Bijgewerkt: 5 december 2019

Roelof Venemaschool
Amsterdamseweg - 1936

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Roelof VenemaschoolAmsterdamseweg
(Bron: Ansichtkaart)

In 1926 werd aan de Amsterdamseweg 441a de tweede School voor Christelijk Nationaal Onderwijs gebouwd met vier klaslokalen. Ook deze school werd ten tijde van Burgemeester Colijn gebouwd en werd ontworpen door architect Ingwersen. De school kreeg de naam van de heer Roelof Venema, één van de oprichters. Hij was directeur van de Christelijke Kweekschool in Amsterdam. Vanaf maart 2002 tot april 2005 was de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) in een deel van de school gehuisvest en in het andere deel het expositiecentrum Aemstelle - 2.

De VHA werd op 25 september 1990 opgericht. Zij stelt zich ondermeer ten doel om het historisch aanzien van Amstelveen te bewaren en om de belangstelling voor de lokale geschiedenis te stimuleren.

VHA
(Amstelveenweb.com collectie - 2002)

Het Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle was gelegen aan de Amsterdamseweg 441, in het verlengde van de Amstelveense weg. Het expositiecentrum opende in 1963 haar deuren in een prachtig gebouw, 'Villa Aemstelle'. Daar werd de eerste expositie gehouden van werken van Amstelveense amateurschilders. Dit was op initiatief van de heer J.A.J. Johannisse, destijds lid van de gemeenteraad van Amstelveen.

Door de jaren heen werden er regelmatig tentoonstellingen gehouden van zowel Amstelveense als regionale kunstenaars. In Aemstelle konden Amstelveense beeldend kunstenaars hun werk ten toon stellen. Op 25 april 2005 werd hier nog een laatste expositie gehouden met meer dan 50 kunstenaars. Op 25 april 2005 sloot het expositiecentrum haar deuren en begin 2006 werd het gebouw volledig gesloopt.

Aemstelle Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)


Ingang naar het voormalige gemeentelijk expositiecentrum Aemstelle


Aemstelle Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle - 2

Aemstelle Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Voormalige Roelof Veenemaschool en later Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle leeg voor sloop

Aemstelle ruine
(eigen collectie - 2005)

De voormalige Roelof Veenemaschool, de latere gemeentelijke expositieruimte is gesloopt.


Roelof-Veenemaschool
(eigen collectie - 2005)

Nog een paar dagen en niets zal meer herinneren aan de bewogen geschiedenis van het gebouw


Venemaschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Op de 12 december 2005 gemaakte foto's van het gebouw


Venemaschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)Venemaschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)


Vervolg 8 augustus 2006

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen ziet mogelijkheden voor ontwikkeling van woningbouw aan de Amsterdamseweg 441. Het perceel dat vrijgekomen is door de sloop van Aemstelle-2, de voormalige kunstexpositieruimte, is geschikt voor de bouw van woningen. Het gemeentebestuur heeft op 1 augustus 2006 besloten een ontwerp-nota van uitgangspunten vrij te geven voor participatie waarin de mogelijkheden zijn uitgewerkt voor woningen die passen bij de lintbebouwing langs de Amsterdamseweg. Volgens de gemeente Amstelveen, worden op de locatie Amsterdamseweg 441 ongeveer 15 (maximaal 25) dure huurwoningen gerealiseerd. Anno 2014 is eindelijk de eerste paal geslagen.

Roelof
(Foto Gemeente Amstelveen - 2014)

De eerste paal van het woonproject Aemstelle Amstelveen wordt geslagen. Er komen twee dubbele villa's, twee hoekwoningen en drie tussenwoningen met prijzen van 457.500,- tot 595.000 euro,- v.o.n.

Dinsdagmiddag 28 oktober 2014 gaf Peter Bot, (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening, samen met kopers van één van de nieuwe woningen, het startsein voor woningbouw aan de Amsterdamseweg 441. Onder toeziend oog van Vincent van den Broek, directeur projectontwikkeling en projectleider Gerrit Breimer van Smit’s Bouwbedrijf BV, toekomstig bewoners en andere belangstellenden sloegen zij gezamenlijk de feestelijke paal.

Op de voormalige locatie van het gemeentelijke kunstcentrum Aemstelle komen negen woningen, waarvan er inmiddels acht zijn verkocht. In 2006 besloot het toenmalige college van B en W, dat op deze plek woningbouw zou komen. Na een invulling met appartementen heeft de gemeente op basis van nieuwe randvoorwaarden voor grondgebonden woningen een tender voor de grondverkoop georganiseerd. Deze is eind 2012 door Smit’s Bouwbedrijf gewonnen en aansluitend zijn de plannen samen met de gemeente Amstelveen uitgewerkt. Geheel volgens planning zijn inmiddels de woningen in de verkoop gebracht waarvan er nog één te koop staat.

Wethouder Peter Bot (BBA): “Ik ben als wethouder ruimtelijke ordening zeer tevreden, dat een stuk braakliggend terrein in Amstelveen nu weer een mooie bestemming krijgt. Dat zullen de kopers van bouwnummer 2, Danielle Verweij en Jasper Koek, kunnen beamen. Samen met hen heb ik de feestelijke paal geslagen. Een handeling die ik met trots samen met hen heb verricht. Wat ik trouwens ontzettend leuk vind is, dat Smit’s Bouwbedrijf de bewoners als herinnering aan het kunstcentrum een kunstwerk laat uitkiezen, dat op deze plek wordt geplaatst.”

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen