun verscheidenheid, in beeld te brengen. Het resultaat is een zeer gevarieerde tentoonstelling, waaraan een ieder zelf kan uitzoeken of de kunst de troost en houvast geven waarover in de media veel is gesproken. Zij eindigde met:

‘Speciale dank gaat uit naar de gemeente Amstelveen, die de Amstelveen Triënnale mogelijk heeft gemaakt, en natuurlijk naar alle kunstenaars, zonder wie er geen Triënnale zou bestaan. Verder wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze tentoonstelling.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Dirk Annokkeé: 'Artificial Intelligence' (2020)
Acryl op linnen. Het doek is opgebouwd vanuit grote vlakken met lichte tinten.
De details werden in de daarop volgende fases toegevoegd

Na de speech van Lillian Bóza werd keurig volgens de regels de microfoon ontsmet en kreeg Piet van den Heuvel, VVD-wethouder in Amstelveen van 1987 tot 1998 met in zijn portefeuille onder meer Kunst en Cultuur het woord. Hij is de initiatiefnemer geweest van de Triënnale en de wethouder die zorg droeg dat het Cobra Museum als onderdeel van de cultuurstrip werd gebouwd. Over dit laatste gaat dan ook voornamelijk zijn speech:

'Mevrouw Lillian Bóza, directeur van dit Cobra Museum; mevrouw Marieke Uildriks directeur van Museum JAN; de wethouder van o.a. cultuur en loco burgemeester van Amstelveen Herbert Raat en natuurlijk alle deelnemende kunstenaars. Hartelijk dank mevrouw Bóza voor de uitnodiging om deze zeer bijzondere tentoonstelling te openen. De Triënnale heeft voor mij een zeer bijzondere lading. Heel veel moeite heeft het gekost om tenslotte in Amstelveen het besluit te kunnen nemen om de eerste paal voor dit museum te kunnen slaan. Het is het eerste nieuwe gebouw in dit Stadshart. De Amstelveens kunstenaars speelden daar een grotere rol in dan velen zich willen realiseren.

Al sinds 1966 bepleiten raadsleden van diverse fracties en belangstellende groeperingen in de gemeente om betere en meer faciliteiten voor culturele voorzieningen. Vooral de beeldende kunst blijkt bij hen hoog in het vaandel te staan. Dit geldt echter nog niet voor de hele raad. In november 1984 wordt dan eindelijk door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin men verzoekt om de mogelijkheid te onderzoeken om het Cultureel Centrum (thans Schouwburg Amstelveen) uit te breiden met een aanbouw, waarin dan het nieuwe Aemstelle zou kunnen worden gehuisvest.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Piet van den Heuvel oud-wethouder Cultuur vertelt in zijn toespraak over de achtergronden van het ontstaan
van het Cobra Museum in de jaren 1990


De werkgroep belast met de uitwerking van de plannen voor de aanbouw, gaat nogal heftig te werk. De presentatie van hun eindrapport aan de Raadsleden van Cultuur en daarbij betrokken ambtenaren is niet zo gelukkig. Bovendien heeft men voor deze eerste presentatie ook de pers uitgenodigd, dus is het voor de Raadsleden niet zo plezierig om kritische vragen te stellen. Ook de financiële paragraaf ontbrak. De weerstand tegen het plan groeit, omdat het pushen van het plan wat dwingende vormen gaat aannemen. Ineens blijkt ook subsidie van het Rijk tot de mogelijkheden te behoren. Minister Brinkman zegt in Amstelveen tijdens openingen van exposities, tot tweemaal toe, dat voor dit doel wel wat potjes op het ministerie aan te spreken zijn. Op dat moment in 1987 word ik wethouder van Kunst en Cultuur. Dringend word ik verzocht achter deze subsidie mogelijkheid aan te gaan. Spoedig blijkt dat het door de minister gesuggereerde bedrag 800.000 gulden is terwijl het benodigde bedrag 9 miljoen is. Het bestek en de begroting moest dan ook nog binnen veertien dagen op het ministerie liggen. De Pers noteerde in de krant dat de nieuw benoemde wethouder met de zeer politiek geworden portefeuille, ook in verband met de voor cultuur opgelegde bezuinigingen, de voortdenderende trein moet stoppen.

Omdat op dat moment de plannen besproken worden voor het herstructureren van ons Centrum (het huidige Stadshart) stel ik het College voor dit plan in de ijskast te zetten om het dan bij het nieuwe plan voor het nieuwe Stadshart te betrekken. Het College deelde mijn mening en dat houdt in, dat het plan dus niet werd verworpen. De sfeer in de culturele wereld van Amstelveen wordt er niet beter op. Als nieuwe wethouder ben ik daar niet zo blij mee.

Maar ondanks de tegenslagen op cultureel gebied, het moeten doorvoeren van bezuinigingen bij onderwijs, volksuniversiteit, muziekschool, bibliotheek enz., blijkt de belangstelling voor culturele aangelegenheden bij burgers en bedrijfsleven groter dan over het algemeen wordt gedacht. Bij het bedrijfsleven beseft men kennelijk nog beter wat de voorzitter van de Kamer van Koophandel bij de opening van een congres in Parijs bedoelt als hij zegt dat men goed moet beseffen dat 'DE CULTUUR DE MOTOR IS VAN DE ECONOMIE'. Ondanks de tam-tam die wordt gemaakt voor economische functies in het nieuwe stadshart hebben de culturele plannen en ideeën in Amstelveen een grote belangstelling van het bedrijfsleven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Een deel van de aanwezigen volgt de openingstoespraken vlnr.: Madeleine Heijligers directeur van Platform C-Amstelveen, beeldend kunstenaar Ingeborg Oderwald, Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur, Mirte Bouman curator van het
Cobra Museum, Marieke Uildriks directeur van Museum JAN, de zus van Herman Pijnaker en Hanny Guit
vicevoorzitter van VVD-Amstelveen


In die dagen wordt door Wil Merkies, de Kunstredactrice van het Amstelveens Weekblad, veel aandacht geschonken aan Amstelveense kunstenaars. Maandelijks schrijft zij een artikel over een Amstelveense kunstenaar, waarbij het blad haar lezers in de gelegenheid stelt om een kunstwerk van deze kunstenaar te kopen voor een zeer schappelijke prijs. Bovendien neemt zij het initiatief om een tentoonstelling van en door Amstelveense kunstenaars te organiseren onder de titel: 'Zo Zie IK Amstelveen' en deze zal begeleid worden door een prachtige catalogus. Ook aan deze kosten leverde het bedrijfsleven een belangrijke bijlage. Als nieuwe wethouder word ik hierdoor steeds blij verrast.

Voor dit Stadshart laten wij tenslotte een 'Sterkte-Zwakte analyse' opmaken door het Bureau Kolpron te Rotterdam. In dit rapport wordt opgemerkt dat Amstelveen landelijk een zeer goede naam blijkt te hebben op het gebied van Kunst en Cultuur, maar dat Kolpron niet de vlag kan ontdekken die die lading dekt. Zij adviseert daarom om het nieuwe Stadshart te versterken met culture voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een museum van bovenregionale betekenis. Dit is door mij niet ingefluisterd. Het was koren op de molen van de commissie Cultuur. Maar hoe financier je dat? De grond in het stadshart is van de gemeente. Wij beweerden dat alle kosten van de gewenste voorzieningen konden worden betaald uit de opbrengst van de gronden, waarop appartementen, winkels en kantoren worden gebouwd. U voelt dat vele vraagtekens werden gezet. Wederom berekenden Amstelveense bedrijven e.e.a. en gaven ons gelijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Peter Mazereeuw: 'Broederstrijd' (2019-2020)
Keramiek. Het werk is geïnspireerd op één van Mazereeuws broers
Het gaat over familiebanden en familieliefde


We waren nu zover dat plannen voor het COBRA MUSEUM, de BIBLIOTHEEK, de MUZIEKSCHOOL, de VOLKSUNIVERSITEIT, de KUNSTUITLEEN konden worden uitgewerkt. Maar steeds worden we weer geconfronteerd met nieuwe moeilijkheden en eisen. Aemstelle moet worden verkocht en de opbrengst moest van de kosten van het museum worden afgetrokken. Dit verlies van expositieruimte valt slecht bij de Amstelveense kunstenaars. Beloofd wordt dat daarvoor in de plaats om de drie jaar in het Cobra Museum een triënnale voor Amstelveense professionele kunstenaars zal worden gehouden. Bovendien werd dit vastgelegd in het beleidsplan van het Cobra Museum. Voorts werd geëist dat voordat het definitieve besluit om het museum te bouwen wordt genomen, de wethouder moet zorgdragen dat een sponsoring van zes miljoen gulden is gerealiseerd.

Hij krijgt dus zes maanden de tijd om een architect te zoeken, een ontwerp te laten maken en een sponsorbijeenkomst te beleggen. Prof. Wim Quist is bereid en tekent een ontwerp. De sponsorbijeenkomst vindt plaats op 27 oktober en in februari 1993 was de sponsoring rond. Een geweldige prestatie van Quist, Winkelman en van Hessen en onze dienst van Cultuur.

Weldra kon de eerste paal voor het museum worden geslagen, worden geopend en gaan functioneren. Dankzij de medewerking van velen, maar vooral dank zij de enorme steun van de Amstelveense Kunstenaars, die een zeer goed klimaat schiepen in Amstelveen waarin dit kon gebeuren.

Het doet mij veel genoegen dat er nog zoveel kunstenaars aan deze Triënnale deelnemen die ook deelgenomen hebben aan de eerste. Dankbaar ben ik alle deelnemers, de organisatoren, de directie en medewerkers van het Cobra Museum, Museum JAN en de Gemeente Amstelveen voor deze wederom prachtige manifestatie. En met het wensen van veel succes aan alle deelnemers verklaar ik met veel genoegen deze Achtste Triënnale voor geopend. Dank U wel’!

Foto Amstelveen
(Foto Tomas Hillebrand - 2020)

Beeldend kunstenaar Jan Verschoor naast zijn abstract hangobject
'Zonder titel' (2020) - Messing en aluminium, 54 x 275 x 40 cm


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Anne-Marie van Meel: 'Portable House, The Hallway' (2019)
Hout, papier


Het was de bedoeling dat ook Hilde de Bruijn (hoofdconservator Cobra Museum) iets zou zeggen over het rapport van de jury, maar vermoedelijk vond de directeur van het Cobra Museum dat de aanwezigen lang genoeg hadden gestaan. Zij nodigde iedereen uit voor een drankje en opperde dat men dan met de kunstenaars bij hun werk in gesprek kon gaan. De kunstenaars zelf liepen ook rond en vonden het gezellig elkaar weer eens te ontmoeten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Annette van Waaijen: 'The Barcode of a happy life' (2020)
Foto met textiel, naaiwerk, olie- en acrylverf, 200 x 100 cm. De 'Barcodes van een gelukkig leven' die normaal gesproken zwart-wit zijn, kleuren en betekenissen gegeven die geassocieerd worden met positieve gegevens. De lichtroze kleur, bijvoorbeeld, staat voor onschuld, groen voor leven, en rood representeert liefde (volgens Annette)


De redactie van Amstelveenweb vond het heel plezierig om weer eens een verslag te maken, met name over de gezellige en mooie bijeenkomst waar, zonder handen schudden, kennis werd gemaakt met de nieuwe directeur van het Cobra Museum mevrouw Lillian Bóza. Tot ziens een volgende keer!

Foto Amstelveen
(Foto Stephanie Rhode - 2019)

Stephanie Rhode: 'The Moving House' (2019)
Een foto van haar video dat in Peru werd opgenomen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Jeltje van Houten: 'Coverstory no. 25, 23 en 27' (2020)
Boekenkaften. Van Houten versnijdt de linnen kaften en pagina's en maakt daarmee nieuwe composities


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Mali Klein: 'Green Green Grass of Home' (2020)
Het is een klein stukje van een vrij groot kunstwerk van gras en papier. Mali over haar werk: 'Ik boetseer en schilder met papierpulp die ik maak van verschillende soorten papier, zowel bestaand als zelfgemaakt en soms met toevoeging van andere natuurlijke ingrediënten. Zo ontstaan er veel lagen, pigmenten en reliëf om dynamiek en energie te creëren. Voorop staat
dat het papier duidelijk aanwezig moet blijven; het is belangrijk dat materiaal en werkwijze herkenbaar blijven'Heeft u geen tijd om de hele video te bekijken en te beluisteren, dan kunt u onderin de video
met uw muis het balkje verder schuiven

Bezoekers van de Triënnale konden een gratis boekje meenemen, waarin van elke kunstenaar zijn/haar werk is vastgelegd en iets geschreven staat over de kunstenaar zelf. Zeker de moeite waard om een bezoek aan deze 8ste Triënnale te brengen. De Triënnale is de bezichtigen van 19 juni - 19 juli 2020, dus wees er snel bij

Bezoek de website van het Cobra Museum
Adres: Sandbergplein 1 - 1181 ZX Amstelveen
Parkeer in de parkeergarage Stadshart.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea