Bijgewerkt: 13 april 2024

Video-happening - 2011

Foto's -> Musea -> Cobra Museum
tot 2022


Video-happening
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Katja Weitering artistiek directeur van het Cobra Museum, vertelt hoe belangrijk een plein is

De opening van de tentoonstelling van de 22 videokunstenaars in het Cobra Museum op vrijdagavond 18 februari 2011 werd geopend door gastconservator Paco Barragán, aka DJ Paco. ¡Patria o Libertad!, de Spaanse naam van de tentoonstelling, (als je op de tv monitoren en beamers draaiende video’s tentoonstelling kunt noemen), gaat over vaderlandsliefde, immigratie en hedendaags populisme.

Patria Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Video projectieschermen in het Cobra Museum


De Spaanse gastconservator Paco Barragán signaleert een opleving van patriottisme en de terugkeer naar nationale grondbeginselen als reactie op het verlies van identiteit in een seculiere moderne wereld.

Katja Weitering artistiek directeur van het Cobra Museum, verwelkomde alle aanwezigen hartelijk en zei: 'In de afgelopen week is de bovenverdieping van het museum getransformeerd tot een plein. Een ontmoetingsplaats voor burgers, waar ze omringd worden door vlaggen, volksliederen, helden en verhalen. In de laatste weken zagen wij in het nieuws, wat een cruciale plek een plein eigenlijk is. Het is een plaats om je vaderlandsliefde te tonen, maar ook een plek om je radicale ongenoegen met de vaderlandse politiek te uiten.'

De tentoonstelling zou met een uitvoering van beeldend kunstenaar Johanna Reich beginnen, maar omdat ze een hernia kreeg, werd dit onderdeel helaas geschrapt. Gastconservator, de Spaanse Paco Barragán, gaf een toelichting op de tentoonstelling in het perfect Nederlands.

Patria Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Gastconservator Paco Barragán, aka DJ Paco tijdens zijn zwaar beladen toespraak


Barragán: 'Voordat Fidel Castro in Cuba aan het bewind kwam hadden de munten een afbeelding van de Cubaanse nationale held José Marti met de inscriptie: 'Patria y Libertad ' , dus 'Vaderland en Vrijheid' en Castro veranderde de spreuk in 'Patria o Muerte', dus 'Vaderland of Dood'. Misschien staan we vandaag de dag voor de keuze 'Vaderland of Vrijheid': Patria o Libertad!

Vaderlandsliefde kent verschillende vormen, waarvan sommige goedaardig en geruststellend zijn, andere juist verontrustend in hun onverdraagzaamheid. Juist in een tijd, waarin de combinatie van immigratie, mondialisering en economische recessie wereldwijd voor problemen zorgt, is het van groot belang, om kritisch te kijken naar begrippen als patriottisme en nationalisme.

Patria Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het is druk in het Cobra Museum


Onze omgang met nationalisme en vaderlandsliefde vormt één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Etnische conflicten worden erdoor gevoed; het is de aanleiding voor referenda over zelfbeschikking binnen zowel democratische, als niet-democratische landen; de geschiedenis wordt er vals door geherinterpreteerd en frustraties vinden een uitlaatklep in politiek en religieus fundamentalisme en populisme.'

De exotische Nederland
Barragán reageert in zijn lange toespraak op het boek van Geert van Istendael, waar hij over een exotisch Nederland schrijft: 'Nederland is helemaal niet exotisch, zoals Van Istendael dat in zijn boek schreef. Nederland is doodgewoon, - doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg-, heb ik geleerd, toen ik tussen 1973 en 1988 als allochtoon in Nederland woonde. Het woord exotisch, roept bij mij een andere woord op: allochtoon. Dat vond ik altijd zo’n krachtig woord, bombastisch en het klonk af en toe een beetje vies in de oren. Het woord allochtoon komt uit de geologie, waar ze het gebruikten voor rotsblokken, die op een plaats terechtgekomen zijn, waar ze niet horen. Dit woord hebben de Nederlanders in de jaren 80 van de vorige eeuw geïntroduceerd, met betrekking tot de immigranten en de buitenlanders. Het woord allochtoon heeft natuurlijk te maken met het woord autochtoon, dat werd in Griekenland ingevoerd in de 5de eeuw na Christus en dat betekende dat als je geboren was in het land waar je woonde je autochtoon was.

Patria Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het publiek volgt met grote interesse de toespraken


De Grieken hebben dus het woord uitgevonden, om die mensen, waar ze een hekel aan hadden, aan te duiden. Dit concept brengt ons tot het concept nationalisme en patriottisme en populisme, want door de eeuwen heen hebben wij gezien, dat het concept nationalisme, - oorspronkelijk een goed principe is, dat goed was voor de liberalen -, en door de jaren heen een negatieve betekenis heeft gekregen. Dus een uiting van sentiment, maar tegelijkertijd maak je een verschil tussen jezelf en de andere mensen in de negatieve zin. Neem nu de gebeurtenissen in Europa, dan zien wij dat duidelijk. Als bijvoorbeeld Sarkozy zegt: - wij moeten het opnieuw definiëren, wat Frans zijn betekent, - dan kom je tot de conclusie, wat niet Frans zijn betekent. De niet Fransen betekenen voor hem de moslims, of zigeuners. Het zelfde geldt voor Italië, Spanje, Nederland, Noorwegen etc. etc..Het feit, dat vooral in het Noorden van Europa in bepaalde landen, zoals in Nederland ongeveer 20% van de mensen op een partij als de PVV stemmen, dat is dus in mijn ogen dat negatieve concept, dat zich steeds verder manifesteert, hoewel ook in Nederland gaan de mensen liever naar de andere kant kijken.

Wij zijn natuurlijk geen racisten, wij zijn gewoon altijd het toffe multiculturele land, altijd open geweest en zo willen wij ook blijven. Geert van Istendael heeft het goed geanalyseerd in zijn boek, dat de consensus* voorbij is. Maar ja, Nederland is een land van de consensus en ga je het niemand wijs maken, dat het land geen land van consensus is. Dat wordt nog voor Nederland een klein probleempje'. – voegde de gastconservator Paco Barragán nog toe.

Na de toespraak van Barragán, vertelde Geert van Istendael, Vlaams prozaschrijver, dichter, essayist, publicist en vertaler van het pamflet 'Tot het Nederlandse Volk', waarom België een remedie tegen vaderlandsliefde is.

Patria Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Geert van Istendael, Vlaams prozaschrijver aan het woord


Patria Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Na de openingtoespraken kan Gerard Lohuis, directeur van P60, eindelijk een gesprek voeren met Herbert Bos,
directeur Stichting Volksuniversiteit Amstelland


Tijdens de tentoonstelling werden ook twee films vertoond, die beiden op geheel eigen wijze vragen oproepen over Nederlanderschap, de Nederlandse cultuur en het vertrouwen in de Nederlandse politiek: 'Spiegel van Holland', een zwart-wit portret van Nederland uit 1960 door Bert Haanstra, en 'De leugen', een film van Robert Oey uit 2010, over de paspoortaffaire rondom Ayaan Hirsi Ali.

Patria Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

DJ Paco aka Paco Barragán speelt vinyl LP's uit de jaren 1979-1984 op de draaitafels en....


Patria Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

...de eerste dansers zijn al direct in actie gekomen; Hetty Tjalkens van de Kunstuitleen danst met Gerard Lohuis van P60


Adres: Cobra Museum, Sandbergplein 1, 1181 ZX Amstelveen

*Consensus?
Er is sprake van consensus, wanneer de leden van een groep of gemeenschap een breed gedragen overeenstemming hebben bereikt. Het wordt vaak toegepast in internationale organisaties en in democratieën. Er wordt net zo lang onderhandeld over geschilpunten, totdat er een formule is gevonden die voor elke deelnemer aanvaardbaar is.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea