Bijgewerkt: 20 maart 2023

Titus Brandsmakerk - 1969

Foto's -> Monumenten -> Gemeentelijke monumenten

Titus Brandsmakerk
(Amstelveenweb.com collectie- 2004)

De Titus Brandsma kerk
Hier houdt de Titus Brandsma parochie haar samenkomsten en
op zaterdag de Japanse Gemeenschap Amstelveen

De kerk en de parochie zijn genoemd naar Titus Brandsma. Anno Sjoerd Brandsma (1881-1942) was Rooms Katholiek priester en een kenner van de mystiek en de geschiedenis van de Nederlandse vroomheid. Hij was pater karmeliet en droeg Titus als kloosternaam. Zijn leven werd beheerst vanuit een diep besef van Gods aanwezigheid in iedere mens, waarin hij verklaarde dat een geestelijk leven, een mens op de weg van onderlinge vrede en gerechtigheid brengt.

Hij stelde dat een ontmoeting met de levende God door een volgehouden deugdzaam leven aan het licht kon komen en hierdoor kracht ontwikkelt. Vanwege zijn verzet tegen het goddeloze Nationaal-Socialisme, verzet tegen de propaganda van de NSB, werd hij gevangen genomen en via Scheveningen, Kleef en Amersfoort, naar Dachau overgebracht. Zijn motto was dat Gods liefde authentiek wordt in daadkrachtige liefde tot de mens. Titus zelf heeft er met zijn leven voor getuigd en werd hiervoor op 26 juli 1942 in Dachau gedood. Op 3 november 1985 werd Titus door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Brandsmakerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie- 2006)

Rechts de ingang van de Titus Brandsmakerk


Brandsmakerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie- 2006)

Kerkzaal tijdens de Paasdienst in 2006 met het Pels en Van Leeuwen orgel


Kijk voor meer informatie bij de Titus Brandsmakerk

Gemeentelijk monument:
Westelijk Halfrond 1 en 3a - Kerkgebouw Titus Brandsmakerk met Karmelietenklooster (1969) - 16 februari 2010


Klik hier voor andere foto's in de categorie Monumenten