Bijgewerkt: 13 april 2024

Noordamcentrum
deel 2 - 2018

Foto's -> Bovenkerk -> Noorddamcentrum

Noordamcentrumdeel 2
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De parochietuin naast de St. Urbanuskerk wordt de locatie van het nieuwe wijkcentrum van Bovenkerk

In de bar van het Noorddamcentrum werd op vrijdag 23 februari 2018 een bijeenkomst georganiseerd, waar de ideeën van de burgers in Bovenkerk centraal stonden. Aanwezig waren namens het gemeentebestuur, Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn, Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening, Rob van den Helder voorzitter van de Stichting Bovenkerk en Bewonersplatform Bovenkerk en Ad Verkleij vicevoorzitter Bestuur Parochie R.K. Amstelland (en secretaris van PvdA-Amstelveen. Zij tekenden een zogenaamde intentieverklaring tekenden om de samenwerking van de verschillende partijen te bevestigen. Nieuw wijkcentrum Bovenkerk wordt mogelijk gecombineerd met het parochiecentrum van de St. Urbanuskerk. Met de intentieverklaring spreken ze uit om de komende maanden te onderzoeken, of de plannen voor uitbreiding van de St. Urbanuskerk met een parochiecentrum, de renovatie en herbestemming van de huidige pastorie en de renovatie/nieuwbouw van het Noorddamcentrum kunnen samensmelten tot één mooi plan. Hoewel een intentieverklaring geen verplichting is en in feite geen contract, of overeenkomst tussen de partijen, is het wel bindend en geeft toch een bepaalde zekerheid dat plannen worden verwezenlijkt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob van den Helder voorzitter van de Stichting Bovenkerk en Bewonersplatform Bovenkerk verwelkomt iedereen in het Noorddamcentrum


Voor de daadwerkelijke ondertekening van het document heette de heer Rob van den Helder iedere aanwezige welkom op deze bijzondere dag en vertelde dat men even moet stilstaan bij het feit, dat bestuurslid Wil Zuiver (1931-2018) deze week overleed. Hij was sinds 1977 lid van het bestuur van het toenmalige Vereningsgebouw Bovenkerk. Daarna heeft hij met CDA-wethouder Piet Heemskerk vaak samenwerkt en de Stichting Noorddamcentrum opgezet. Na het afbranden van het Noorddamcentrum in februari 1982 heeft hij heel veel tijd en energie gestoken om het wijkcentrum weer op te bouwen. Het overlijden van Wil is voor het bestuur een groot verlies.

Na een minuut stilte vervolgde de heer Van den Helder zijn toespraak: 'De heer Zuiver als kapper van het dorp, was redelijk enthousiast over het plan. De laatste week overleed ook de melkboer van het dorp en dan is het hier toch een dorp. Dan ervaar je weer waarom Bovenkerk Bovenkerk is! Maar het is super Peter en Jeroen, dat jullie vandaag aanwezig kunnen zijn en wij zijn erg verheugd met de intentie om Bovenkerk nog socialer te maken!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening aan het woord


Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening was de volgende spreker: 'Het is een hele mooie stap en ik moet zeggen dat het jullie eigen schuld is! Met het enthousiasme dat jullie hebben uitgedragen en het hele college op een geweldige manier hebben ingepakt tijdens de presentatie, zijn wij er ineens ook een beetje in gaan geloven. Jeroen en ik werken wat dat betreft erg prettig samen om tot creatieve oplossingen te komen. Wij kijken hoe we met beperkte middelen resultaat voor onze inwoners kunnen behalen. Jullie plan is weliswaar nog onder voorbehoud, er moet nog de toestemming komen van het bisdom, maar als jullie ons enthousiast kregen, dan ben ik overtuigd dat de bisschop dat ook zal zijn.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn blijkt een Rodeaan te zijn, dus eigenlijk is hij ook een echte Bovenkerker en steunt het initiatief van de burgers


Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn vertelde: 'Dat enthousiasme werkt aanstekelijk, maar alleen met enthousiasme red je het niet, je moet ook geluk hebben. Ik moet altijd denken aan mijn ouders als ik hier kom kijk naar de tegeltjes, want die hadden zij in de jaren 1980 ook thuis liggen. Ik kom officieel uit Westwijk, maar ik ben wel een echte Rodeaan (van voetbalvereniging Roda ’23 red.) en dat is echt Bovenkerk! Het Noorddamcentrum moet zichtbaar worden, want sinds de jaren 1980 het is erg verouderd. Wij moeten kijken naar de mogelijkheden en er zitten altijd haken en ogen aan. Misschien zouden de plannen in de toekomst er heel anders uitzien, maar nu past het helemaal in het beleid dat wij willen in nieuwe wijkcentra, zodat ze mee kunnen gaan in de toekomst. Toen ik eerst de kreet ‘Parel aan de Poel’ hoorde, dacht ik dat het over heel Amstelveen ging, maar het is Bovenkerk zelf. En dit is het voorbeeld hoe je uit positiviteit elkaar weet te vinden en met de inwoners kunt samenwerken!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Ad Verkleij vicevoorzitter Bestuur Parochie R.K. Amstelland vertelt over het initiatief
om een nieuwe cultureel centrum te bouwen naast de St. Urbanuskerk


Na de speech van Jeroen Brandes kwam Ad Verkleij, vicevoorzitter Bestuur Parochie R.K. Amstelland naar voren en vertelde: 'Dit is voor ons ook een memorabel moment, want ik neem jullie terug naar acht jaar geleden. Toen moesten wij van de een op de andere dag de kerk sluiten, omdat er een stuk letterlijk uit het plafond viel en wij het gebouw echt moesten restaureren. Eigenaar zijn van een gebouw is heel leuk, maar soms zou je willen dat het in de Poel was gezakt! Maar toen zei iemand tegen mij - de Poel is niet diep genoeg! Nu zijn we acht jaar verder en het is voor ons van belang dat een moderne Rooms-Katholieke parochie niet slechts een gebouw is dat alleen maar zondag open is, maar dat het een kerkelijke gebouw is als onderdeel van een grote gemeenschap. Er vinden niet alleen liturgische vieringen plaats, maar er zijn ook sociale contacten en culturele uitingen. Daarnaast, in samenwerking met de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus gaan we allerlei concerten organiseren, zodat het gebouw een ontmoetingsplaats wordt voor de hele gemeenschap.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Ger Tates en Anna van den Burg volgen van een korte afstand de actie


Ons plan waarmee Arjan Hoogeveen van het gelijknamige architectenbureau uit Amstelveen ook betrokken is, was oorspronkelijk bedoeld om voor ons zelf iets neer te zetten (naast het parochiegebouw op het grasveld red.). Het gaat niet helemaal goed met de kerk en wij hadden ook de zorg over wat we nu moeten doen? Gaan wij iets voor onszelf neerzetten, of gaan wij iets voor de gemeenschap bouwen? Toen kwam het initiatief 1½ jaar geleden en is er nu de mogelijkheid om samen iets moois neer te zetten in Amstelveen-Zuid!'- aldus de heer Verkleij vicevoorzitter Bestuur Parochie R.K. Amstelland.

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn en Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Binnen het burgerinitiatief 'Parel aan de Poel' is het idee ontstaan om de verschillende plannen te combineren. Het sluit mooi aan bij het doel van het burgerinitiatief om van Bovenkerk een levendige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving te maken. Het is uniek dat een groep inwoners zich zo bevlogen toont en dit zo professioneel oppakt. Als gemeente ondertekenen we dan ook vol enthousiasme de intentieverklaring.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De ondertekenaars van het samenwerkingsverband laten trots het document aan iedereen zien


De intentieverklaring geeft ook een onderzoek aan. Dit onderzoek betreft een haalbaarheidsstudie, waarin afspraken gemaakt worden over de ruimtelijke, financiële en juridische randvoorwaarden, waarbinnen het totale plan kan worden gecombineerd en gerealiseerd. Wanneer de conclusie luidt dat het gezamenlijke plan haalbaar is, streven betrokken partijen er naar, uiterlijk voor de zomer van 2018 het plan, eventueel met varianten, voor te leggen en te bespreken met inwoners uit Bovenkerk. De Parochie gaat deze Intentieverklaring en een eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomst aan, onder het voorbehoud van goedkeuring door Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr Jos Punt, de bisschop van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

'De Parel aan de Poel'
In Bovenkerk oftewel ‘De Parel aan de Poel’ eeft het Bewonersplatform Bovenkerk in het Noorddamcentrum op 14 februari 2018 afscheid genomen van het bestuur van de VOKA(Voor Onze Kinderen Alles) De taken van Voorzitter Anna van den Burg en secretaris/penningmeester Ger Tates worden overgenomen door Rob van den Helder als voorzitter, Gerard Miltenburg als secretaris/penningmeester en Ritza Brown van Algemene zaken. VOKA blijft wel als naam bestaan, maar de activiteiten worden overgenomen door het Bewonersplatform Bovenkerk (lees het verhaal van VOKA na onderstaande foto).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Vlnr.: Rob van den Helder voorzitter van de Stichting Bovenkerk en Bewonersplatform Bovenkerk, Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn, Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening en Ad Verkleij vicevoorzitter Bestuur Parochie R.K. Amstelland voor de gevel van het Noorddamcentrum met de ondertekende intentieverklaringen in hun hand


Over de VOKA en de twee per 1-1-2018 afgetreden bestuursleden die een extra schouderklopje verdienen
Opgesteld door Gerard Miltenburg, secretaris van het Bewonersplatform Bovenkerk.

De VOKA is in Bovenkerk al heel lang een begrip. In 1952 opgericht als buurtvereniging. In 1957 statutair omgedoopt tot kinder-ontspanningsvereniging. Het accent heeft van begin af aan gelegen op het organiseren van sportieve, creatieve en ontspannende activiteiten voor de kinderen van Bovenkerk. De afkorting VOKA betekent niet voor niets: Voor Onze Kinderen Alles. Er waren meer dan 250 gezinnen lid die per gezin 10 cent contributie per week betaalden. Met elkaar hadden deze 250 gezinnen eind vijftiger jaren meer dan 600 kinderen onder de 14 jaar. Voor deze 600 kinderen was er een scala aan activiteiten zoals sportdagen (samen met de buren Roda’23), Sinterklaasfeest, poppenkast, film, handenarbeid, figuurzagen, judo, gymnastiek en een postzegelmarkt. 1959 was een belangrijk jaar voor de VOKA. Met steun van de gemeente werd er een speeltuin geopend en voor het symbolische bedrag van één gulden kon het clubgebouw aan de Vierlingsbeeklaan 24 van de KLM worden gekocht. Met hulp van heel veel vrijwilligers is dit gebouw opgeknapt en ingericht. De opening werd op 7 juli 1959 verricht door toenmalig burgemeester Rijnders en zijn echtgenote. Jarenlang heeft de VOKA een belangrijke plek ingenomen in het leven van de kinderen in Bovenkerk. Bijna alle kinderen die in de zestiger, zeventiger en tachtiger jaren in Bovenkerk zijn opgegroeid hebben in het VOKA-gebouw Sinterklaasfeest gevierd, gejudood of een creatief clubje gevolgd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Peter Bot (BBA) en Rob van den Helder feliciteren Gert Tates en Anna van den Burg met hun jarenlange werkzaamheden voor de Bovenkerkers


