Bijgewerkt: 12 juni 2024

1 - Huize Vredeveld - 1935

Foto's -> Straatgezichten -> Amsterdamseweg

1 - Huize  Vredeveld
(Archief NH - Ansichtkaart, maker onbekend)

In 1935 werd Huize Vredeveld een Tehuis voor Ouden van Dagen genoemd

'Huize Vredeveld' was een tehuis voor ouderen. De eerste steen voor het hervormde bejaardentehuis Vredeveld aan de Amsterdamseweg werd op 24 september 1922 gelegd. De foto dateert van 1935. Het tehuis was een initiatief van de Kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente in Amstelveen.  Architect J. A. Bakhuizen zorgde voor het ontwerp met de karakteristieke trapgevel en de gezellige rood-witte zonneblinden. Ook het Diaconie-, Wees- en Armenhuis was hier gevestigd. Het tehuis ontleende zijn naam aan een boerderij die in 1792 door de regenten van het Gereformeerde Diaconiehuis te Amstelveen werd verkocht aan Jan Frederik Meijer, die zijn boerderijcomplex 'Vredeveld' noemde.

Vredeveld
(Amstelveenweb.com - Archief NH)

Detail uit een Ansichtkaart, waar na het snoeien van de klimop tegen de gevel in mooie krulletters zichtbaar werd:
1922 - Vredeveld


Vredeveld
(Amstelveenweb.com - Archief NH)

Ansichtkaart van Huize Vredeveld in 1940?


Vredeveld
(Amstelveenweb.com - Archief NH)

Ansichtkaart waarop te zien is dat al het groen in de tuin van Huize Vredeveld flink is gegroeid

Vredeveld was bestemd voor dames en heren 'voor wie het om enige reden moeilijk was een eigen woning in te richten of aan te houden'. Aanvankelijk werden de bewoners in verschillende klassen ingedeeld, maar na de Tweede Wereldoorlog werd het klassensysteem afgeschaft. In de loop der jaren onderging Vredeveld diverse verbouwingen en uitbreidingen. Rond 1980 werd Vredeveld afgebroken en werd er op deze plaats een autobedrijf van Poelgeest en een kantorencomplex gebouwd. In maart 1973 werd opnieuw gesproken over een totale nieuwbouw van Vredeveld. De provincie ging pas in 1981 akkoord met de nieuwbouw op de hoek van de Rembrandtweg en Zonnestein. Op 24 september 1987 heeft prinses Margriet het woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld geopend.

Vredeveld
(Amstelveenweb.com - Archief NH)

De foto voor de ansichtkaart van Huize Vredeveld is genomen vanuit de Middeldorpstraat in 1960?


Vredeveld
(Foto Gemeentearchief Amstelveen)

Huize Vredeveld, zijaanzicht in 1965


Vredeveld
(Foto Gemeentearchief Amstelveen)

Huize Vredeveld, gezien vanaf de Burgemeester van Sonweg zijaanzicht in 1968
Er wordt druk gegraven vanwege de aanleg van de nieuwe A9 Rijksweg, naast de van Sonweg


Vredeveld was vroeger een boerderij, gelegen op de plaats, waar in 1922 het tehuis werd geopend. Begin van 20ste eeuw brandde de boerderij af. Mevrouw Van Son, de echtgenote van de inmiddels overleden burgemeester, werd de eerste directrice. Zij vervulde de baan tot 1927. Het gebouw was gelegen op de hoek Burgemeester A. Colijnweg / Amsterdamseweg nr 1.  

Vredeveld
(Foto Gemeentearchief Amstelveen)

Huize Vredeveld in 1980. Aan de overkant is het beeld 'De Turftrapster' van Pieter de Monchy geplaatst.


vredeveld  Amstelveen
(Foto privé collectie - 1987)

Huize Vredeveld in de jaren 1980


Vredeveld
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Men is druk bezig met wegenaanleg ruim achter Huize Vredeveld
In de verte de toren van de St.Annakerk

Vredeveld
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De weg is klaar en Huize Vredeveld is weer goed bereikbaar

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Vredeveld rond 1985. Aan de overkant van de A9 is het KLM hoofdkantoor in beeld en hun computercentrum in aanbouw


Het gebouw stond schuin tegenover de St. Annakerk, aan de overkant van de Burgemeester van Sonweg. Boven de poort op de gevelsteen van het oude Vredeveld stond het volgende versje:
'De liefde omhelst 't verlaten weesken alhier,
om z 'in haar schoot te voên en te onderwijzen,
verkwikt, versterkt met wijs bestier,
Als men dit huis met zijn bewoners ziet!'


Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten