Bijgewerkt: 13 april 2024

Cobra viert 3de lustrum - 2010

Foto's -> Musea -> Cobra Museum
tot 2022


Cobra viert 3de lustrum
(Foto H. Van Wel - 2010)

De feestelijke taart van de 15 jarige

Onder grote belangstelling van tientallen jarigen, vierde het Cobra Museum haar 15 verjaardag, op maandag 8 november 2010. Het museum had iedereen die op deze dag jarig is, uitgenodigd voor een stukje verjaardagstaart en gratis rondleiding.

Cobra15 Amstelveen
(Foto H. Van Wel - 2010)

Het verdiende applaus


Cobra15 Amstelveen
(Foto H. Van Wel - 2010)

De taart wordt door vlnr. John Levie, wethouder cultuur, Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, Katja Weitering en Els Ottenhof de directeuren van het museum, aangesneden


Er kwamen ruim 30 aanmeldingen. De jongste jarige was 4 maanden, de oudste 91 jaar. Het werd een mooie bijeenkomst met speeches, een verjaardagslied gezongen door burgemeester Van Zanen, bloemen en uiteraard taart, koffie en de rondleiding. De beide directeuren van het Cobra Museum waren bijzonder blij met deze gezamenlijk verjaardagsviering.
Maar het verjaardagsfeest ging in de avonduren verder. Het museumbestuur, de directie en alle medewerkers samen met de genodigden hebben tijdens een feestelijke bijeenkomst even stilgestaan bij de 15 jarige geschiedenis van het museum.

Els Ottenhof en Katja Weitering, de twee directeuren van het Cobra Museum, ontvingen de gasten en met hun toespraak werd ook tegelijk de tentoonstelling 'Cobra Museum 15 jaar' geopend.

Cobra15  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Els Ottenhof vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het Cobra museum


Toespraak van Els Ottenhof, zakelijk directeur van het Cobra Museum:
“15 jaar een thuis, een modern licht gebouw op een toplocatie in het groene door velen als ideale leefstad bestempelde Amstelveen voor een kunstbeweging die bestond uit kunstenaars die wel slechter gewend waren. In een pakhuis, waar huiden opgeslagen waren geweest in Parijs, daar bivakkeerden ze lange tijd. Het moet er vreselijk gestonken hebben. Op zolderkamers en in vage optrekken ontmoeten ze elkaar en maakten ze hun kunst.

Geld, dat was er ook nooit. Kijk, dat voelt vertrouwd aan. Maar het kon ze niet deren, het maakte ze creatief, er werd wat afgeruild. Menig voormalig tandarts, dokter of andere hulp- of dienstverlener is volgens deze ruilmethode eigenaar geworden van topstukken, waarvan de waarde van nú verre van in verhouding staat tot de toen geleverde diensten. Dat kan de tijd doen en dat heeft de tijd gedaan met het werk van de Cobra kunstenaars, met de Cobra Beweging.

De zaak Cobra is een heel bijzondere. In een uitzonderlijk korte periode is een beweging die toentertijd werd onthaald met hoongelach, vechtpartijen en scheldkanonnades nu ruim een halve eeuw later, erkend als belangrijke kunstbeweging die ervaren wordt als cultureel erfgoed en niet weg te denken is uit het internationaal historische kunstenpalet. Een interessante casus voor de huidige deelnemers aan onze regering. Je kunt Cobra toch niet een dure linkse hobby noemen, het is een hobby die heel veel geld op kan leveren. Het gedachtegoed is gelukkig nog steeds niet salonfähig.
Wat zijn wij trots dat dit gebouw, deze organisatie, deze Cobra in materie en geest in zich huisvest. Wat werken we graag aan het levendig houden van het gedachtegoed in ons contemporary programma. Graag wil ik allen hier aanwezig danken voor de steun die wij van u krijgen om deze missie goed te volbrengen. U allen hier aanwezig dragen hier aan bij, bv. door ons bruiklenen ter beschikking te stellen, werken te schenken of ons met raad en daad bij te staan. Vijftien jaar Cobra Museum, is pas het begin, maar dat begin smaakt naar meer.

Cobra15  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De aanwezigen luisteren naar de toespraak


Eigen collectie
Het hart van het Cobra Museum wordt gevormd door de eigen collectie. In de afgelopen vijftien jaar van haar bestaan heeft het museum gestaag een indrukwekkende verzameling Cobra-kunst bijeengebracht. In de collectie zijn verschillende media vertegenwoordigd, van schilderijen en tekeningen tot sculpturen, keramiek en origineel archiefmateriaal.

De verzamelperiode beslaat de jaren dertig tot en met de jaren zestig van de vorige eeuw. Alle nationale en internationale Cobra-kunstenaars zijn met werk vertegenwoordigd. De collectie geeft een representatief en evenwichtig beeld van de Cobra-beweging in al haar facetten.

Cobra15  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Katja Weitering aan het woord voor een schilderij van Karel Appel


Toespraak van Katja Weitering, artistiek directeur van het Cobra Museum
“Dames en heren, ook namens mij van harte welkom.
Kunstenaars vormen het hart van het Cobra museum. het verzamelen, conserveren, ontsluiten en tonen van werk van Cobra- en aanverwante kunstenaars behoort vanzelfsprekend tot onze primaire doelstelling.

De Cobrakunstenaars vormen naast het hart ook het fundament van dit museum. want onder ons, diep in de grond, bevindt zich misschien wel het meest bijzondere kunstwerk uit de collectie: een beschilderde heipaal. Op 9 december 1993 werd deze paal door 10 Cobrakunstenaars van hun handtekening en kleurige boodschap voorzien. de paal werd als eerste de grond ingeslagen en markeerde daarmee de bouw van het museum. in het Cobra café kunt u foto’s zien van die dag.

Twee jaar later, op 8 november 1995, opende het museum haar deuren in aanwezigheid van maar liefst 19 Cobrakunstenaars en zes weduwes van kunstenaars. een historisch moment. en die opening ging gepaard met een ongekend gevoel van vreugde en optimisme: een museum voor een kunstbeweging die de kunstwereld binnen en buiten Nederland voor altijd heeft veranderd en die onlosmakelijk met ons collectieve geheugen is verbonden. 
De eigen collectie staat centraal in het Cobra museum. Vandaag hadden wij ruim 110 schoolkinderen op bezoek. Het is geweldig om hun reactie op de Cobra werken te zien en om ze vervolgens zelf te zien schilderen en tekenen en het kinderatelier.

In de afgelopen vijftien jaar heeft het museum gestaag een indrukwekkende verzameling Cobrakunst bijeengebracht. Het aanleggen van een collectie van hoogwaardige kwaliteit is niet mogelijk zonder de steun van kunstenaars, erven, particuliere verzamelaars, nationale fondsen, zoals de bankgiroloterij, instituut collectie Nederland en last but not least de leden van onze zeer gewaardeerde aankoopadviescommissie. onlangs hebben wij een aantal bijzondere schenkingen en langdurige bruiklenen ontvangen waarvan u een deel beneden op zaal kunt bewonderen in de nieuwe collectie opstelling.

Het tonen van de collectie ook buiten de deuren van het museum staat hoog in het vaandel. Zo maakt het schilderij de rode vuist van Constant momenteel deel uit van de spraakmakende tentoonstelling rood in het Tropenmuseum en zijn enkele stukken vertegenwoordigd in de presentatie ‘los van traditie. Cobra en aboriginal kunst’ in het museum voor hedendaagse aboriginal kunst in Utrecht. Een deel van de collectie reist vanaf medio volgende jaar naar de collega museum Zentrum Paul Klee in Bern en Louisiana in Denemarken in het kader van de tentoonstelling Paul Klee en Cobra – een kinderspel, die in januari 2012 hier in het museum te zien is.

U allen hier aanwezig heeft het Cobra museum en de collectie in de afgelopen vijftien jaar op geheel eigen wijze gesteund en u heeft bijgedragen aan ons bestaan. wij willen u daar voor bedanken.

Waarom deze vijftien jaar vieren? Omdat we de volgende vijftien jaar, het volgende hoofdstuk feestelijk willen inluiden. We blijven verzamelen, conserveren en tonen. niet alleen de fysieke werken van de Cobrakunstenaars maar ook hun immateriele erfgoed. Dat erfgoed is nog steeds actueel, zowel op maatschappelijk als op kunsthistorisch vlak. Met het Cobra contemporary programma willen wij een museum van deze tijd blijven, zoals de Cobrakunstenaars kinderen van hun tijd waren. Cobra en hedendaagse kunst, die verlenging, willen wij de bezoekers meegeven. verleden en heden blijven verbinden.

De huidige tentoonstelling van de hedendaagse kunstenaar Mike Bouchet zorgt sinds de opening twee weken geleden voor opschudding. Het gastenboek staat vol met verontwaardigde opmerkingen van bezoekers die zich bekocht voelen. Die felle reacties doen denken aan de hoon en kritiek, die de Cobrakunstenaars bij hun groepstentoonstelling in het Stedelijk in 1949 ten deel vielen. de geschiedenis herhaalt zich zou ik bijna willen zeggen.

Tot slot wil ik toch nog even kort stil staan bij het verleden: volgende week is het precies een jaar geleden dat oud directeur John Vrieze overleed. Onder zijn bezielende leiding werd dit museum verkozen tot beste museum van 2008 in de AD  museumtest. En ook Jan Hein Sassen wil ik kort bedanken. Hij heeft de afgelopen jaren het Cobra museum met raad en daad bijgestaan. Jammer genoeg kan hij vanavond niet aanwezig zijn.
Ik sluit af met een positief en vitaal credo: samen op naar de volgende vijftien jaar! Dank voor uw aandacht. “

Het jubileumjaar van het museum vormt de aanleiding voor deze doorlopende collectie presentatie. In wisselende samenstelling staan vijftien topstukken centraal. In ieder werk huist een verhaal. Welke geheimen en anekdotes gaan er schuil achter de aankopen, schenkingen en langdurige bruiklenen?

Cobra15  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Stijlvol ingerichte Cobra leeshoek in het museum


Cobra15  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

In het café is een wand volgeplakt met historische foto's


En hoe zijn de werken in het Cobra Museum terecht gekomen? Aan de hand van teksten, beeldfragmenten, foto's en documenten wordt inzicht gegeven in de ontstaansgeschiedenis en levensloop van de kunstwerken. De tentoonstelling 'Cobra Museum 15 jaar!' is geopend tot 20 februari 2011 Adres: Cobra Museum Sandbergplein 1 1181 ZX Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea