Bijgewerkt: 5 juni 2023

Monument en monumentenschildjes - 2007

Foto's -> Monumenten -> Algemeen
Wat is een Monument


Monument en monumentenschildjes
(Amstelveenweb.com collectie - 2020)

Het schildje op een gevel is de herkenning van een gemeentelijk monument

Anno 2020 telt de gemeente Amstelveen 137 gemeentelijke monumenten, 38 rijksmonumenten, 1 provinciaal monument, 1 rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht en 12 gemeentelijke beschermde stads- of dorpsgezichten.

Wat is een monument?
Monumenten zijn, zo schrijft de monumentenwet 1988, vervaardigde zaken of terreinen die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. Deze objecten zijn in het algemeen gebouwen, maar kunnen ook andere onroerende zaken zijn, zoals parken, hekwerken, pompen, gedenktekens of onderdelen van gebouwen. Bij zowel rijks- als gemeentelijke monumenten is in principe zowel het exterieur als het interieur beschermd. Van enkele gemeentelijke monumenten is alleen de voorgevel beschermd. Tevens kunnen bij gebouwen behorende terreinen (bijvoorbeeld erven, tuinen, parken en bomen) als monument worden aangemerkt. Van panden binnen een beschermd stads- of dorpgezicht zijn de gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte beschermd.
Bron: Website gemeente Amstelveen

In de Nederlandse taal wordt het "monumentaal" woord vaak gebruikt in verwijzing naar iets van buitengewone grootte en macht. Het woord komt uit Latijnse " moneō, monēre, " wat betekent herinneren aan, manen tot, opmerkzaam maken.

Alle eigenaren van gemeentelijke monumenten in Amstelveen kunnen een schildje aanvragen bij de adviseur monumenten via de website van de gemeente Amstelveen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Monumenten