Bijgewerkt: 13 april 2024

Cobra Kunstprijs voor Gijs Frieling - 2009

Foto's -> Musea -> Cobra Museum
tot 2022


Cobra Kunstprijs voor Gijs Frieling
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een deel van het kunstwerk van Gijs Frieling : De Nederlandsche Bank

Het bestuur van de Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen maakt bekend, dat de Cobra Kunstprijs 2009 is toegekend aan de beeldend kunstenaar Gijs Frieling.

De prijswinnaar exposeert in het Cobra Museum Museum voor Moderne Kunst met de installatie 'Vernacular Painting', die speciaal voor deze expositie werd gemaakt. De expositie werd op vrijdag 25 september om 17.30 uur geopend door Dr. A. H. E. M. Wellink, president van De Nederlandsche Bank.

Frieling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

mevrouw drs. Marieke Sanders-ten Holte, voorzitter bestuur Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen tijdens haar toespraak


Tijdens deze openingsbijeenkomst werd aan Gijs Frieling de Cobra Kunstprijs Amstelveen uitgereikt en vond de presentatie plaats van het begeleidende boek met dezelfde titel, over het werk van Frieling.

Frieling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het was er druk in het museum


Cobra Kunstprijs Amstelveen
De in 2005 ingestelde Cobra Kunstprijs Amstelveen wordt tweejaarlijks uitgereikt en bestaat uit een bedrag van 10.000 euro, een publicatie en een tentoonstelling in het Cobra Museum. De prijs werd eerder toegekend aan Joost Conijn (2005) en aan Johannes Schwartz (2007).

De Cobra Kunstprijs Amstelveen wordt uitgereikt aan een in Nederland woonachtige beeldend kunstenaar, die vernieuwend werk maakt dat getuigt van engagement. Het juryrapport over de toekenning van de prijs aan Gijs Frieling wordt op de openingsbijeenkomst openbaar gemaakt.

Frieling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Dr. Arnout Henricus Elisabeth Maria (Nout) Wellink, president van De Nederlandsche Bank tijdens zijn geestige toespraak


Frieling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Gijs Frieling krijgt de cheque van 10 duizend euro: de Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen


Frieling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Gijs Frieling poseert voor zijn werk


Frieling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het kunstwerk van Gijs Frieling in het Cobra Museum


Frieling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een deel van het kunstwerk van Gijs Frieling : AKZO-Nobel


Gijs Frieling (1966, Amsterdam)
In de afgelopen jaren heeft Frieling een volstrekt eigen positie in de schilderkunst ingenomen. Geïnspireerd door uiteenlopende bronnen, zoals volkskunst maar bijvoorbeeld ook door het werk van Donald Judd, maakt hij tegelijk kleine en ruimtevullende schilderingen.

In eerder werk onderzocht hij de actualiteit en betekenis van de christelijke iconografie. Dit onderzoek heeft hij inmiddels afgesloten. Tegenwoordig schildert hij in tempera, op doek of op papier en maakt hij wand- en plafondschilderingen. Kleurrijke schilderingen die planmatig zijn opgebouwd in ritmische patronen met gestileerde plantmotieven en dierfiguren. Zijn werkwijze is methodisch volgens nauwkeurig bepaalde schilderkunstige handelingen.

'Vernacular Painting'
Gijs Frieling bouwt in de expositiezaal een binnenruimte, een langwerpige besloten zaal met meerdere ingangen. De binnen en buiten wanden worden door hem en zijn assistenten beschilderd. Het zijn ornamentele schilderingen van planten, dieren, kolommen en strikken die enerzijds de architectuur bevestigen en tegelijkertijd de ruimte van sfeer veranderen.

Ze vormen de achtergrond voor schilderijen, tekeningen en borduurwerken. 'Vernacular Painting' toont tien grote schilderijen uit de afgelopen vijftien jaar, en ook enkele kleine schilderijen en borduurwerken waaronder replica’s van onder andere René Daniëls, Philip Guston en Donald Judd. Er staat een tafel met daarop boeken met bronnenmateriaal. Ook wordt er een film getoond waarin het ontstaansproces van 'Woodchapel', een beschilderde houten 'schuur' die hij samen met William Speakman heeft gemaakt, te zien is. Frieling probeert de dingen, waarvan hij houdt in een grote samenhang bij elkaar te brengen.

Frieling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Bezoekers in het kunstwerk


Frieling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een echte 'Vernacular Painting'


Mensen moeten zich welkom voelen door de sfeer van de ruimte en alles rustig kunnen bekijken. Tegelijkertijd wordt een gevoel van onuitputtelijkheid opgeroepen. "Mijn werk is een poging om de ontwikkeling van de schilderkunst als een eenheid voor te stellen waarbinnen de verschillen tussen decoratieve schilderkunst, volkskunst, religieuze schilderkunst, 'hoge kunst' en avant-garde slechts contextueel zijn. Schilderkunst is visuele kennis en tegelijkertijd een opeenstapeling van handelingen. Ik wil deze reflectieve en performatieve aspecten een gelijkwaardige plaats geven."

Vernacular?
Vernacular verwijst naar de oorspronkelijke taal van een land of een plaats. In de algemene taalwetenschap, wordt het gebruikt, om de plaatselijke talen te beschrijven in tegenstelling tot de lingua franca, de officiële normen, of mondiale talen.

Het is vaak toegepast op de niet-standaard dialecten van een mondiale taal. Bijvoorbeeld, in West-Europa tot de 17de eeuw waren de meeste wetenschappelijke werken geschreven in het Latijn, dus werken in een inheemse taal werden genoemd als de volkstaal, of vernacular. In dit verband kunnen wij spreken over 'inheemse schilderkunst'.

Kijk ook op YouTube: 'Painting 'A mon seul desir' (Mijn enige wens)

Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea