Bijgewerkt: 13 april 2024

Het gaat helemaal niet goed! - 2018

Foto's -> Musea -> Cobra Museum
tot 2022


Het gaat helemaal niet goed!
(Foto Gemeente Amstelveen - 2018)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën en Maaike Veeningen wethouder Cultuur voor het Cobra Museum

Bron: Herbert Raat - 17-04-2018

Wethouder Raat schrijft in zijn blog:
Samen met mijn collega van cultuur Maaike Veeningen (D66) ben ik aan de slag om scenario’s te ontwikkelen voor het vervolg. Aan het bestuur hebben we gevraagd hoe zij de situatie zien. Zij gaven aan dat er nog andere reserves zijn die ze kunnen inzetten, maar die zijn ook niet onuitputtelijk. Voor de langere termijn is er geen duidelijk plan, voor zover wij nu weten.

'De financiële positie van het Cobra Museum is slecht. De gemeente maakt jaarlijks een bijdrage van ruim een miljoen euro over. Toch geeft het museum al een paar jaar tonnen meer uit dan er binnenkomt. Het belangrijkste probleem is ze te weinig bezoekers trekken. Het roer moet dus om.

Begin jaren negentig is het Stadshart ontwikkeld. Om ook de cultuur een prominente plek te geven is in de plannen opgenomen dat er een gemeentelijk museum moest komen. Drijvende kracht hierachter was toenmalig VVD-wethouder Piet van den Heuvel. Het museum bevat een collectie kunst van Nederlandse moderne kunstenaars, vooral van de leden van de Cobra-beweging en is zeer belangrijk voor Amstelveen.

Niet onuitputtelijk
In 2020 loopt de regeling af die de gemeente met de stichting die het museum beheert heeft afgesproken. Wat gebeurt er nu als het financieel misgaat? Dan kunnen zij de huidige stichting ontbinden. De kunstwerken gaan naar een rechtsopvolger. Gelukkig is opgenomen dat de gemeente bepaalt wie dat zal zijn. Belangrijke voorwaarde is dat de toegankelijkheid van de collectie voor het publiek in Nederland blijvend gegarandeerd is. Toch hoop ik van ganser harte dat het niet zover zal komen. Het Cobra museum staat op een geweldige plek en de gemeente heeft een hart voor cultuur. Dit betekent echter niet dat we ongelimiteerd geld storten.

Nieuw elan
Het is tijd dat bestuur en directie met nieuw elan aan de slag gaan. We zitten op een paar kilometer van Amsterdam. Hoe mooi zou het zijn om bijvoorbeeld een samenwerkingsverband te starten met Het Rijksmuseum of met andere musea en geweldige tentoonstellingen naar Amstelveen te halen. Ook moet er een echt constructieve samenwerking komen met het museum Jan van der Togt. De Raad voor Cultuur waarschuwde vorige week dat kleinere musea steun verdienen. Daar heeft het Cobra niet over te klagen. Veel bedrijven, fondsen en de gemeente zijn ruimhartig. Nu is het aan hen om te zorgen voor een goed plan zodat het Cobra weer het cultureel middelpunt van Amstelveen en de regio wordt en blijft.'

Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea