Bijgewerkt: 13 april 2024

SK8 4 Fun - 2009

Foto's -> Sport -> Sport algemeen

SK8 4 Fun
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het bord met het opschrift SK8 4 FUN. Hoewel de naam niet echt origineel is, want er zijn op internet talloze websites te vinden met de zelfde naam, is het beter dan de baan Onderuit te noemen

Op donderdagmiddag 25 juni 2009 werd de nieuw aangelegde skatebaan van Amstelveen feestelijk geopend. De belangstelling voor de opening was enorm en er kwamen veel skaters, om de opening mee te maken.

Skatebaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Naast de skatebaan is het erg druk in en voor de tent


Over de aanleg van de skatebaan werd al lang gesproken. Het idee om deze voorziening voor de jeugd in de wijk Bankras/Kostverloren te realiseren ontstond, toen na de verkoop van de kabel geld vrij kwam voor ‘kwaliteitsimpulsen’ in woonwijken. Omdat het aantal jongeren in Bankras/Kostverloren snel groeit, bleek er grote behoefte te bestaan aan een grote skatebaan.

Skatebaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Wethouder Joss Tabak gezellig met raadslid voor GroenLinks, Dorien Mijksenaar. Links achter hen staat raadslid voor D66, Rien Alink


De nieuwe skatebaan ligt in de wijk Bankras, naast de voet- en fietspadtunnel “Onderuit”. Wilma Driessen Coördinator Samenlevingsopbouw van de Stichting Cardanus verwelkomde de aanwezigen en wethouder Jan-Willem Groot (CDA) hield een korte toespraak.

Skatebaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Wilma Driessen van Cardanus begint met de openingsceremonie


De wethouder vertelde in zijn toespraak over de moeizame zoektocht naar een geschikte locatie en dat in plaats van de locatie aan de Oranjebaan voor Onderuit werd gekozen, omdat de skatebaan door de centrale ligging makkelijk bereikbaar is. Tevens is het toezicht beter gewaarborgd.

Skatebaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Er waren veel jongeren uit de buurt aanwezig


Skatebaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Henk Blom voorzitter van het wijkplatform tijdens zijn toespraak


Na zijn toespraak kreeg Henk Blom, voorzitter van het wijkplatform Bankras/Kostverloren de microfoon en hij vertelde over de totstandkoming van de skatebaan. Er werd een wedstrijd uitgeschreven, om de skatebaan naam te geven en de jury koos uiteindelijk uit de vele inzendingen de naam: SK8 4 Fun. De jongeman die de naam had ingestuurd was erg blij en hij werd hartelijk gefeliciteerd door de voorzitter.

Skatebaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De voorzitter feliciteert de jongeman, die de wedstrijd heeft gewonnen met de naam SK8 4 FUN


Na de toespraken was eindelijk de baan vrij om lekker te skaten, wat de jeugd niet alleen uit de wijk Bankras, maar ook uit heel Amstelveen deed. De skatebaan bestaat eigenlijk uit een grote kuil in het midden en vanaf de vier verhoogde kanten kunnen skaters naar het midden rollen. Op de kanten zijn obstakels gebouwd en van speciale profielen voorzien.

Skatebaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Skate show


Skatebaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De skatebaan is ingenomen door de jongeren
Het ontwerp en de realisatie werd door Carve ingenieursbureau uit Amsterdam uitgevoerd, waar de oprichters van het bureau ooit top-skaters waren. Zij weten als geen ander hoe een goede skatebaan er uit moet zien. Het is inderdaad goed gelukt, want de skaters vonden de baan zo leuk, dat ze zelfs tijdens de toespraken doorgingen met skaten.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Sport