Bijgewerkt: 13 april 2024

Artistiek directeur
komt en gaat - 2018

Foto's -> Musea -> Cobra Museum
tot 2022


Artistiek directeur   komt en gaat
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Xander Karskens vertelt over zijn toekomstvisie in de talkshow van BV Amstelveen op 26 maart 2018 in het Café van P60

Dit jaar is het alweer 70 jaar geleden dat de Cobra-beweging werd opgericht. De beweging heeft grote invloed gehad op de Europese moderne kunst, maar ook hedendaagse kunstenaars raken er nog steeds door geïnspireerd. Het Cobra Museum acht het aan zijn stand verplicht om het gedachtengoed van de Cobra- beweging bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Tegelijk herkent het zich in de analyse van de Raad voor Cultuur die in zijn advies van 18 april constateert dat er: '(...) bij musea in Nederland onder maatschappelijke druk te veel het accent op (grote) tentoonstellingen en bezoekcijfers (is) komen te liggen. Dit dreigt musea uit te hollen, van binnenuit.'

Ook het Cobra Museum worstelt met de opdracht om met beperkte publieke en private middelen alle museale taken even goed te vervullen, met als risico dat collectie beheer, ontwikkeling en onderzoek in het gedrang komen door de nadruk op bezoekersaantallen. In het recente verleden slaagde het Cobra Museum erin via grote publiekstentoonstellingen, zoals die rond Hundertwasser en Klee, rond 65% van de kosten te dekken uit private bronnen. Dergelijke omvangrijke tentoonstellingen hebben echter een zware tol geëist van de organisatie, waardoor bepaalde andere museale kerntaken (verzamelen, beheren, onderzoeken, educatie) op de achtergrond zijn geraakt. Met het aantreden van een nieuwe artistiek directeur, Xander Karskens, begin 2017 is geprobeerd op dat gebied een inhaalslag te maken.

De financiële situatie die de afgelopen jaren is ontstaan dwingt er echter toe meer capaciteit in te zetten voor een tentoonstellingsprogrammering gericht op een breed publiek. Dat betekent niet alleen dat het museum weer financieel steviger wordt. Dat biedt tegelijk ruimte voor een versterkte inzet t.a.v. de museale kerntaken in hun totaliteit waardoor het Cobra-gedachtegoed ook in de toekomst levend wordt gehouden.

Om die ambitie waar te maken, versterkt het Cobra Museum zich tijdelijk met een algemeen directeur ad interim in de persoon van Stefan van Raay (Rotterdam, 1954) kunsthistoricus en internationaal museumprofessional (Schotland, Engeland, Mexico Stad). Van Raay treedt aan op 1 juli 2018. Het bestuur van het Cobra Museum heeft waardering voor de inzet van Xander Karskens om met een andere artistieke visie het museum een nieuw profiel te geven. Beide delen de liefde voor het Cobra Museum, maar hebben moeten vaststellen dat deze artistieke visie niet uitgevoerd kan worden binnen de financiële kaders van het museum. Om die reden hebben het bestuur en Xander Karskens in goed overleg besloten om de samenwerking met ingang van 1 augustus 2018 te beëindigen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea