Bijgewerkt: 19 mei 2024

Opening van 't Lalibellum - 2012

Foto's -> Gebeurtenissen -> Zorgvlied

Opening van 't Lalibellum
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het Lalibellum op Zorgvlied beslaat 5000 m².
Het plein is omgeven door pilaren die de jaargetijden en de maanden van het jaar voorstellen.

Als eerste in de wereld introduceerde begraafplaats Zorgvlied op woensdagmiddag 20 juni 2012 't Lalibellum. Dit is een grafkeldercomplex, waarin stoffelijke resten van overledenen worden samengebracht in een gezamenlijke grafheuvel en herdenkingsplek.

Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Heel veel mensen kwamen naar de onthulling van het Lalibellum

Begraafplaats Zorgvlied zal, indien er geen maatregelen worden genomen, na 2016 met een tekort aan graven te maken krijgen. De krapte geldt zowel de particuliere (familie) graven, als de algemene (huur) graven. Uitbreiding van de begraafplaats is niet mogelijk, alleen in de diepte. Het alternatief is nu gevonden door de aanleg van keldergraven. Hierdoor is het mogelijk in meer dan drie lagen per graf te begraven en met minder paden te volstaan.

Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Arpad Nesvadba, directeur van Zorgvlied verwelkomt iedereen en vertelt dat dit een speciaal moment is voor de begraafplaats


Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De mensen volgen de toespraak van de directeur

Het ontwerp voor dit ‘Lalibellum’ is, na consultatie van uiteenlopende betrokkenen, gemaakt door landschapsarchitecte Ada Wille. Het gekozen ontwerp biedt plaats aan 2.272 kisten en voldoet aan alle door Zorgvlied gestelde eisen. ‘t Lalibellum is rijk aan symboliek die verwijst naar leven, dood en het koesteren van herinneringen. Het ontwerp beslaat de helft van de ruimte die anders nodig zou zijn voor eenzelfde aantal gewone algemene graven en draagt daardoor bij aan een efficiënt grondgebruik.

Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Landschapsarchitecte Ada Wille vertelt over haar ongewone opdracht, het Lalibellum

Bij de officiële ingebruikname waren veel mensen aanwezig die na de toespraken van Arpad Nesvadba , directeur van Zorgvlied, landschapsarchitecte Ada Wille, uitvoerder René Fronik en Jan-Willem Groot (CDA) wethouder van de gemeente Amstelveen een symbolische begrafenis konden meemaken onder begeleiding van een Surinaamse band.

Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

René Fronik, algemeen directeur en eigenaar Fronik Infra BV, de aannemer van het project,
vertelt over de technische kant van de bouw van deze gigantische grafkelder

Gezamenlijke grafheuvel
Toen de kist werd opengemaakt schrok iedereen en keken met grote ogen naar deze handeling. Gelukkig was de kist niet gevuld met bijvoorbeeld een pop, gevuld met witte luchtballonnen die direct omhoog gevlogen. De naam van het mausoleum refereert aan de legende van Menelik, zoon van koning Salomo die de Ark des verbonds in veiligheid bracht in de onderaardse gewelven van Lalibella in Ethiopië.

Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Kees Koot leest zijn gedicht voor: 'Lalibellum, de tempel van de laatste rust'


Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jan-Willem Groot van de gemeente Amstelveen zei in zijn toespraak dat dit Lalibellum uniek is in de wereld,
de eerste in zijn soort

De ark dient als metafoor voor het koesteren en bewaken van het lichaam. Een bloemenbordes met 12 treden en 12 pilaren symboliseren de maanden van het jaar. Haaks op het bordes staan vier zuilen die de seizoenen verbeelden. Op het hoogste deel van de grafheuvel staat een monument met de eeuwige vlam.

Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jan-Willem Groot en mevrouw Raymonde Grifhorst, senior publiekmedewerker van Zorgvlied
na de onthulling van de eeuwige vlam


Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Na de toespraken wordt een begrafenis in scene gezet


Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De begrafenis wordt begeleid door een Surinaamse begrafenisband met dansende vrouwen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Met door de bouwer van 't Lalibellum aannemingsbedrijf Fronik BV beschikbaar gestelde hoogwerker konden de meest moedige aanwezigen vanuit de hoogte rondkijken over de begraafplaatsEeuwige rust
‘t Lalibellum bestaat uit grafkelders, waarin elke kist droog omsloten wordt door zuurstof. Zo blijft de kist in een goede conditie. Als de rusttijd van tien jaar verstreken is, worden de stoffelijke resten overgebracht naar het crematorion van Zorgvlied en in de oorspronkelijke kist gecremeerd. Uit respect voor de overledene worden de resten onaangeroerd gelaten. Vervolgens wordt de as teruggezet in ’t Lalibellum en de naamplaat op het bloemenbordes vervangen door de eeuwige vlam. Lees meer op de website van begraafplaats Zorgvlied.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het Lalibellum in 2018. De naam van het grafkeldercomplex refereert aan de legende van Menelik, zoon van koning Salomo die de Ark van het Verbond in veiligheid bracht in de onderaardse gewelven van Lalibella in Ethiopië


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen