Bijgewerkt: 28 februari 2024

421 - Rotonde Amsterdamseweg - 2018

Foto's -> Straatgezichten -> Amsterdamseweg

421 - Rotonde Amsterdamseweg
(Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

Foto vanuit middenberm Amsterdamseweg met links de Incassobank. Foto vanaf huinummer 421

Weet u meer over de huizen in beeld, heeft u nog foto's, of een verhaal,
mail het naar: José van Amstelveenweb.com met dank.

Wethouder Ellermeijer opende de nieuwe rotonde aan de Keizer Karelweg-Amsterdamseweg
Op de nieuwe rotonde in de kruising Keizer Karelweg-Amsterdamseweg is een kunstwerk verrezen, waarvan de oorsprong niet bekend is. Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer onthulde het werk donderdagmiddag 8 november 2018 bij de officiële opening van de rotonde. Dat gebeurde onder toeziend oog van omwonenden, ondernemers, notarissen en medewerkers van de gemeente.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Buurtbewoners en genodigden wachten voor het notariskantoor Amson & Kolhoff tot de officiële opening begint


Het kunstwerk stond recht tegenover het gebouw van de voormalige Roelof Venemaschool aan de Amsterdamseweg nr. 441a. Nadat de school was verhuisd werd het gebouw ingenomen door het Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle en de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA). Amstelveenweb.com had het beeld al vastgelegd en op de website bij de rubriek kunstwerken geplaatst, maar tijdens de sloop van het oude pand werd het kunstwerk door de gemeente Amstelveen ontdekt. Tijdens de onthulling van het beeld op de rotonde kreeg het van Wethouder Rob Ellemeijer de tijdelijke naam Roger.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

Dit kunstwerk gemaakt door een kunstenaar waarvan de naam onbekend is, staat hier op de foto nog bij
het Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle aan de Amsterdamseweg 441a


De nieuwe rotonde werd in de zomer van 2018 aangelegd en verbetert de doorstroming van verkeer. Daarnaast zorgt de rotonde ervoor dat fietsers en voetgangers met voorrang kunnen oversteken, waardoor de verkeersveiligheid wordt bevorderd. Tegelijk met het aanleggen van deze rotonde heeft de gemeente ook de kruising Amsterdamseweg-Graaf Florislaan vernieuwd. De bushalte gaat nu over in een apart opstelvlak met een eigen verkeerslicht voor bussen. Hierdoor kunnen bussen met prioriteit de halte verlaten en zonder in te voegen het kruispunt over. De nieuwe verkeerslichten bij die kruising zijn voorzien van slimme technologie, energiezuinige LED-lampen, observatiecamera’s en een uitgebreid detectieveld inclusief camera’s op basis van warmtebeelden. Zo kan de verkeersafwikkeling optimaal worden gestuurd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Ellermeijer opent de rotonde en onthult het beeld


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De nieuwe rotonde van Amstelveen is al in gebruik. Hier waren eerder verkeerslichten die het verkeer regelden. Ook als de capaciteit van de verkeersintensiteit toeneemt op dit kruispunt is de veiligheid toch verhoogd,
omdat tijdens het passeren van de rotonde de verkeersdeelnemers langzamer rijden


Rond 16 uur hadden drie verkeersregelaars het verkeer van de rotonde stilgezet en liep de wethouder de rotonde op, verwijderde het doek van het kunstwerk en kwam weer vlug de stoep op voor het gebouw van de notarissen Amson & Kolhoff, zodat het verkeer weer snel verder kon. Eenmaal terug op de stoep, ging de pers, samen met alle genodigden het notariskantoor binnen en kregen alle aanwezigen een alcoholvrij drankje aangeboden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De heer mr. Max Amson notaris, mede-eigenaar van het gelijknamige notariskantoor, samen met Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer in de hal van het kantoor, dat de feestvierders mochten gebruiken
na de onthulling van de nieuwe rotonde voor het gebouw


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De omwonenden genieten van de feestelijke bijeenkomst nu de rotonde klaar is


Aldaar nam Rob Ellemeijer het woord en zei:
'Dank voor uw komst en dank aan notarissen Amson & Kolhoff voor de gastvrijheid. De rotonde is aangelegd in de zomer met een kleine uitloop door het extreem warme weer. Toen eenmaal het asfalt gestort kon worden was de temperatuur te hoog en werden die werkzaamheden 10 dagen uitgesteld. Ook speciaal welkom aan de omwonenden van deze rotonde, want zij hebben te maken gehad met een aantal weken van intensieve werkzaamheden en daardoor toch wel overlast. Dank voor uw geduld!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Ellermeijer vertelde tijdens zijn toespraak: 'De nieuwe rotonde verbetert de doorstroming van verkeer en zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers met voorrang kunnen oversteken. Dit bevordert de verkeersveiligheid'


'De rotondes leveren een belangrijke bijdrage aan veiligheid en doorstroming. Ook nu men bezig is met de rotonde van de Keizer Karelweg en de Groen van Prinstererlaan. Volgend jaar wordt dan ook nog begonnen met een rotonde bij het Keizer Karelplein en het kruispunt Keizer Karelweg-Lindelaan-Kastanjelaan. Amstelveen is volop aan het bouwen aan de toekomst.'

'Het zojuist onthulde kunstwerk kent een bijzondere geschiedenis. Het kwam tevoorschijn bij de sloop van het oude pand Aemstelle, iets verderop op aan de Amsterdamseweg 441a, maar ons is helaas de kunstenaar onbekend. Er is navraag gedaan bij verschillende organisaties, zelfs tot nu toe, maar zonder resultaat. Misschien leidt de publicatie rond deze onthulling tot meer duidelijkheid. Het is wel mooi dat het kunstwerk, dat wij de naam Roger hebben gegeven, nu bijna terug is op de plek, waar het lang heeft gestaan. Roger is het weeskind van de kunst in Amstelveen en hierbij doe ik een oproep aan de 'ouder' om zich bij de gemeente te melden en ons te vertellen hoe de werkelijke naam is. Het kunstwerk bevindt zich in goed gezelschap op de Keizer Karelweg, waar nu een serie beelden staat vanaf de nieuwe rotonde tot aan het Cobra Museum namelijk: Pieter de Monchy - Judoka's, Ger Zijlstra - Constructie met bol, Jos Kruit - Paardenbenen, Robert Maingay - Constructie Brons en van Michael Jacklin - Constructie. Bij de opening van de rotonde aan de Keizer Karelweg - Groen van Prinstererlaan wordt het beeld 'Windbloemig' geplaatst van Liet Heringa en Maarten van Kalsbeek.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer bedankt de buurtbewoners en de medewerkers voor hun komst en brengt een proost uit voor het succesvol afronden van het project


'Tot slot wil ik nog verschillende personen bedanken, ten eerste de heer Boersma. Ik wil opmerken dat zowel de voorbereiders als de aannemers een geweldige organisatorische prestatie hebben geleverd. Dan aannemer Marco Leenstra projectleider KWS, Jurgen van der Woude hoofduitvoerder KWS, Marco Wessels uitvoerder KWS en Connexxion Hans v.d. Kroft. Verder van de gemeente Tiny Lommers toezichthouder, Gauke Adamse landschapsarchitect, Rick Schulz afdeling verkeer, John Overbeek toezicht, Jos v.d. Graaf bereikbaarheid, Maarten van Dam verkeersregelinstallaties, Peter Hermans ingenieursbureau Civilink en Renske Lankreyer projectleider. Allen dank voor uw inzet en de prettige samenwerking. Dan wil ik nog noemen de lokale ondernemer Boerenjongens (aan de Amsterdamseweg 412) die hier de catering heeft verzorgd.'

Iedereen had inmiddels een heerlijk drankje in handen, dus bracht de wethouder nog een toast uit op deze officiële opening.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het onbekende metalen abstracte kunstwerk op de rotonde en hopelijk herinnert iemand zich nog wie de maker wasBKR - Beeldende Kunstenaars Regeling?
BKR was van 1956 tot 1987 een regeling in Nederland, waardoor kunstenaars in ruil voor hun diensten of kunstwerken een inkomen konden krijgen. Ze werd voorafgegaan door de Contraprestatieregeling (1949-1956). Toen de regeling verviel, konden kunstenaars een beroep doen op de bijstand. Pas in 1999 trad de WIK (Wet werk en Inkomen Kunstenaars in werking die ook een inkomensvoorziening voor kunstenaars vanuit Sociale Zaken was. Volgens de ambtenaren van Amstelveen stond de kelder van het raadhuis vol met werken van de lokale kunstenaars, die per jaar verplicht één van hun werken moesten inleveren bij afdeling Cultuur. Dit beeld is waarschijnlijk één van deze kunstwerken.

Heeft u informatie over de kunstenaar, mail naar Stefan van Amstelveenweb.com, met dank.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten