Bijgewerkt: 13 april 2024

Nieuwe Directie - 2010

Foto's -> Musea -> Cobra Museum
tot 2022


Nieuwe Directie
(Foto Cobra Museum - 2010)

Els Ottenhof en Katja Weitering vormen samen de nieuwe directie van het Cobra Museum

Het Cobra Museum benoemt nieuwe directie
Het stichtingsbestuur van het Cobra Museum heeft zich in de afgelopen maanden beraden op de invulling van de directiefunctie, die sinds november 2009 ontstond, door het overlijden van de voormalige directeur. Het bestuur heeft een zeer uitvoerige interne en externe selectieprocedure uitgevoerd die heeft geleid tot de aanstelling van een tweehoofdige directie.

De beide directieleden zullen per 1 augustus 2010 de leiding van het Cobra Museum op zich nemen. Kunsthistorica Katja Weitering is sinds december 2004 in dienst van het museum, laatstelijk als senior conservator; Els Ottenhof sinds april 1999 als hoofd algemene zaken en sinds 1 december 2008 als adjunct directeur. Beiden hebben in het afgelopen jaar de directiefunctie ad interim waargenomen.

Het bestuur van de museumstichting meent dat na de zorgvuldig gevoerde procedure met deze interne benoemingen een goede invulling van de directietaken is gewaarborgd en daarmee een voortzetting van het museumbeleid zoals dat in de afgelopen jaren gestalte heeft gekregen.

De keuze voor de opsplitsing in twee gelijkwaardige directiefuncties benadrukt, dat het Cobra Museum aan de artistieke en de zakelijke afwegingen een evenredig belang toekent bij het nastreven van haar primaire doelstelling. Het bestuur is bijzonder gelukkig met het feit, dat na de selectie is gebleken, dat de kwaliteit van de interne kandidaten opwoog tegen, die van de externe sollicitaties en dientengevolge de beslissing de vacature met interne kandidaten te bezetten.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea