Bijgewerkt: 21 september 2023

Voormalige Marechaussekazerne - 1921

Foto's -> Monumenten -> Gemeentelijke monumenten

Voormalige Marechaussekazerne
(Bron: Gemeentearchief Amstelveen)

Voormalige Marechausseekazerne

Marechaussee kazerne aan de Ouderkerkerlaan. Het in 1944 leegstaande gebouw werd later politiebureau. In 1970 heeft de Dienst Sport-, Jeugd- en Recreatie een deel tot recreatieruimte omgebouwd voor hangjongeren. Sindsdien heet dit deel "de Bajes". Een ander deel van het gebouw werd ingenomen door het Maatschappelijk werk Amstelveen. Het MW verhuisde echter in 2003 naar de voormalige brandweerkazerne aan de Fokkerlaan. Anno 2013 stond het gebouw lange tijd leeg. Anno 2017 is her prachtig gerestaureerd en is er een restaurant in gehuisvest.

Zie voor meer informatie voormalige Marechaussee kazerne

Gemeentelijk monument:
Ouderkerkerlaan 1, 3 voormalige marechausseekazerne (1921) - 10 juni 2008

Ceremoniële kranslegging bij het graf van kolonel b.d. Van Houten
Vrijdag 7 februari 2014

In 2014 bestaat de Koninklijke Marechaussee 200 jaar.
Ter gelegenheid van dit jubileumjaar vond er op vrijdag 7 februari 2014 een ceremoniële kranslegging plaats bij het graf van kolonel b.d. Marius Cornelis van Houten. (10 november 1879 – 8 februari 1953). Tijdens de begrafenis in 1953 en de herdenkingsbijeenkomst van 2014, werden dezelfde drie muziek passages gespeeld in de aula van de Hoeve Ysendoorn, begraafplaats Nieuw Eykenduynen te ’s-Gravenhage, waar Marius van Houten vandaag is herdacht.

De voorzitter van de Stichting van Houten, de Luitenant Generaal J.A.J. Leijtens, heeft een korte toespraak houden. Marius Cornelis van Houten is 61 jaar na zijn dood integraal deel geworden van de geschiedenis en het erfgoed van de Koninklijke Marechaussee. Het is zinvol om af en toe eens stil te staan bij zijn motieven en drijfveren en de waan van de dag de waan van de dag te laten. De stichting Van Houten speelt hierin een bescheiden maar eervolle rol, precies zoals dat Van Houten voor de geest stond. Na afloop van de bijeenkomst is een gedenkboekje uitgereikt aan de aanwezigen. Marius Van Houten (1879-1953) was kolonel van de Koninklijke Marechaussee, directeur van het Legermuseum, oprichter van het Marechaussee museum en beveiliger van de naar Nederland gevluchte Duitse keizer Wilhelm II. Hij is tevens de oprichter van de naar hem genoemde Stichting van Houten. http://www.marechausseemuseum.nl

Hij heeft in 1936 het museum opgericht en hij heeft tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de collectie, met name omdat in die jaren nog weinig personen zich bezighielden met het verzamelen van artikelen die een relatie tot de politie hadden. Zonder Marius van Houten zou de Nederlandse politie er overigens anders hebben uitgezien. Dit boek beschrijft een markante marechausseeofficier die zich sterk heeft gemaakt voor de internationale politiesamenwerking. Marius Cornelius van Houten (1879 – 1953) was geen doorsnee officier bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Hij bereikte de rang van kolonel bij de Koninklijke Marechaussee, waarna hij kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog directeur werd van het Legermuseum. Ook tijdens zijn loopbaan gaf Van Houten blijk van veelzijdigheid, niet alleen legde hij de basis voor de internationale samenwerking bij de strijd tegen de criminaliteit, één van zijn opvallendste opdrachten was de beveiliging van keizer Wilhelm II, de Duitse keizer die in 1918 naar Nederland was gevlucht. Tot diens overlijden in 1941 was Van Houten te Doorn met deze beveiliging belast.

De biografie is geschreven door de heer Jos Smeets, die als historicus zijn sporen op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse politie heeft verdiend. Op 6 november 2011 is een interview met hem gehouden in het VPRO-programma Onvoltooid Verleden Tijd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Monumenten