In de jaren 1980 kwam daar de klad in. Het aantal jonge kinderen in Bovenkerk daalde enorm. Ook de animo om lid te worden van een ontspanningsvereniging nam af. In 1986 zag het toenmalige bestuur zich daarom genoodzaakt een drastische maatregel te nemen. Het VOKA-bestuur nam het besluit om per 1-9-1986 de activiteiten van de clubjes van de vereniging te stoppen. Het bestuur heeft het gebouw toen gratis aangeboden aan de gemeente. Tot verbazing van het bestuur weigerde de gemeente deze gift echter. Het bestuur heeft toen maar snel eieren voor z’n geld gekozen en besloten om de VOKA zo goed en zo kwaad als het ging overeind te houden. Kinderactiviteiten zijn er vanaf dat moment helaas nog maar sporadisch georganiseerd. Het gebouw wordt sindsdien vooral verhuurd aan volwassenclubjes. Op dit moment wordt het gebouw onder meer gebruikt door een damesgymclub en een aantal yoga-groepen.

Het is heel knap, dat het bestuur van de VOKA in goede en slechte tijden het hoofd boven water heeft weten te houden en de gemeente ook nooit om subsidie heeft hoeven vragen voor de instandhouding van de vereniging en/of het clubgebouw. Vele bestuursleden hebben in de loop der jaren hun steentje hiertoe bijgedragen. Maar er zijn een paar bestuursleden die er hierbij in het bijzonder uitspringen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Gerard Miltenburg secretaris van het Bewonersplatform Bovenkerk voorziet journalist Johan Th. Bos (l) van actuele informatie


Anna van den Burg (nu 75 jaar) was 30 jaar als voorzitter van de VOKA actief, maar daarvoor ook al vele jaren als vrijwilliger aan de VOKA verbonden. Ook maakte zij vele jaren lang elke week het clubgebouw schoon. Samen met haar in 2015 overleden vriendin Ria Tates – Meisner, die vanaf de tachtiger jaren secretaris/penningmeester was, vormde zij de oren en ogen van het VOKA-gebouw. Niets ontging dit duo. Zij woonden vlakbij het clubgebouw en hielden er een scherp toezicht op. Zij hebben de verhuur geregeld en het gebouw ook in moeilijke tijden overeind gehouden.

Ook de heer Ger Tates (78 jaar), de echtgenoot van Ria Tates, verdient een welgemeend compliment. Eerst met de steun die hij op de achtergrond altijd heeft gegeven aan zijn in 2015 overleden echtgenote. Later is hij ook direct betrokken geweest bij de VOKA. Vanaf 2001 heeft hij zich enorm ingezet voor het technische beheer van het clubgebouw aan de Vierlingsbeeklaan. Hij heeft de renovatie van het gebouw begeleid en er voor gezorgd dat het gebouw er nu goed onderhouden bij staat. Na het overlijden van zijn vrouw in 2015 heeft hij ook nog eens haar taken als secretaris/penningmeester erbij genomen.Het VOKA gebouw aan de Vierlingsbeeklaan 35


Bovenkerk is Anna van den Burg en Ger Tates veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet voor de VOKA en voor de haast liefdevolle wijze waarop zij het bestuur per 1-1-2018 hebben overgedragen. Op 14 februari 2018 was er in Bovenkerk een bewonersavond van het Bewonersplatform. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst (meer dan 70 dorpsbewoners) is uitgebreid stilgestaan bij de bestuurswisseling bij de VOKA. Het oude bestuur (naast Anna van den Burg en Ger Tates ook Sonja Hijstee (dochter van Anna) en An Broekhuizen (buurvrouw van Anna) is met bloemen en een toespraak uitgeluid. Anna en Ger hebben daarnaast nog een extra cadeau gehad voor hun buitengewone inzet.

Per 1 januari 2018 is het bestuur van de VOKA overgedragen aan het Bewonersplatform Bovenkerk. Vanaf deze datum wordt het bestuur van de VOKA gevormd door Rob van den Helder, voorzitter, Gerard Miltenburg, secretaris/penningmeester en Ritza Brown, bestuurslid. Zij zijn uiterst content met de erfenis die het oude bestuur hen heeft achtergelaten. Het gebouw ziet er van binnen en van buiten geweldig uit en kan zeker nog een hele tijd mee. Bovendien is de VOKA financieel gezond en is er een goede buffer om eventuele tegenvallers het hoofd te bieden.

Het nieuwe bestuur zal zich inzetten om de erfenis van het oude bestuur goed te beheren. Dat betekent dat vooral zal worden voortgeborduurd op de huidige activiteiten. Daarnaast gaat het nieuwe bestuur proberen weer kleinschalige kinderactiviteiten naar de VOKA te halen. Op die manier blijft de VOKA ook in de toekomst een belangrijke functie vervullen voor Bovenkerk.
De heer Wil Zuiver Wil Zuiver was in zijn werkzame leeftijd kapper in Bovenkerk. In zijn vrije tijd heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan voor Bovenkerk. Vanaf 1977 was hij bestuurslid van de Stichting Noorddamcentrum, later de Stichting Bovenkerk. Ook heeft hij heel lang in het bestuur gezeten van de ouderenbond KBO. De afgelopen 20 jaar was hij penningmeester, waarbij hij de administratie nog handmatig op papier deed. Toen hij anderhalf jaar geleden aangaf te willen stoppen, en het moeilijk bleek een opvolger te vinden, gaf hij de verzekering, dat hij het werk zou blijven doen zo lang als nodig was. Gelukkig werd er eind vorig jaar een opvolger gevonden die zijn werk overnam en aan wie hij in alle rust en vertrouwen de financiële administratie heeft kunnen overdragen.
Foto Amstelveen
(Bron G. Miltenburg - 2018)

Eén van de laatste foto's van de heer Wilhelm Zuiver


Wil was het soort bestuurslid bij wie iedereen altijd terecht  kon om advies, zo'n praatpaal die ieder bestuur nodig heeft. Hij hoefde niet zo nodig op de voorgrond te staan maar was er altijd wel en wist met zijn wijze raad een belangrijke stempel te drukken op de besluitvorming. Naast zijn penningmeesterschap was Wil bij de KBO de man die de reisjes van de afdeling verzorgde samen met zijn vrouw Joke. Hij kreeg altijd weer de bus vol, ging dat een keer niet zo makkelijk, dan kende hij genoeg mensen in Bovenkerk en deden een paar telefoontjes wonderen om de bus toch vol te krijgen.

Foto Amstelveen
(Bron G. Miltenburg - 2018)

De rouwkaart van de heer Wilhelm Zuiver


Ook heeft Wil jaren lang, eens in de maand een bingomiddag verzorgd in het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Dat heeft hij gedaan tot eind januari 2018, precies een maand voor zijn dood. In december 2017 vierde de KBO afdeling Bovenkerk/Aalsmeer het 60-jarig jubileum. Wil heeft veel werk verzet in de jubileumcommissie. Zoals altijd was Jo rustig aanwezig, maar op het juiste moment wist hij met de nodige humor zijn punt te maken. Hij genoot veel respect van zijn medebestuursleden. Wil heeft achter de schermen veel werk verzet voor de KBO, hij voerde de gesprekken over de financiën met de gemeente Amstelveen, met het Noorddamcentrum en ook binnen de Stichting Bovenkerk. In het afdelingsblad Kom Bij Ons uitte hij regelmatig zijn zorgen over de financiële stand van zaken. Maar hij was de man die altijd weer op zoek ging naar oplossingen en die ook vond.

Verenigingen deden nooit tevergeefs een beroep op Wil. Hij deed dat heel onbaatzuchtig en verwachtte niets terug voor al zijn inspanningen. Hij was enorm verrast toe hij  bij het 60 jarig jubileum van de KBO in december 2017 onderscheiden werd met de erepenning van het hoofdbestuur. Helaas heeft Wil hiervan niet lang meer kunnen genieten. Na een kort ziekbed is hij op dinsdagochtend 20 februari 2018 overleden.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Bovenkerk