Bijgewerkt: 26 februari 2024

St.Antoniusschool
Complex Annakerk - 1949

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

St.AntoniusschoolComplex Annakerk
(Amstelveenweb.com - 2005)

Beeld van St.Antonius dat zich in de gevel van het gebouw aan de Dr Schaepmanlaan bevindt. Als u het verhaal leest is het duidelijk en omdat hier over de St. Antoniusschool wordt geschreven past het beeld hier beter. Het is in werkelijkheid niet bij deze school te vinden

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com)

De ingang van de voormalige school - foto 2022

Bron: Annakerk - een baken in de tijd - 2011

Hoe het begon: De Engelenbewaarschool
Terwijl men druk bezig was met de bouw van de Annakerk had pastoor Meijnema voor de kerk een groot stuk grond gekocht dat voldoende ruimte bood voor de bouw van scholen, want wat kon er mooier zijn dan naast een RK kerk een katholieke lagere school op te richten. De gemeente Nieuwer-Amstel gaf subsidie voor de bouw van 5 klassen, er waren er 7 gevraagd, gebouw, inrichting en salariëring. De aanneemsom was ? 54.500, maar over de vergoeding van de grond kon men het niet eens worden. Het werd uitgevochten tot de Kroon en daar kreeg het kerkbestuur gelijk en werd de vergoeding vastgesteld op ? 14.720,-.

Er waren al 58 jongens en meisjes ingeschreven voor de Engelbewaarschool, terwijl door al de heisa over gelden er nog geen steen was gelegd. Daardoor begonnen de lessen in een noodlokaal, een zaaltje onder de kerk dat in tweeën werd gesplitst. Meester Anton Vocking werd benoemd tot hoofd en mejuffrouw De Veer tot eerste juf. De lessen, waarbij de jongens en meisjes bij elkaar in de klassen zaten, werden gegeven met in de ruimte een oud potkacheltje. Dat begaf het nog eens toen er in 1929 een zeer strenge winter was.

Foto Amstelveen
(Bron: Frans Roël)

Op de foto vanuit 1930 in de deuropening aan de Amsterdamseweg staan links Antonius Johannes Maria Vocking (1895-1960) hoofd van de St. Antoniusschool en rechts burgemeester Arie Colijn met pastoor Pieter Hendrik Meijnema van de St. Annakerk. Het grootste meisje in het midden heet Rietje van der Bijl, een kleindochter van Leo van der Bijl, zij is de oudste zus van de moeder van Frans Ro?ll de schrijver van het boek 'Van der Bijl: Een architectenfamilie in Nieuwer-Amstel'. De school hier op de foto heette toen De Engelbewaarderschool voor GLO (gewoon lager onderwijs), (jongens èn meisjes) aan de Amsterdamseweg 24, later hernoemd tot Antoniusschool (voor jongens).

Op 29 april 1929 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Er kwamen 141 leerlingen bij waardoor de klassen één tot en met zes 199 leerlingen telde voor 7 groepen met vijf docenten. Gelukkig gaf de gemeente in 1930 al toestemming voor de bouw van twee extra lokalen zoals al meteen was gevraagd. De kosten hiervoor bedroegen ? 20.730,-. Ook kwam er een leerkracht bij en in 1938 waren er 329 leerlingen met 6 onderwijzers!

Zusters en Broeders
Er moest dringend een nieuwe parochieschool bijkomen en zodoende werden de zusters van Onze Lieve Vrouwe van Tegelen gevraagd, die al elders lesgaven, een tweede school onder hun hoede te nemen. In de tweede gebouwde school aan de Dr Schaepmanlaan nr 2 werd in de gevel links van de voordeur het beeld van St. Antonius geplaatst. Echter de zusters wilden niet aan jongens en meisjes lesgeven, dus werd de school een meisjesschool en hierdoor raakte meester Vocking de helft van zijn leerlingen kwijt en moesten de jongens op hun eigen speelplaats blijven.

