Bijgewerkt: 20 maart 2023

Broerse Park - 1928

Foto's -> Monumenten -> Gemeentelijke monumenten

Broerse Park
(Bron: Gemeentearchief Amstelveen - 2002)

Overzichtsfoto van het Wandelpark in zijn eerste levensjaar. Het park werd in 1926 door tuinarchitect D.F. Tersteeg ontworpen. De aanleg bedroeg f 120.000,-. Op voorspraak van Tersteeg werd de toen 24-jarige Chris Broerse aangesteld als tuinbaas van het park, dat in 1928 voor het publiek werd opengesteld. Burgemeester Rijnders en wethouders in 1967 besloten de naam Wandelpark in Broersepark te veranderen

Het college van B en W van Amstelveen neemt integraal het advies over van de monumentencommissie: Broersepark is vanaf vandaag (25 januari 2011) een gemeentelijk monument. In een tijd van een grondige renovatie van het Broersepark is dit een bijzonder heuglijk moment. De landschappelijke uitstraling, gecombineerd met de bijzondere vijverpartijen en de bouwkundige elementen zijn onder andere redenen voor de bijzondere status. Het park is sterk verbonden met de ontwikkeling en uitbreiding van Amstelveen in de eerste helft van de twintigste eeuw.


Grotere kaart weergeven Het Broersepark in 2011


Wethouder John Levie is verheugd: “Het Broersepark nu ook letterlijk een monument, figuurlijk was dat natuurlijk al zo. Bij de huidige renovatie is het oorspronkelijke ontwerp als uitgangspunt genomen. Uiteraard ben ik uitermate trots op deze groene, nu monumentale long in Amstelveen!”. Aanleg van het Broersepark in 1926 was bedoeld om de gegoede Amsterdamse burgerij te verleiden tot het verhuizen naar het toen nog dorp Amstelveen.

Wandelpark  Amstelveen
(Foto particuliere collectie - 2010)

Het Wandelpark, het latere Broersepark is nog onherkenbaar op deze foto uit 1930


Lees meer over en bekijk foto's van het Broerse Park

Gemeentelijke monumenten:
Amsterdamseweg tussen 44 en 60 Broersepark (1926) - 25 januari 2011


Klik hier voor andere foto's in de categorie Monumenten