Bijgewerkt: 15 juli 2024

De Paaskerk - 1963

Foto's -> Monumenten -> Rijksmonumenten

De Paaskerk
(Bron: Gemeentearchief Amstelveen - 2002)
Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen

De naam van de Paaskerk is ontleend aan een van de drie belangrijkste Christelijke feestdagen, het Paasfeest. Pasen is het feest van de verrijzenis van Jezus Christus. Daar de Paaskerk het kerkelijk centrum is voor de Samen op Weg gemeenten van de Paasgemeente (voorheen Hervormd) en de Adventkerk (voorheen Gereformeerd), wordt ook aan de Advent tijd speciale aandacht besteed. Advent is een periode van vier weken voorafgaande aan het Kerstfeest. Het is een tijd van inkeer en bezinning, van uitzien en verwachten.

De kerk is ontworpen door architect Johannes Bernardus baron van Asbeck (1911-2010) die hierbij geïnspireerd werd door de kapel in Ronchamp van Le Corbusier in het Franse departement Haute-Saône en werd in 1963 door de Paas kerkgemeente in gebruik genomen. Zeer uniek is het ontwerp van het schaal- of zadeldak en in de muur het Paasraam. De foto dateert van 1965. Voordat beide kerkgemeenten besloten om verder samen te gaan maakte de Gereformeerde Adventkerkgemeente vanaf 1961 gebruik van het Adventkerkgebouw dat was ontworpen door architect Dick Egberts. Sinds 1998 zijn beide kerkgemeenten samen en werd de Paaskerk als kerkelijk centrum gekozen. De kerk is gelegen aan het Augustinuspark. Op 4 juni 2006 werd het besluit getekend dat de twee kerken voortaan gefuseerd verder gaan als de Protestantse Paaskerkgemeente Sinds 2012 valt de kerk onder de Protestantse Wijkgemeente Amstelveen-Zuid (PWAZ).

Paaskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2006)

De Paaskerk in de zomer van 2006


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

De Paaskerk op 8 maart 2022


Voor meer informatie en foto's kijk bij de Paaskerk

Rijksmonument:
Augustinuspark 1 (532146) Kerkgebouw Gereformeerde Paaskerk (1962)

Klik hier voor andere foto's in de categorie Monumenten