Bijgewerkt: 14 april 2024

Zo wordt het nieuwe Centrum - 1962

Foto's -> Stadshart -> Geschiedenis Binnenhof

Zo wordt het nieuwe Centrum
(Bron: Vermoedelijk Amstelveensch Weekblad 1962)

Overzichtsfoto van Plein 1960 en omgeving
Op de voorgrond de Zaagtand en bovenin de foto het nieuwe winkelcentrum Binnenhof. Het heette Binnenhof, maar was nog niet overdekt in die tijd.

Amstelveensch Weekblad donderdag 5 april 1962

Zo wordt het nieuwe centrum en…is de parkeergelegenheid thans

AMSTELVEEN — In ijltempo zijn, als onderdeel van het nieuwe hart van de gemeente, zes torenflats, de zaagtand en Het Binnenhof  “op poten gezet”. Nog vele gehouwen zullen volgen, maar welke en waar en wanneer?  Op het laatste onderdeel van de vraag moeten wij met rijk en gemeente het antwoord vooralsnog schuldig blijven. Hoe het nieuwe centrum wordt, toont bovenstaande kaart. Het ligt als het ware ingesloten tussen de waterpartijen van het dr. C. Lelyplantsoen, de Groen van Prinstererlaan, het water tussen de Gerard Doulaan en de Burg. Haspelslaan en de vijvers voor de torenflats.

Om met het belangrijkste gebouw te beginnen: Waar komt het raadhuis? Vorig jaar een belangrijk onderwerp van discussie In vele raadsvergaderingen, Thans is de zeer hoge dominant van het centrum „op zijn plaats gezet": aan de kop van de galerij. Wanneer men met het schetsontwerp van het raadhuis op tafel komt en wanneer dan aan de bouw kan worden begonnen is met geen mogelijkheid te zeggen.

Zoals bekend, week deze burcht de gemeente voor een burcht van zakelijkheid: De Bijenkorf. Eerst moeten de plannen voor dit gebouw definitief in kannen en kruiken zijn voor weer haast kan worden gemaakt met het uitwerken van de bouwplannen voor het raadhuis. Bouwvolume heeft men voorlopig toch niet. Architecten van de Bijenkorf zijn: de in Parijs wonende Konijnenburg en voor het interieur de Amerikaan Ketchum.

Cultureel Centrum
De andere kant van het langwerpige centrum wordt gevormd door gebouwen, die als één geheel zijn ontworpen door het Rotterdamse architectenteam Van der Broek en Bakema. Ook het aangrenzende postkantoor staat onder architectuur van dit team. Hart van het gebouwencomplex is het Cultureel Centrum met een oplopende schouwburgzaal met 900 plaatsen, een ruime foyer en onder de zaal een bioscoop voor 350 plaatsen. Het Cultureel Centrum wordt geflankeerd door een café-restaurant met 400 plaatsen en met zaalruimten, die worden verhuurd. Aan de andere kant 7 winkelruimten met daarboven een openbare leeszaal en bibliotheek. Het schetsplan is in een vergevorderd stadium van voorbereiding, terwijl men hoopt de plannen zover te krijgen, dat het wachten nog slechts is op de rijksgoedkeuring.

Er komen twee poorten in het complex, waardoor het mogelijk wordt rond het gebouw te rijden en ook de torenflats te bereiken. Het postkantoor moet – zoals wij enkele weken geleden reeds berichtten- nog voor 1 december van dit jaar (1962) gereedkomen. Voor C & A  en het politiebureau resp. onder architectuur van Arthuur Staal en wéér Van den Broek en Bakema staan de eerste palen als het ware gereed.

Plein 1960 wordt thans nog gebruikt als parkeerterrein. Het is echter niet de bedoeling, dat dit zo blijft. Het Plein moet namelijk ter beschikking blijven van de voetgangers en een gezellige vijverpartij, monument en kiosken krijgen. Wel moet onder Plein 1960 parkeergelegenheid komen in de vorm van een ondergrondse garage.  Of dat mogelijk is, zullen de grondonderzoekingen moeten uitmaken. Hiervoor is reeds een krediet van f 30.000,- verstrekt.
Aan wat gemeentelijk als de achterkant van het winkelcentrum wordt aangeduid, komt op het Buitenplein een winkelgalerij, ter afsluiting van het geheel.

Markt
Het Buitenplein is het meest geschikte terrein, om er de markt te houden, nu deze in de Karselaan geheel verloopt. Of de markt daar ook zal komen? De beslissing daaromtrent laat lang op zich wachten, terwijl toch in de begrotingsvergadering van januari werd beloofd, dat binnen een maand wellicht nadere mededelingen zullen volgen.

De telefooncentrale, architect prof. Ir. Wegener Sleeswijk nadert snel zijn voltooiing. Of de centrale reeds dit jaar in bedrijf kan, hangt af van de vraag, of de apparatuur tijdig kan worden geleverd. Achter de galerij is een hoogbouwgarage gepland, terwijl daarachter oorspronkelijk een nieuw gebouw voor het Keizer Karel College zou verrijzen. Zoals bekend, moet deze school nu huisvesting bouwen op een terrein aan de Ouderkerkerlaan.

Ten gevolge van de hele ontwikkeling van het centrum is niet meer geschikt voor het neerzetten van een school midden tussen kantoren, andere scholen. Met Kerstmis heeft het Keizer Karel College de noodlokalen op het Buitenplein verlaten en is het in de noodlokalen van het Casimir lyceum getrokken.  Voor dit lyceum was het nieuwe gebouw aan de Runmolen gereedgekomen. Toch konden de noodlokalen in het centrum nog niet worden opgeruimd- teneinde ze in Elsrijk weer op te bouwen- omdat het Christelijk Lyceum Buitenveldert na de nog vers in het geheugen liggende brand aan ruimte moest worden geholpen. Tot Pasen heeft dit lyceum nog de beschikking over de noodlokalen, terwijl ook een paar klassen zijn gehuisvest in het schoolcomplex Maaskant.

Oecumene
In het prachtige scholencomplex Maaskant, viert de oecumene hoogtij. In dit complex zijn namelijk de prot. Chr. Herautschool, de openbare Van Heuven Goedhartschool en de r. k. Joost van de Vondelschool ondergebracht. Een schoolsportveld en twee gymnastieklokalen zullen ten dienste komen van de vele scholen, die in de omgeving van het centrum zijn gebouwd.

De realisering van enkele gebouwen van het kantoorcentrum zal naar alle waarschijnlijkheid niet zo lang op zich behoeven te laten wachten. In dit centrum komen gebouwen voor Electro-As ontwerp architectenbureau Maaskant; Van Dommelen, Kroos en ir. Senf; het Algemeen Ziekenfonds Haarlemmermeer en Omstreken, waarvan Artur Staal de architect is; Hermans Levensmiddelenbedrijven en FAZ Kaptein en drie gebouwen voor openbare diensten te weten: PEN, gemeentelijk gas- en waterbedrijf en de inspectie van de belastingen. De bouw van het PEN en het Gas- en Watergebouw wil men pogen te combineren, hoewel het wel twee afzonderlijke gebouwen zullen worden.

Tussen dit kantoorcentrum zal ruimte open blijven voor parkeerplaatsen, buitenpleinen en gazons. Een groot verzamelgebouw voor handels- en kantoorbedrijven completeert het geheel. Het nieuwe hart van Amstelveen is dus nog lang niet klaar. Er moet nog heel wat worden gerealiseerd. Daarvoor zijn plannen te over. En of er niet nog een verandering in zal komen? En wanneer het nieuwe hart ook geheel en al het nieuwe hart zal zijn? Wie zal het zeggen? Wie kan het zeggen? Wij zeker niet.

Vooral het winkelcentrum trekt veel automobilisten en reeds nu hebben velen- vooral op zaterdag- de grootste moeite, om hun wagen te kunnen parkeren. Toch is er ook reeds nu voldoende ruimte geschapen. Er is zelfs gelegenheid tot het “bergen” van 900 auto’s. Neen, niet allemaal op Plein 1960, waar velen hun auto het liefst kwijt willen. Maar men kan via de Groen van Prinstererlaan en de Burg. Haspelslaan de parkeergelegenheid aan de andere kant van het winkelcentrum bereiken.
Bovendien bieden de drie terreinen tussen de Meanders ruimschoots soelaas, terwijl ook achter de zaagtand een behoorlijk aantal wagens kunnen staan. Het gekke is, dat laatstgenoemde terreinen veel minder worden gebruikt, dan Plein 1960. En toch is men vaak dichter bij de winkels, kan men er bovendien vlotter zijn auto kwijt en ook veel gemakkelijker en sneller het parkeerterrein verlaten.
Probeert u het maar eens. Dan wordt het op Plein 1960 tenminste ook wat rustiger.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Stadshart