St. Antoniusschool
Meester Vocking bleef met de jongens in de Engelbewaarderschool en als eerbetoon aan Antonius in de gevel, benoemde hij de jongensschool de Antoniusschool. Een plaquette in de vestibule vermeldt als bouwkundige de heer H. (Herman) van der Bijl, lid van het toenmalige kerkbestuur en architect van de beroemde Amstelveense architectenfamilie.

In 1949 namen met de komst van de broeders van St Marie, de Broeders van Huybergen het schoolbestuur over. Zij kwamen te wonen aan de Parklaan 3, telefoonnr 4774. Mijnheer Vocking bleef nog wel het hoofd der school.

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com)

Lokalen van de St.Antoniusschool naast de ingang aan de voorzijde

Het schooljaar 1955-1956 telde meer dan 400 kinderen en men moest op zoek naar een negende leerkracht. Onder aanvoering van broeder Theodorus vertrokken vier klassen, inclusief personeel naar een noodschool aan de Gerard Doulaan. Op 1 januari 1957 werd de dependance zelfstandig. Omdat de Carmelparochie die in die wijk werd gesticht, een parochieschool wilde maken voor jongens en meisjes keerden de broeders terug naar de Antoniusschool met heel wat jongens. Van september 1957 tot februari 1958 zaten maar liefst 57 kinderen in de eerste klas bij broeder Laetantius.

In het Adresboek Nieuwer-Amstel van 1958-1959 staat de volgende advertentie:
“St. Antoniusschool”
Amsterdamseweg 24 – Amstelveen

Bestuur van de school:
De Opvoeding-en Onderwijsstichting ‘St. Marie” te Huybergen
Corresp. adres: Hoogstraat 23, Bergen op Zoom

Hoofd der School:
A.J.M. Vocking, Molenweg 25, Telefoon 2576

De school leidt op voor:
Gymnasium, Semenarie, H.B.S., Lyceum, U.L.O.

Aanvang van het schooljaar 1 september

Meester Vocking was schoolhoofd van 1928 tot en met 1960 en heeft dus enorm veel leerlingen gehad. In 1960 werd hem een groots afscheid aangeboden vanwege zijn zeer grote bijdrage aan het lager onderwijs in Amstelveen. Broeder Theodorus volgde meester Vocking op, waarbij hij bedacht om op 1ste Kerstdag een kerstspel op te voeren.

Foto Amstelveen(Bron: Frans Bron: Frans Roël - Amstelveenweb.com)

Achterzijde van St. Antoniusschool met de later bijgebouwde lokalen

Dick Nieuwendijk woonde de eerste 25 jaar van zijn leven in Amstelveen en ging naar de kleuterschool op het St.Annakerkcomplex, de St. Bernadette Kleuterschool. Daarna volgde hij de lagere school opleiding aan de St. Antoniusschool, gelegen naast de St.Annakerk en de Mulo aan de Prof. Gunning Ulo of te wel de Witte ULO aan de Savorin Lohmanlaan. Dick emigreerde in 1969 naar Canada. Daar is hij directeur van de Dorval Historical Association. Hij is verantwoordelijk voor historisch onderzoek en publicatie van een jaarlijks boekje 'H?ritage' voor de leden van de vereniging.

Foto Amstelveen
(Foto Particuliere Collectie - Dick Nieuwendijk)

Rapportenboekje van Dick Nieuwendijk, dat gedurende de hele lagere school periode werd gebruikt


Foto Amstelveen
(Foto Particuliere Collectie - Dick Nieuwendijk)

Rapport van Klas 4 1953-1954


Foto Amstelveen
(Foto Particuliere Collectie - Dick Nieuwendijk)

Foto uit 1955 - 6de klas met Broeder Angelo
Dick Nieuwedijk is omcirkeld


Foto Amstelveen
(Foto Particuliere Collectie - Dick Nieuwendijk)

Getuigschrift uit 1956 dat de lagere school goed is doorlopen

Weet u meer namen, heeft u nog verhalen of meer foto's van de St.Antoniusschool,
mail naar José van Amstelveenweb.com.
Veel dank alvast voor uw bijdrage.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen